Aktuāli

Paziņojums

piektdiena, 09. decembrī, 2016
Paziņojums
Atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 91. panta trešajai daļai, kur ir noteikts, ka ja nodokļa maksātājs nav deklarējis savu dzīvesvietu, pašvaldība izvieto savā mājaslapā internetā informāciju par pieņemtajiem lēmumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu (brīdinājumu par administratīvā akta piespiedu izpildi un lēmumu par nokavēto nodokļu maksājuma piedziņu), norādot vietu un termiņu, kurā nodokļu maksātājs ar tiem var iepazīties, Daugavpils novada dome informē: Daugavpils novada pašvaldības Vaboles pagasta pārvaldē 2016.gada 6. decembrī ir sagatavots brīdinājums Nr. 1-14/136 "Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi". Aicinām Aleksandru Kiseļovu, dzimis 26. augusta 1948. gadā līdz 20.12.2016. ierasties pēc adreses Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, 41. kab., lai iepazītos ar brīdinājumu.

Noteiktas 2016.gadā neapstrādātās zemes vienības

pirmdiena, 28. novembrī, 2016
Noteiktas 2016.gadā neapstrādātās zemes vienības
Saskaņā ar MK 2010. gada 13.jūlija noteikumiem Nr. 635, sākot ar 2010. gadu, Lauku atbalsta dienests (turpmāk tekstā LAD) bez zemes vienības īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai to pārstāvju klātbūtnes veic ikgadēju zemes vienību apsekošanu, lai vizuāli pārbaudītu, vai vismaz 70% no LIZ ir apsaimniekota. Šo noteikumu izpratnē LIZ platība tiek apsaimniekota, ja līdz kārtējā gada 1. septembrim tajā vismaz vienu reizi ir veikta pļaušana, zāles novākšana vai sasmalcināšana un izkliedēšana. Atbilstoši noteikumiem, LAD apseko tikai tās zemes vienības, kurās saskaņā ar Valsts zemes dienesta informāciju ir vismaz 1,00 ha LIZ.

Paziņojums

otrdiena, 19. jūlijā, 2016
Paziņojums
Atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 91. panta trešajai daļai, kur ir noteikts, ka ja nodokļa maksātājs nav deklarējis savu dzīvesvietu, pašvaldība izvieto savā mājaslapā internetā informāciju par pieņemtajiem lēmumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu (brīdinājumu par administratīvā akta piespiedu izpildi un lēmumu par nokavēto nodokļu maksājuma piedziņu), norādot vietu un termiņu, kurā nodokļu maksātājs ar tiem var iepazīties, Daugavpils novada dome informē: Daugavpils novada pašvaldības Naujenes pagasta pārvaldē 2016.gada 18. jūlijā ir sagatavots brīdinājums Nr. 64/5.-10 "Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi". Aicinām Vladislavu Transu, dzim. 10.08.1937.g. līdz 01.08.2016. ierasties pēc adreses Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, 41. kab., lai iepazītos ar brīdinājumu

Paziņojums

piektdiena, 15. jūlijā, 2016
Paziņojums
Atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 91. panta trešajai daļai, kur ir noteikts, ka ja nodokļa maksātājs nav deklarējis savu dzīvesvietu, pašvaldība izvieto savā mājaslapā internetā informāciju par pieņemtajiem lēmumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu (brīdinājumu par administratīvā akta piespiedu izpildi un lēmumu par nokavēto nodokļu maksājuma piedziņu), norādot vietu un termiņu, kurā nodokļu maksātājs ar tiem var iepazīties, Daugavpils novada dome informē: Daugavpils novada pašvaldības Līksnas pagasta pārvaldē 2016.gada 15. jūlijā ir sagatavots brīdinājums Nr. 1-7/165 "Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi". Aicinām Sergeju Regeli, dzim. 24.01.1968.g.. līdz 29.07.2016. ierasties pēc adreses Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, 41. kab., lai iepazītos ar brīdinājumu.

Paziņojums

ceturtdiena, 16. jūnijā, 2016
Paziņojums
“Atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 91. panta trešajai daļai, kur ir noteikts, ka ja nodokļa maksātājs nav deklarējis savu dzīvesvietu, pašvaldība izvieto savā mājaslapā internetā informāciju par pieņemtajiem lēmumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu (brīdinājumu par administratīvā akta piespiedu izpildi un lēmumu par nokavēto nodokļu maksājuma piedziņu), norādot vietu un termiņu, kurā nodokļu maksātājs ar tiem var iepazīties, Daugavpils novada dome informē: Daugavpils novada pašvaldības Naujenes pagasta pārvaldē 2016.gada 13.jūnijā ir sagatavots brīdinājums Nr.49./5.-10 "Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi". Aicinām Mihailu Petrovski, dzim. 18.05.1986.g.. līdz 27.06.2016. ierasties pēc adreses Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, 41. kab., lai iepazītos ar brīdinājumu.”

