Daugavpils novada komunālās saimniecības nodaļa

Informācija par projektu īstenošanu 2014.gadā Daugavpils novada domes infrastruktūras attīstībai un sakārtošanai

 

Projekta vai paveikta darba nosaukums

Ieguldījums projekta īstenošanai 2014.gadā

Būvuzņēmējs, tehniskā projekta autors

Finansējuma avoti

 

EUR

Naujenes pirmskolas izglītības iestādes ēkas, katlu mājas, ārējo un iekšējo inženiertīklu rekonstrukcija 2 kārtās Alejas ielā 2, Kraujā, Naujenes pagastā”.   

Daugavpils novada pašvaldības budžets

 

 

1 619 782,82

 

 

SIA „Ditton Būve”,

AS „Komunālprojekts”

                                    

Višķu tehnikuma ciema katlu mājas izbūve

Daugavpils novada pašvaldības budžets

 

Pašvaldības aģentūra  “Višķi”

962 523,79

SIA „Ditton Būve”,

SIA „Rem Pro”

           

Energoefektivitātes uzlabošana - Nīcgales ciema katlu mājas renovācija

Daugavpils novada pašvaldības budžets

 

 192 680,40

SIA „Wesemann””

 

 

Informācija par projektu īstenošanu 2013.gadā Daugavpils novada domes infrastruktūras attīstībai un sakārtošanai

Projekta vai paveikta darba nosaukums

Ieguldījums projekta īstenošanai 2013.gadā

Būvuzņēmējs, tehniskā projekta autors

Finansējuma avoti

 

LVL

Naujenes novadpētniecības  muzeja ēkas rekonstrukcija un dabas informācijas centra izbūve

Daugavpils novada pašvaldības budžets,

 

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)  projekta finansējums

 

Latvijas Lietuvas pārrobežu projekts

 

240 320,42

 

 

 

Pilnsabiedrība „Vanpro un Nordserviss”

                                    

Informācija par projektu īstenošanu 2012.gadā Daugavpils novada domes infrastruktūras attīstībai un sakārtošanai

Projekta vai paveikta darba nosaukums

Ieguldījums projekta īstenošanai 2012.gadā

Būvuzņēmējs, tehniskā projekta autors

Finansējuma avoti

 

LVL

Sventes pagasta katlu mājas rekonstrukcija un apkures katlu nomaiņa

Daugavpils novada pašvaldības budžets,

 

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) projekta finansējums

 

453 416,44

 

 

 

SIA „Ditton būve”

SIA „Strasa Konsultanti” 

Daugavpils novada estrādes rekonstrukcija Višķu pagastā

Daugavpils novada pašvaldības budžets,

 

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)  projekta finansējums

 

275 434,50

Pilnsabiedrība „TB Būve” 

SIA „Arhitekta L.Šmita darbnīca”

Daugavpils novada stadiona rekonstrukcija Višķu pagastā

Daugavpils novada pašvaldības budžets,

 

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)  projekta finansējums

 

440 603,76

SIA „Latvijas energoceltnieks”,

SIA „Arhis”

Elektrotīklu izbūve estrādes un stadiona elektroapgādei Višķu pagastā   

Daugavpils novada pašvaldības budžets,

 

 

 

 

8 739,82

SIA ”Baltic Elektromontāža”,

SIA „SZMA”

 

 

 

Medumu speciālās internātpamatskolas  ēkas renovācijās ceturtās kārtas būvdarbi -  durvju nomaiņu, logu nomaiņa.   

 

Daugavpils novada pašvaldības budžets,

 

12 767,00

SIA „Gādība”

   

Informācija par projektu īstenošanu 2010.-2011.gadā Daugavpils novada domes infrastruktūras attīstībai un sakārtošanai

Projekta vai paveikta darba nosaukums

Ieguldījums projekta īstenošanai 2010.- 2011.gadā

Būvuzņēmējs, tehniskā projekta autors

Finansējuma avoti
 
LVL

Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils novada Silenes pamatskolas ēkā (logu, ārējo durvju nomaiņa, fasāžu un jumta siltināšana)

Daugavpils novada domes budžets, 

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) projekta finansējums 

187921,4
 
 
 

