Daugavpils novada brīvās ēkas un telpas

Pašvaldības īpašumā esošie īpašumi uzņēmējdarbības attīstībai

Tabulā ir uzrādītas brīvas vietas - zeme, ēkas un telpas, kurās uzņēmējiem tiek piedāvāta iespēja veikt savu uzņēmējdarbību uz savstarpēji izdevīgiem nosacījumiem.
Papildinformācija par uzņēmējdarbībai pieejamām vietām - Daugavpils novada domes Pašvaldības īpašumu nodaļā (Rīgas ielā 2, 26.kab.).

Ēkas un /vai zemes gabala adrese, kadastra numurs, Zemesgrātas apliecības esamība vai neesamība Ēkas platība, m2 Platība zemes gabalam, m2 Teritorijas plānojumā paredzētais darbības veids Iespējamais uzņēmējdarbības veids un darba vietas (mikro, līdz 5 cilvēki, 5 -20 cilvēki, vairāk...)  Ēkas stāvokļa, infrastruktūras, komunikāciju īss, kodolīgs apraksts, ja iespējams, pielikumā fotogrāfijas.
 
Ambeļi          
"SKOLA", Kad Nr. 44420040433
Zemesgrāmatu apliecība,
Nodalījums 100000343103 no 07.05.2007.
Skola- 1082.1 kv.m.
dzīv.māja 84.8 kv.m. darbnīcas 185.9 kv.m.
5.66 ha    
Ēku stāvoklis - labs
Elektrība ir, ūdensvads ir.
Kanalizācijas nav.
Tualete atsevišķa ēka pie skolas
Biķernieki
„Cerību nams”, kadastra Nr. 4446 – 001 – 0572 Biķernieku c.
Saules ielā 5 
Zemesgrāmatas vēl nav 
1700 4634 Administratīvā ēka Iespējama sadzīves pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem
Tipveida bijušais bērnudārzs.
1/3 ēkas daļa iznomāta veikala vajadzībām. Ir ūdens, kanalizācija un elektroapgāde. Ir autonomā katlu māja ( pašreiz iekonservēta).
Demene
Ēkas un /vai zemes gabala adrese, kadastra numurs, Zemesgrātas apliecības esamība vai neesamība
Ēkas platība, m2
Platība zemes gabalam, m2
Teritorijas plānojumā paredzētais darbības veids
Iespējamais uzņēmēj- darbības veids un darba vietas (mikro, līdz 5 cilvēki, 5 -20 cilvēki, vairāk...)
 
Ēkas stāvokļa, infrastruktūras, komunikāciju īss, kodolīgs apraksts, ja iespējams, pielikumā fotogrāfijas.
Administratīvā ēka
Adrese: c.Kumbuļi, „ Pagasta ēka”, Demenes pagasts, Daugavpils novads,
Kad.Nr. 44660010353,
Reģistrēts Zemesgrāmatā, 
Pagasta ēkas daļa
1 telpa – 14.4,
 
2 telpa – 19.8,
 
3 telpa – 26.5
1656 zem ēkam Sabiedrisko objektu apbūves teritorija
Frizetāva - darba vietas līdz 5 cilvekiem
darba vietas līdz 5 cilvekiem
darba vietas 5- 10 cilvēkiem
 
Ūdens apgāde, kanalizācija, katlumāja, elektroapgāde.
Atrodas ciemata centrā
Nekustamais īpašums „Petrovka”, zemes gabals kadastra Nr.44620060149
Zemesgrāmatas nodalījums Nr.188
  39,8 Lauksaimniecībā izmantojamā zeme teritorija tika gatavota atkritumu poligona izveidei
 
Kalupe
Nekustamais īpašums „Petrovka”, zemes gabals kadastra Nr.44620060149
Zemesgrāmatas nodalījums Nr.188
  39,8 Lauksaimniecībā izmantojamā zeme teritorija tika gatavota atkritumu poligona izveidei
 
Laucese
ēkas tips – veikals;
kad.Nr. 4464 004 0359 001
ēkas nosaukums – „Laucesas ciems”;
ēkas īpašnieks Olga Pastejeva
īpašniece dzīvo Laucesas ciemā 
127,9
Zeme pieder citai fiziskai personai              -  
Stiprās puses: ēka atrodas Laucesas ciema centrā pie valsts 2 šķiras autoceļaV674 Daugavpils –Zemgales stacija, apmēram 10-15 min. laikā braucot no pilsētas centra.
Vājās puses: ēkas stāvokli - neapmierinošs; malkas apkure, ūdensapgādes - nav
Līksna
Bijusī Līksnas pamatskolas ēka-
Vaikuļāni Līksnas pagasts Daugavpils novads
Kad. Nr.44680050027
Zemesgrāmatā zeme, pieder R.-katoļu draudzei ,ēkas nav ierakstītas , daļa ēkas pieder R.katoļu draudzei
 
 
 
