Daugavpils novada informācija par būvniecības ieceri

Informācija par būvniecības ieceri, būvprojektu akceptēšanu un būvatļaujas saņemšanu

aplūkot informāciju (pēc 1.10.2014)

aplūkot informāciju (līdz 1.10.2014)

Izsniegtās būvatļaujas no 01.06.2013

Fiziskām personām

Nr. Objekta nosaukums Adrese Spēkā stāšanās datums
1. Dārza mājas rekonstrukcija, d/s "Birķeneļu dārziņi" Kalkūnes iela 16-9, Kalkūnes pagasts, Daugavpils 03.06.2013
2. Dārza mājiņa d/s "Daugava" Ezeru iela 61-78, Daugavpilī 03.06.2013
3. Nobrauktuve no pašvaldības ceļa Sventiņi, Sventes pag. Daugavpils novads 03.06.2013
4. Šķūnis "Egles" Kalupes pagasts "Egles" Kalupes pagasts, Daugavpils novads 06.06.2013
5. Dārza mājiņa d/s "Vasarnīcas" Dobeles iela 1-45, Daugavpilī 06.06.2013
6. Saimniecības ēka, "Lesovsčina-5" Lesovščina-5 , Naujenes pag. Daugavpils novads 06.06.2013
7. Dārza mājiņas rekonstrukcija d/s "Birķeneļu dārziņi" Kalkūnes iela 16-9,  Kalkūnes pag.   Daugavpils nov. 10.06.2013
8. Dzīvojamā māja, šķūnis, nobrauktuve, "Meldri" 18. novembra iela 18-1,  Daugavpils 10.06.2013
9. Dārza mājiņa d/s "Pavasaris" Bauskas iela 107-2, Daugavpilī 17.06.2013
10. Pirts, "Melāņi" 18. novembra iela 186-56, Daugavpils 18.06.2013
11. Pirts, saimniecības ēka d/b "Mičurienietis" Strādnieku iela 109-9, Daugavpilī 27.06.2013
12. Dārza mājiņas rekonstrukcija un saimniecības ēkas piebūve Lociki, Vienības iela 2-31 01.07.2013
13. Dārza mājiņa d/b "Mičurinietis" Bauskas iela 6-68, Daugavpilī 01.07.2013
14. Dzīvojamā māja, saimniecības ēka, pirts, dīķis "Dovina" Arhitektu iela 18-53, Daugavpilī 08.07.2013
15. Saimniecības ēkas jaunbūve "Saules stars" Stāvā ielā 19-16, Daugavpilī 08.07.2013
16. Dzīvojamās mājas rekonstrukcija "Griezes-1" Griezes-1, Sventes pagasts, Daugavpils novads 16.07.2013
17. Pirts "Purmaļi" Tautas iela 49-20, Daugavpils 18.07.2013
18. Dzīvojamā māja "Ozolnieki-2" Daugavas iela 104A, Daugavpils 19.07.2013
19. Dārza mājiņa d/s "Atpūta" Viršu iela 47-35, Daugavpils 22.07.2013
20. Dzīvojamā māja, pirts, saimniecības ēka, "Jelena" "Baltkāja-1" Kalkūnes pag. 29.07.2013
21. Pirts  būvniecība  Sventes   pagasts, „Pūpoliņi ” Caunes iela 10, korpuss 3, Rīga  
22. Dzīvojamās mājas ar autonojumi, pirts un saimniecības ēkas  Krāslavas  novads, Piedrujas pagasts, c.Lupandi, Piena lāses

Juridiskām personām

Nr. Objekta nosaukums Adrese Spēkā stāšanās datums
1. Dārzeņu un sakņu noliktava "Kalni" Kr.Valdemāra iela 149, Rīga, LV1013 06.06.2013
2. Lauksaimniecības nojumes un šķūņa būvniecība "Strautiņi 2" Vecpilsētas iela 19, Rīga 06.06.2013
3. LVRTC maģistrālā optikas tīkla infrastruktūras projektešana un izbūve posmā no Līvānu un Daugavpils novadu robežas līdz Daugavpils novada un Daugavpils pilsētas robežai Ērgļu iela 7, Rīga, LV-1012 10.06.2013
4. Slaucamo govju kūts un jaunlopu kūts "Dravnieki" Nīcgales pagasts, Daugavpils novads 10.06.2013
5. "Liellopu novietne 50 govīm" "Zemdegas" Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 13.06.2013
6. Koka produkcijas režotnes ceha būvniecība "Dunduri" "Dunduri", Tabores pagasts. Daugavpils novads 12.06.2013
7. 20 kV GVL LN-21 no A-21-1 līdz A-21-2 rekonstrukcija Daugavpils pilsētā Klusā iela 2, Daugavpilī, LV-5417 28.06.2013
8. "Kameņu audzēšanas novietne" "Zemes bites" Vienības iela 4-61, Lociki, Daugavpils novads 28.06.2013
9. Dzīvojamās mājas elektroapgāde "Brenči" Klusā iela 2, Daugavpils, LV-5417 28.06.2013
10. Lauksaimniecības šķūnis "Jāņupe"" Pērnavas iela 5, Rīga 25.07.2013
11. Sociālo pakalpojumu centrs "Pīlādzis",  ēkas daļas C nojaukšana Lielā ielā 43, Kalupes pagasts, Daugavpils novads 25.07.2013
12. Noliktavas demontāža "Gobas" A.Pumpura iela 105D,  Daugavpils 26.07.2013
13. Daugavpils novada pašvaldības ceļa "Aužguļāni-Rīga-Daugavpils šoseja" rekonstrukcija Rīgas iela 2, Daugavpils 06.08.2013
14. Daugavpils novada pašvaldības ceļa "Grāviņi-Višķu tehnikums" rekonstrukcija Rīgas iela 2, Daugavpils 06.08.2013
15. Daugavpils novada pašvaldības ceļa "Ambeļi-Graiži" rekonstrukcija Rīgas iela 2, Daugavpils 06.08.2013
16. Daugavpils novada pašvaldības ceļa "Dzirnavas -MRS" no 0.000-0,580km rekonstrukcija Rīgas iela 2, Daugavpils 06.08.2013

Attēls