SIA „Būtība”

AS „Komunālprojekts”

Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils novada Naujenes pirmskolas izglītības iestādē (jumta rekonstrukcija un siltināšana, ventilācijas renovācija, logu un ārējo durvju nomaiņa, fasāžu siltināšana)

Daugavpils novada domes budžets, 

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) projekta finansējums 

137629,49

SIA „Belmast Būve”,

AS „Komunālprojekts”

Medumu speciālās internātpamatskolas ēkas telpu rekonstrukcija pieejamības nodrošināšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem (tualešu rekonstrukcija, 1 stāva telpu pārplānošana)

Daugavpils novada dome 

ERAF projekta finansējums

19512,38

SIA „Daugavpils Būvremonts”,

SIA „Agroprojekts”

Medumu speciālās internātpamatskolas ēkas renovācijas turpinājums – ārējo siltumtīklu un siltummezgla rekonstrukcija

Daugavpils novada domes budžets 

 
 
 47133
SIA”Gādība”,

SIA „Agroprojekts”

  
 

Pārvietojamais dīzeļģenerators 64kW, 80kVA, 400/230 V

Daugavpils novada domes budžets

7602,71

SIA „Energolukss”

Pacelšanas platformas invalīdiem ratiņos piegāde un uzstādīšana Daugavpils novada domes ēkā Rīgas ielā 2, Daugavpilī

Daugavpils novada domes budžets

4036,3

SIA „Tehnovers”

Sociālo pakalpojumu centra „Pīlādzis” jumta remonts veļas mazgātavas ēkā

Daugavpils novada domes budžets

 
4328,87

SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”

Naujenes bērnu nama dzīvojamās ēkas pagraba siltināšana un remonts

Daugavpils novada domes budžets 

2741,05

SIA „Būtība”

Maļinovas pagasta medpunkta ēkas rekonstrukcija par pagasta pārvaldi un piebūves būvniecība Rēzeknes ielā 29A, Maļinovā

Daugavpils novada domes budžets 

Valsts mērķdotācija neparedzētiem gadījumiem 

97964.97
 
 
64313,00

SIA”Belmast būve”

SIA „Borg”,

SIA „SAU”,

AS „Komunālprojekts”

Vaboles vidusskolas  jumta mīksta seguma remonts,    iekštelpu un jumta remonta darbi spēcīgas snigšanas postījumu novēršanai  

Daugavpils novada domes budžets 

Valsts mērķdotācija neparedzētiem gadījumiem 

7608,93
 
 
1334,00

SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”

Birznieku pamatskolas  jumta un telpu remonts spēcīgas snigšanas postījumu novēršanai  

Daugavpils novada domes budžets

 Valsts mērķdotācija neparedzētiem gadījumiem 
478,08
 
 
1115,00

SIA „Jūmas”

Salienas vidusskolas jumta un telpu remonts spēcīgas snigšanas postījumu novēršanai  

Daugavpils novada domes budžets

 Valsts mērķdotācija neparedzētiem gadījumiem 
3054,51
 
 
 
7128,00

SIA „Daugavpils Būvremonts”,

SIA „Būtība”

Pārvietojama  dīzeļģeneratora iegāde 64kW, 80kVA, 400/230 V

Daugavpils novada domes budžets

8357,00

SIA „Energolukss”

Ugunsdzēsības signalizācijas ierīkošana Naujenes bērnu nama dzīvojamās ēkās  

Daugavpils novada domes budžets

3534,00

SIA „Egira”

Informācija par projektu īstenošanu 2009.gadā Daugavpils novada domes infrastruktūras attīstībai un sakārtošanai

 

Projekta nosaukums
Ieguldījums projekta īstenošanai 2009.gadā
Būvuzņēmējs
Finansējuma avoti
 
LVL
Medumu speciālās internātpamatskolas ēkas renovācijas turpinājums – internātpamatskolas ēku un siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija 
Daugavpils rajona padome
 
Valsts mērķdotācija
 
 
 7579,3 
 
135000
SIA”Gādība”
 
 
 
Sventes vidusskolas ēkas rekonstrukcija un energoefektivitātes paaugstināšana 2.karta – iekštelpu remonts
Daugavpils novada dome
(aizņēmums) 
Valsts mērķdotācija
265000
 