Paziņojums

trešdiena, 08. jūnijā, 2016
Paziņojums
“Atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 91. panta trešajai daļai,kur ir noteikts, ka ja nodokļa maksātājs nav deklarējis savu dzīvesvietu, pašvaldība izvieto savā mājaslapā internetā informāciju par pieņemtajiem lēmumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašumanodokļa piedziņu (brīdinājumu par administratīvā akta piespiedu izpildi un lēmumu par nokavēto nodokļu maksājuma piedziņu), norādot vietu un termiņu, kurā nodokļu maksātājs ar tiem var iepazīties, Daugavpils novada dome informē: Daugavpils novada pašvaldības Naujenes pagasta pārvaldē 2016.gada 7.jūnijā ir sagatavots brīdinājums Nr.37./5.-10 "Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi". Aicinām Innu Ostrovsku, dzim. 26.03.1961.g.. līdz 21.06.2016. ierasties pēc adreses Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, 41. kab., lai iepazītos ar brīdinājumu.”

Atgādinājums par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu!

otrdiena, 29. martā, 2016
Atgādinājums par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu!
Atgādinām, ka 2016.gada I ceturkšņa nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņš ir 31.marts un vēršam uzmanību, ka par termiņos nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli tiks aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% no laikā nenomaksātā pamatparāda par katru nokavēto dienu. Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu iepējams veikt portālos www.Latvija.lv, www.epakalpojumi.lv, veicot pārskaitījumus uz maksāšanas paziņojumā norādītajiem norēķinu kontiem vai skaidrā naudā pagastu pārvaldēs. Veicot maksājumus caur internetbanku, maksājuma mērķī lūdzam precīzi norādīt nodokļa maksātāja personīgo kontu numurus, īpašumu adreses vai kadastra numurus, par kuru veikts maksājums.

Informācija nodokļu maksātajiem

ceturtdiena, 18. februārī, 2016
Informācija nodokļu maksātajiem
Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu aicinām Jūliju Romanovsku iepazīties ar 2016. gada 18. februāra Brīdinājumu par administratīvā akta piespiedu izpildi, kas ir pieņemts attiecībā uz nekustāmo īpašumu Vienības iela 2- 67, Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils novads.Informējam, ka minēto administratīvo aktu var saņemt līdz 2016. gada 3. martam, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 42. kab., pirmdienās- no plkst. 8.30 līdz plkst. 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās- no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.30, piektdienās – no plkst. 8. 00 līdz plkst. 15.30informācija: 65476745

NĪN MAKSĀŠANAS PAZIŅOJUMU NOSŪTĪŠANA UN SAMAKSAS TERMIŅI 2016. GADĀ

ceturtdiena, 18. februārī, 2016
NĪN MAKSĀŠANAS PAZIŅOJUMU NOSŪTĪŠANA UN SAMAKSAS TERMIŅI 2016. GADĀ
Informējam, ka Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumi 2016.gadam, atbilstoši likumam „Par nekustamā īpašuma nodokli” tiks nosūtīti nodokļa maksātājiem līdz šī gada 15. februārim. Nodoklis maksājams pa termiņiem : I ceturksnis ne vēlāk kā līdz 2016. gada 31.martam;II ceturksnis ne vēlāk kā līdz 2016. gada 16.maijam;III ceturksnis ne vēlāk kā līdz 2016. gada 15.augustam;IV ceturksnis ne vēlāk kā līdz 2016. gada 15.novembrim. Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā, maksājumu veicotlīdz š.g. 31.martam.

Par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas iespējām portālā www.latvija.lv

trešdiena, 03. februārī, 2016
Par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas iespējām portālā www.latvija.lv
Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) informē, ka vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv ir pieejams e-pakalpojums “Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē”. E-pakalpojums iedzīvotājiem sniedz iespēju apmaksāt viņu īpašumā esoša nekustamā īpašuma nodokli, izmantojot Latvijas komercbanku tiešsaistes pakalpojumus – internetbankas.

