Daugavpils novada domes pastāvīgās komitejas

Finanšu komiteja

Komitejas priekšsēdētājs Janīna Jalinska
Komitejas priekšsēdētāja vietnieks Arvīds Kucins
Komitejas locekļi

Aivars Rasčevskis
Roberts Jonāns
Aleksandrs Sibircevs
Edgars Kucins
Valērijs Hrapāns
Viktors Kalāns
Janīna Kursīte

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

Komitejas priekšsēdētājs

Anita Miltiņa
Komitejas priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kudiņš
Komitejas locekļi

Janīna Kursīte
Jānis Belkovskis
Andrejs Bruns
Aleksandrs Sibircevs
Edgars Kucins
Daina Amosova

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

Komitejas priekšsēdētājs Juris Livčāns
Komitejas priekšsēdētāja vietnieks Jānis Belkovskis
Komitejas locekļi Andrejs Bruns
Jānis Kudiņš
Aleksandrs Studeņņikovs
Vjačeslavs Moskaļenko
Daina Amosova
Anita Miltiņa

Tautsaimniecības komiteja

Komitejas priekšsēdētājs Aivars Rasčevskis
Komitejas priekšsēdētāja vietnieks Roberts Jonāns
Komitejas locekļi Arvīds Kucins
Juris Livčāns
Aleksandrs Studeņņikovs
Valērijs Hrapāns
Vjačeslavs Moskaļenko
Viktors Kalāns

Attēls