 
265000
SIA „Ditton Būve”
Artēziskā urbuma ierīkošana Naujenes bērnu namā Daugavpils novada dome 17255,12
SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”,
SIA „Eko Petnieks”
Kalupes pagasta centrālās katlu mājas katla UKC-1 H kapitālais remonts, ūdens mīkstināšanas iekārta un siltumskaitītāja uzstādīšana
Daugavpils novada dome
(aizņēmums)
 
11473,05 SIA „Monteks”

 

Pārskats par izpildītajiem ceļu remontiem 2014.gadam.    

Pagastu  pārvalde

Objekta nosaukums un remontējamā posma garums

 

Darba izmaksas

EUR

 

Būvuzņēmējs

 

Darbu veidi

1

2

3

4

5

Ambeļi

„Augškalne –Škute”

„Augškalne –Škute” 

„Lielie Kuseni –Kanecpole” 

„Augškalne-Rogačovka”

 

3816.73 

6760.75 

4521.27

 9461.09

Kopā: 24559.84    

SIA „Meliors Krauja” 

SIA „Meliors Krauja” 

SIA „Meliors Krauja”

 SIA „Meliors Krauja”

 

Seguma atjaunošana un caurteku nomaiņa. 

 

Biķernieki

 „Biķernieki –Butenišķi” (1.5km)

15765.45

 Kopā: 15765.45

SIA „Meliors Krauja”

 

 Seguma atjaunošana

Demenes

 Astoņi ceļu posmi (pielikumā

 

 

           11548.0

            1104.02

Kopā:  12652.02

 VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”

 Seguma atjaunošn. ar pievesto granti(595 kubi)

 Blietēšana ar veltni.

Dubna

Draudzības iela

 „Navaseļci –Viselki”

 22589.07

 16922.93

 Kopā:  39512.00

 SIA „Latgales Ceļdaris”

 SIA „Meliors Krauja”

 

 Asfalta seguma uzbūve.

 Seguma atjaunošana

Kalkūnes

„Randene –Saulgoži”

 „Krāces – Lilienfelde” 7km

 „Muitnīca –Ceļu iecirknis”

 

 

„Birķineļi – d/s Mičurinietis” (3.41km)

 

„Strādnieku iela”

Barjeras uzstādīšana.

 

 Drupinātās grants iegāde.

 

Drupinātās grants iegāde.

 

Asfalta bedrīšu remonts

Kalkūnes ielā, piebrauc ceļš d/z „Mičurinirtis”

5110.94

2013.74

 2994.67

 

 

6976.57

 

 

16752.84

 

 

1582.49

 

1342.86

 

 

520.15

5206.40

 

Kopā: 42500.66

SIA „Meliors Krauja”

 SIA „Meliors Krauja”

 VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”

 

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”

 

SIA „CKD –D”

 

 

SIA „SPERO SK”

 

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”

 

 

SIA „CKD D”

Seguma atjaunošana

 Seguma atjaunošana

           Seguma atjaunošana

 

 

Uz Dārzkopības biedrību „Celtnieks” seguma atjaunošana

 

 

 

 

 

Seguma atjaunošana.

 

 

Melnā seguma bedrīšu  remonts

Kalupes

 

 

„Grūstiņi – Ūda”

(1.35km)

„Pansionāts – Baltači”

 

 

39963.31

 

9391.00

 

Kopā: 49354.31

 

 

SIA „SAU”

 

SIA „Meliors Krauja”

 

 

 

Seguma atjaunošana

 

Caurtekas nomaiņa

Laucesas

 „Vizuļi – Podlipi”

(0.00 – 0.205)

„Krustceļi –Dzimtas –Mālkalni”

(2.425-2.775)

Paarādes iela

 

 

11938.53

 

5320.61

 

 

3085.50

 

Kopā: 20344.64

SIA „Meliors Krauja”

 

SIA „Meliors Krauja”

 

 

SIA „CKD –D”

Seguma atjaunošana

 

Seguma atjaunošana

 

 

Melnā seguma bedrīšu remonts.

