Daugavpils novada amatpersonu atalgojums

Informācija par amatpersonām izmaksāto atalgojumu 2016.gada decembrī

(Ņemot vērā Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92.panta otrās daļas nosacījumus)

Salienas vidusskola
Sventes vidusskola
Špoģu vidusskola
Vaboles vidusskola
Zemgales vidusskola
Biķernieku pamatskola
Kalupes pamatskola
Lāču pamatskola
Medumu pamatskola

Naujenes pamatskola
Nīcgales pamatskola
Randenes pamatskola
Birznieku pamatskola
Silenes pamatskola
Skrudalienas pamatskola
Tabores pamatskola
Medumu internātpamatskola
Nīcgales pagasta pirmsskolas iestāde „Sprīdītis”
Naujenes pagasta pirmsskolas iestāde „Rūķītis”
Špoģu Mūzikas un mākslas skola
Naujenes Mūzikas un mākslas skola
Ambeļu pagasta pārvalde
Biķernieku pagasta pārvalde
Demenes pagasta pārvalde
Dubnas pagasta pārvalde
Kalkūnes pagasta pārvalde
Kalupes pagasta pārvalde
Lauceses pagasta pārvalde
Līksnas pagasta pārvalde
Maļinovas pagasta pārvalde
Medumu pagasta pārvalde
Naujenes pagasta pārvalde
Nīcgales pagasta pārvalde
Salienas pagasta pārvalde
Skrudalienas pagasta pārvalde
Sventes pagasta pārvalde
Tabores pagasta pārvalde
Vaboles pagasta pārvalde
Vecsalienas pagasta pārvalde
Višķu pagasta pārvalde
Višķu sociālās aprūpes centrs
Naujenes bērnu nams
Sociālo pakalpojumu centrs „Pīlādzis”
Pašvaldības aģentūra „Višķi”
Daugavpils novada Kalkūnes bāriņtiesa
Daugavpils novada Līksnas bāriņtiesa
Daugavpils novada Naujenes bāriņtiesa
Daugavpils novada Skrudalienas bāriņtiesa
Daugavpils novada Višķu bāriņtiesa
Daugavpils novada Sociālais dienests
Daugavpils novada dome
Daugavpils novada Kultūras pārvalde
Aģentūra "Taka"

Attēls