Bāriņtiesas

Bāriņtiesu funkcijas un kompetence

Bērna personisko interešu un tiesību aizstāvība 
Bērna aprūpes un aizgādnības tiesību atņemšana un atjaunošana 
Bērna ārpusģimenes aprūpe 
Aizbildnības jautājumu kārtošana 
Adopcijas jautājumu izskatīšana 
Audžuģimeņu jautājumu kārtošana 
Aizgādnības jautājumu kārtošana 
Bērna mantisko interešu un tiesību aizsardzība 
Apliecinājumu izdarīšana un citu likumā noteikto funkciju veikšana 
Mantojuma lietu kārtošana un mantojuma apsardzība

Kalkūnes bāriņtiesa apkalpo Kalkūnes, Lauceses, Medumu, Sventes, teritoriālās vienības

Naujenes bāriņtiesa apkalpo Naujenes , Biķernieku teritoriālās vienības

Līksnas bāriņtiesa apkalpo Kalupes, Līksnas, Nīcgales un Vaboles teritoriālās vienības

Skrudalienas bāriņtiesa apkalpo Demenes, Salienas, Skrudalienas, Tabores un Vecsalienas teritoriālās vienības

Višķu bāriņtiesa apkalpo Ambeļu, Dubnas, Maļinovas, un Višķu teritoriālās vienības

Bāriņtiesa Priekšsēdētājs Adrese Kontakti
Kalkūnes bāriņtiesa  Vita Verza Ķieģeļu iela 4,Kalkūne, Kalkūnes pagasts, 
LV -5412
Tālr. 65440834; Fakss: 65440828
barintiesa@kalkuni.lv 
Naujenes bāriņtiesa  Tatjana Belova Skolas iela 6, Naujene, Naujenes pagasts, 
LV -5462
Tālr. 65476856; Fakss: 65476857
barintiesa@naujene.lv
Līksnas bāriņtiesa  Valdis Miltiņš Daugavas iela 10a, Līksna, Līksnas pagasts, 
LV -5456
Tālr. 65471011; Fakss: 65449008
valdis.miltins@liksna.lv
Skrudalienas bāriņtiesa  Romualds Baranovskis Skrudaliena, Skrudalienas pagasts, LV -5470 Tālr. 65471249; Fakss: 65471249
skrudalienastiesa@e-apollo.lv
Višķu bāriņtiesa  Regīna Kudiņa Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pagasts, 
LV -5481
Tālr. 65426827; Fakss: 65425347
barintiesa@viski.lv

Vadlīnijas vecākiem bērnu aprūpes nodrošināšanai Apvienotajā Karalistēdlinijas vecakiem.pdf

Kas jāzina par bērnu aprūpi, pārceļoties uz Apvienoto Karalisti.pdf

Attēls