Līksnas

„Aužguļāni – Līksna”

(0.00– 0.43)

 

„Aužguļāni – Tilti”

(2 posmi)

 

„Mežciems – Ļūbaste”

(5 posmi)

 

 

12430.67

 

 

6992.29

 

 

14481.22

 

Kopā: 33904.18

 

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”

 

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”

 

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”

Seguma atjaunošana un caurteku nomaiņa.

 

 

 

 

Malinovas

Skolas ielas rem.

 

 „Barsuki –Biķernieku pag.robeža”

(1.30km)

„Valsts ceļš –Maļinovas kapsēta-Agates ”

 

Pļaujmašīna smalcinātājs

3007.36

 

13961.36

 

 

15582.22

 

 

11858.00

 

Kopā: 44408.94

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”

SIA „Meliors Krauja”

 

 

 

SIA „Meliors Krauja”

 

Seguma atjaunošana.

 

 

 

 

Medumu

„Irbes – Bāliņi”

 

„ Ziediņi Kūdras”

 

 

 

28606.09

 

463.19

 

Kopā: 29069.28

SIA „Meliors Krauja”

 

Pašu spēkiem

Seguma atjaunošana.

 

Caurtekas atjaunošana.

Naujene

„Sprukti – Rudāni”

 

„Konopecka - Sarģelišķi”

 

„Maskaļāni –Vasargališķi”

 

 „Grustāni –Sanderišķi -Butišķi ”

 

„Butišķi –Putāni”

 

Vecstropi 18.novembra m.387

1145.55

 

1464.36

 

1396.31

 

2477.41

 

 

16989.91

 

24631.26

 

 

Kopā: 48104.78

SIA „Meliors Krauja”

 

SIA „Meliors Krauja”

 

SIA „Meliors Krauja”

 

Daugavpils AS”DSAU”

 

 

SIA „Meliors Krauja”

 

SIA „DSM Meistars”

Caurtekas nomaiņa.

 

Caurtekas nomaiņa.

 

Caurtekas nomaiņa.

 

Grants uzbēršana

 

 

Seguma atjaunošana.

 

Nīcgales

„Centrs – Buivieši”

9721.75

 

Kopā: 9721.75

SIA „BauForm”

 

Seguma atjaunošana.

 

Salienas

„Līdaki – Kapari – Jancišķi –Upeslīči-Rožlauki”

 

„Līdaki – Kapari – Jancišķi –Upeslīči-Rožlauki”

Ceļmalas grāvju pļaujmašīnu SIA „Valtek”

2818.34

 

 

 

14066.98

 

 

7502.00

 

Kopā: 24387.32

SIA „Meliors Krauja”

 

 

 

SIA „Meliors Krauja”

 

Caurtekas izbūve.

 

 

 

Seguma atjaunošana.

 

 

 

 

Skrudaliena

 

 „Ādami Skrīveri”

 

„Vārpene –Biķernieki”

 

15024.27

 

16929.00

 

Kopā: 31953.27

 

SIA „Meliors Krauja”

 

SIA „Meliors Krauja”

 

 

Seguma atjaunošana

 

Seguma atjaunošana

Sventes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Vijolīte – atpūtas bāze’Svente””

 

„Siliņi – Upmaļi”

 

„Vizuļi – Tīrumi”

 

 

 

14621.64

 

 

5928.64

6165.69

16780.79

 

2165.99

 

Kopā:45662.75

 

 

SIA „CKD –D”

 

 

SIA „Meliors Krauja” 

Asfalta seguma remonts

 

 

Grants seguma atjaunošana.

Grants seguma atjaunošana.

Grants seguma atjaunošana.

 

Grants seguma atjaunošana

 

Tabore

 

„Tabore –Lapsas”

(0.00-0.53km)

 

15061.48

 

Kopā: 15061.48

 

SIA „BauForm”

 

 

Seguma atjaunošana

Vabole

„Vabole –Kneika-Ceglinīki”

 

„Vilciņi –Pudāni –Zabalcišķi”

 

 

13466.19

 

 

8612.90

 

Kopā: 22079.09

SIA „BauForm”

 

 

SIA „Meliors Krauja”

Seguma atjaunošana.

 

 

Seguma atjaunošana.