„ Par grozījumiem likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”

pirmdiena, 28. decembrī, 2015
„ Par grozījumiem likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”
Ar mērķi nodrošināt samērīgu nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk tekstā- NĪN) pieaugumu, 2015. gada novembrī Saeima pieņēma grozījumus likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”, saskaņā ar kuriem, aprēķinot nodokli lauku zemēm, kas pārsniedz 3,00 ha un kurām VZD Kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēts lietošanas mērķis: lauksaimniecība, mežsaimniecība vai ūdenssaimniecība, 2016. gadā piemēros īpaši noteikto nodokļa aprēķinam speciālo vērtību, kuru Valsts zemes dienests iesniegs pašvaldībai līdz 2016. gada 10. janvārim. Saskaņā ar augstāk minēta likuma 3. panta divpadsmito un trīspadsmito daļu turpmākos desmit gadus speciālās vērtības pieaugums lauku zemēm nevar būt lielāks par 10%. gadā.

Iespēja pieteikties paziņojuma saņemšanai par NĪN maksājumu termiņa tuvošanos

otrdiena, 01. decembrī, 2015
Iespēja pieteikties paziņojuma saņemšanai par NĪN maksājumu termiņa tuvošanos
Saspringtā mūsdienu dzīves ritmā viegli var nepamanīt, ka NĪN nomaksas termiņš ir nokavēts un lai negaidīti neieraudzīt sevi parādnieku sarakstā, aicinām portālā www.epakalpojumi.lv izmantot iespēju pieteikties atgādinājumu saņemšanai par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņa tuvošanos e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS). Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.

„Iespēja pieteikties atgādinājumu saņemšanai par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu termiņu tuvošanos”

otrdiena, 01. decembrī, 2015
 „Iespēja pieteikties atgādinājumu saņemšanai par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu termiņu tuvošanos”
„Iespēja pieteikties atgādinājumu saņemšanai par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu termiņu tuvošanos” Saspringtā mūsdienu dzīves ritmā viegli var nepamanīt, ka NĪN nomaksas termiņš ir nokavēts un lai negaidīti neieraudzīt sevi parādnieku sarakstā, aicinām portālā www.epakalpojumi.lv izmantot iespēju pieteikties atgādinājumu saņemšanai par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņa tuvošanos e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS). Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.

Noteiktas 2015. gadā neapstrādātās zemes vienības

pirmdiena, 30. novembrī, 2015
Noteiktas 2015. gadā neapstrādātās zemes vienības
Saskaņā ar MK 2010. gada 13. jūlija noteikumiem Nr. 635, sākot ar 2010. gadu, Lauku atbalsta dienests (turpmāk tekstā LAD) bez zemes vienības īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai to pārstāvju klātbūtnes veic ikgadēju zemes vienību apsekošanu, lai vizuāli pārbaudītu, vai vismaz 70% no LIZ ir apsaimniekota. Šo noteikumu izpratnē LIZ platība tiek apsaimniekota, ja līdz kārtējā gada 1. septembrim tajā vismaz vienu reizi ir veikta pļaušana, zāles novākšana vai sasmalcināšana un izkliedēšana. Atbilstoši noteikumiem, LAD apseko tikai tās zemes vienības, kurās saskaņā ar Valsts zemes dienesta informāciju ir vismaz 1,00 ha LIZ.

Atgādinām par iespēju saņemt nodokļa paziņojumu elektroniski!

pirmdiena, 06. oktobrī, 2014
Atgādinām par iespēju saņemt nodokļa paziņojumu elektroniski!
Jau vairākus gadus nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem portālā www.epakalpojumi.lv ir pieejama vispusīga informācija par saviem nekustamiem īpašumiem visās Latvijas pašvaldībās, par tiem aprēķinātajiem nodokļiem, sagatavotajiem maksāšanas paziņojumiem, maksājumiem, kā arī nodrošināta iespēja nodokli apmaksāt tiešsaistē un pieteikties maksāšanas paziņojuma elektroniskai saņemšanai. Katru gadu, sagatavojot visiem nodokļu maksātājiem nodokļa maksāšanas paziņojumus papīra formā un piegādājot tos norādītajā adresē, tiek patērēts milzīgs papīra apjoms un, protams, arī nozīmīgi naudas līdzekļi. Šos resursus var ietaupīt, nodokļu maksātājiem atsakoties no maksāšanas paziņojuma piegādes papīra formā, to aizstājot ar maksāšanas paziņojumu elektronisku piegādi. Aicinām nodokļu maksātājus aktīvi izmantot šo iespēju!

Tuvojas pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu termiņš!

pirmdiena, 06. oktobrī, 2014
Tuvojas pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu termiņš!
Saskaņā ar likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteikto, Daugavpils novada dome atgādina zemes īpašniekiem, lietotājiem un nomniekiem, ka nekustamā īpašuma nodoklis par 2014. gada 4. ceturksni jāsamaksā līdz 2014. gada 17. novembrim. Nodokļu maksātāji tiek aicināti nekavēties ar nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem un veikt tos savlaicīgi.