1427
 
 
 
19,4 ha
Sabiedrisko objektu apbūves teritorija
Dzīvokļi, pansionāts,
Frizētava, sadzīves pakalpojumu punkts,
Ēka labā stāvoklī, bijušās Līksnas pamatskolas telpas, piebraucamais ceļš labs, tuvu Rīga-Daugavpils šoseja. Ierīkots ūdensvads, krāšņu apkure
Naujene
Skolas ēka, Stacijas ielā 4, Naujenes c., Daugavpils nov.
Zemes gab.kad.Nr.4474 004 0197
Ēkas kad. Nr. 4474 004 0155 001
Ēka reģistrēta zemesgrāmatā
154.7 0.31 ha Daudzdzīvokļu ēku apbūves teritorija
Patlaban ēkas galvenais lietošanas veids ( pēc VZD datu bāzes) – skola
Iespējamā izmantošana:
1)Sociālie dzīvokļi ( ja pašvaldība spētu finansēt pārbūvi)
2) Ražotne ar nodarbināto skaitu līdz 20
Būves pamati- dzelzsbetons/betons;
Būves ārsienas- koks;
Būves pārsegumi – koks;
Būves jumts – azbestcementa loksnes;
Būves fiziskais nolietojums – 60%;
Labiekārtojums: vietējā krāsns apkure, elektroapgāde, aukstā ūdens apgāde; kanalizācija;
Ekspluatācijas uzsākšanas gads -1930.
Nedzīvojamā ēka „Mētras” Židinu c., Naujenes pag. Daugavpils nov.
Zemes kad.Nr.4474 009 0259
Ēkas kad. Nr.4474 009 0259 001
Ēkas kad. Nr.4474 009 0259 002
Ēka nav reģistrēta Zemesgrāmatā.
 
269.1 1.01 ha Sabiedrisko objektu apbūves teritorija
Patlaban ēkas galvenais lietošanas veids ( pēc VZD datu bāzes) :
-vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība;
- viena dzīvokļa māja
 
Iespējamā izmantošana:
1)       Mazum- tirdzniecība, ēdināšanas pakalpojumi, naktsmītnes tūristiem u.c.
Būves pamati- betona;
Būves ārsienas – ķieģeļu mūris;
Būves jumts – gumijotie lokšņu materiāli, ruberoīds;
Labiekārtojums – vietējā krāsns apkure, elektroapgāde;
Būves stāvu skaits – virszemes 1;
Ekspluatācijas gads – 1965.
68kv.m no ēkas platības iegādājusies par pajām privātpertsona, bet nav juridiski noformēts.
Nedzīvojamā telpa Meža ielā 4-81, Krauja ( daudzdzīvokļu mājā)
Zemes gabala kad. Nr.44740060422
Dzīvojamā māja reģistrēta ZG.
 
Pasta nodaļa
13,6
Zemes gabals kopā ar dzīvojamo māju
0.3241 ha
Daudzdzīvokļu apbūves teritorijas
Iespējamā izmantošana:
1) sabiedriskais objekts t.sk. atveseļošanās pakalpojumi, sadzīves pakalpojumi u.c.
2) ofisa telpas
Būves pamati-akmens mūra nepārtraukti;
Būves ārsienas- ķieģeļu mūris;
Būves fiziskais nolietojums-
39%.
Piecstāvu dzīvojamā māja, telpas atrodas 1. stāvā.
Labiekārtojums – elektroapgāde, kanalizācijas tīkls, ūdensvads, siltummezgls.
Ēkas uzbūves gads - 1986
Nīcgale
Nīcgales pamatskolas vecā ēka , šķūnis, tualete
Skolas iela 19, Nīcgales pagasts
Kadastra Nr.4476 005 0465
Nav Zemesgrāmatas apliecības
2 stāvi
 
2x412 kv.m
12000 kv.m. Izglītības iestāžu apbūve
Sadzīves pakalpojumi
(aušana, šūšana, apavu remonts, frizētava).
6-8 darba vietas
1936.gadā celta mūra ēka , nepieciešams iekštelpu remonts.
Vabole
Ēdnīcas ēka, atrodas uz zemes vienības ar kadastra Nr.44940030226,
Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, nav Zemesgrāmatu apliecības
711,1       Divstāvu ēka ar pagrabtelpu, vajadzīgs remonts, asfaltēts piebraucamais ceļš
Vecsaliena
Naftas uzpildes stacijas ēka Vecsalienas pagasts Daugavpils novads  kad.nr. 449600503889
Zemesgrāmatā nav reģistrēts
24 kv.m.   Naftas uzpildes stacija Līdz 5 cilvēkiem Ēkas stāvoklis –viduvējs , pieslēgta elektroapgāde
Zemes gabals -
Vecsalienas pagasts Daugavpils novads
Kad.nr. 44960050389
Zemesgrāmatā nav reģistrēts
- 400 kv.m. - - -

Attēls