Vecsaliena

„Mālkalne – Tartaks”

(2.00  - 3.200)

 

 

16932.74

 

Kopā: 16932.74

SIA „Meliors Krauja”

Seguma atjaunošana.

Višķi

„Smaņi – Zūsāni”

 

„Smaņi –Guļāni”

 

„Peipiņi – Lociki – Deiķi – Brenči”

 

„Špoģi – Barovka- Kazulīši – Barovka”

 

„Vasiļova – Kuzmino”

 

 

„Peipiņi – Kazulīši”

 

3078.51

 

6391.85

 

6658.24

 

 

3571.12

 

 

3511.71

4106.41

 

 

2911.08

 

 

Kopā: 30228.92

SIA „VTV-14”

 

SIA „Meliors Krauja”

 

SIA „VTV-14”

 

 

SIA „VTV-14”

 

 

SIA „Meliors Krauja”

SIA „Meliors Krauja”

 

 

SIA „Meliors Krauja”

Seguma atjaunošana un caurteku nomaiņa.

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Pārskats par ceļu periodikās uzturēšanas un rekonstrukcijas darbiem, kuri izpildīti   Daugavpils novada pašvaldības  teritorijā 2012.gadā.

 

Nr.

p.k.

Pasūtītājs

Remontējamā ceļa nosaukums

Būvuzņēmējs

Izmaksas

Ls

Piezīmes

1.

Ambeļu pag.pārvl.

-

-

0

 

2.

Biķernieku pag.pārvl.

 

 

Ceļš „Kudiņi-Reiniški”

caurtekas izbūve,

ceļa seguma atjaunošana.

 

SIA ”Meliors

Krauja”

6100.00

 

ACF

3.

Demenes pag.pārvl.

 

Iegādāta traktoram piekabe

 

7000.00

Budžeta līdzekļi

5.

 

Kalkūnu pag.pārvl.

 

 

Uzbūvēta autobusa pietura.

Kieģeļu ielā 11 atjaunots asfalts.   Iegadāts traktoriņš ielu  tīrīšanai ciematos.

Bedrīšu remonts Kalkūnes un Dārza ielā

 

SIA „CKD D”

5400.00

 

10000.00

 

4600.00

 

ACF

 

 

6.

Kalupes pag.pārvl.

 

 

Traktora iegāde (turpinās cenu aptauja)

 

 

Budžeta līdzekļi

7.

Laucesas pag.pārvl.

 

Ceļa „Laucese –Krustceļi”,

caurtekas izbūve,

ceļa seguma atjaunošana.

 

SIA ”Meliors

Krauja”

 

10000.00

 

ACF

 

8.

Līksnas pag.pārvld.

 

 

Daugavas ielā barjeras uzstādīšana.

SIA „CKD D”

6552.00

 

ACF

 

9.

Malinovas pag.pārvl.

 

Ceļa „Kurpinišķi-Vasilova”

SIA”Meliors Krauja”

2166.00

ACF

10.

Medumu pag.pārvl.

 

Ceļš „Ziedoņi – Dzeņi”

600.m atjaunots segums

SIA”Meliors Krauja”

6000.00

ACF

 

11.

Naujenes pag.pārvl.

 

 

 

Lociku ciema ielu bedrīšu remonts.

Ceļa „Butišķi-Židino” ceļa seguma atjaunošana

Ceļa „Lociki-Silzemnieki”seguma

atjaunošana

Ceļa „Stropi-Stropica”

 

 

SIA „CKD D”

 

SIA „Gerlaki”

 

 

SIA”Meliors Krauja”

 

 

 

21986.40

 

6824.40

 

2054.00

 

 

2917.02

 

ACF

 

ACF

 

Budžeta līdz.

 


Budžeta līdz.

 

12.

Nīcgales pag.pārvl.

 

 

Ceļa „Dzelzceļš –Mežniecība”

grants uzbēršana.

SIA „Meliors-Krauja”

2500.00

ACF

 

 

13.

Salienas pag.pārvl.

-

-

0

 

14.

Skrudalienas pag.pārvl.

 

Parāds par 2011.gada izpildītajiem darbiem ceļā „Ādami –Skrīveri”

SIA „Meliors-Krauja”

 

 

13074.00

ACF

 

 

15.

