Daugavpils novada komisija

Daugavpils novada pašvaldības tirdzniecības atļauju izsniegšanas un tirdzniecības vietu noteikšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs                   Jāzeps Krukovskis  - Daugavpils novada domes Attīstības nodaļas Projektu daļas projektu koordinators

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks    Veronika Pudāne - Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes Īpašuma daļas speciāliste mājokļu jautājumos

Komisijas locekļi                                 Andris Slesars - Daugavpils novada domes Lietu pārvaldes Juridiskās daļas juriskonsults

                                                          Jānis Vanags - Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes Budžeta daļas vadītājs

                                                          Ināra Miglāne - Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja

Komisijas sekretāre                           Veronika Pudāne -  Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes Īpašuma daļas speciāliste mājokļu jautājumos                        

Nolikums

Grozījumi

Attēls