Sventas pag.pārvl.

 

 

Ceļa ”Zaļumnieki – Zīlītes”,

caurteku izbūve,

ceļa seguma atjaunošana.

 

SIA „Meliors-Krauja”

20000.00

ACF

 

16.

Tabores pag.pārvl.

 

 

Caurteku atjaunošana ceļam „Kudiņi –Kalnišķi”

 

Tabores pag.

 

5000.00

ACF

17.

Vaboles pag.pārvl.

Ceļa „Mazie Ratnieki –Dublinieki” caurteku izbūve,

ceļa seguma atjaunošana.

SIA „Meliors-Krauja”

5300.00

ACF

18.

Vecsalienas pag.pārvl.

 

Traktora John Deere-6910

lāpstas iegādei.

 

 

 

2500.00

ACF

19.

Višķu pag.pārvl.

 

 

 

Rezerves daļas greiderim,riepas, iegadāta slota un kaisītājs traktoriņam.

Bedrīšu remonts ceļam „Grāviņi –Višku tehnikums”

 

 

 

SIA „CKD-D”

 

8080.00

 

 

1000.00

ACF

 

 

 

 

Kopā:

 

 

 

149053.82

 

                                                                                                   

Informācija par paveiktajiem darbiem 2009.gadā autoceļu jomā

Latvijas Lauku attīstības programma 2007 – 2013.gadam.
Pasākums”Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”. Pašvaldības autoceļu rekonstrukcija.(Preiļi LAD - informācija nosūtīta tabulā ).
„Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007 – 2013.gadam projekts LLI – 006” veikta ceļa P 64 Višķi – Nīcgale posma no 1.300 līdz 4.000km ietves ,veloceliņa un stavlaukuma periodiskā uzturēšana.
Uzstādītas ceļa zīmes pie dzelzceļu pārbrauktuvēm ( 27) uz pašvaldības ceļiem par Ls 1998


Pārskats par ceļu periodikās uzturēšanas un rekonstrukcijas objektiem, kuri nodoti ekspluatācijā Daugavpils novada pašvaldības teritorijā 2011.gadā

Būvobjekta nosaukums Pasūtītājs Būvuzņēmējs Izmaksas, Ls
Ekspertīze tiltiem pāri Dubnas upei un ceļa zīmju uzstādīšana(tiltiem) Ambeļu pagasta pārvalde SIA"Juris Rozīte" 1651.00
„Pancelišķi-Krāslavas robeža”
„Meļnica-Pavlovskoje”
Biķernieku pagasta pārvalde SIA "SAU" 12969.81
Kaldēji-Kozjulišķi-Šembergs
Spivakiša- Kozlovka
Kaldēji-Kozjuliški-Šemberga
Demenes pagasta pārvalde SIA "Meliors Krauja" 8621.79
„Dubna-Bicāni-Zeiļi”
Nākotnes ielas bedrīšu remonts
Dubnas pagasta pārvalde SIA"SAU"
SIA "CKD D"
14070.00
„Saulgoži-Krāces”
„Ķieģeļu iela”(bedr.rem.)
Kalkūnes pagasta pārvalde SIA "Meliors Krauja"
SIA "Latgales Ceļdaris"
10163.00
„Krasta iela,Dīķa iela,ceļš Dīķa iela pansionāts”
„Veikals –Skola”
„Jaunā iela-Zahari”
„Līvānu mājas – 0.29km”
Kalupes pagasta pārvalde SIA "SAU"

79829.89
Jefremovka-Berziņi Laucesas pagasta pārvalde  Tabores serivsa centrs 6810.00

„Līksna –Līksnas baznīca”
„Gančevski-Gancevsku komplekss”
„Sterikāni-Borski”
„Ķirupe-Kalniški”
„Kudeiki-Kirupe”
„Mišteļi-Baraviki”
„Ķirupe-Kalniški”
„Mīšteļi-Baraviki”
„Kligerieši-Zelta purvs”

Līksnas pagasta pārvalde SIA "SAU"
SIA "Meliors Krauja"
150415.98
„Vasiļjeva-Puriņi Dzelzceļš”
„Zaļumi-Vecā ziļonovka-Oborūni”
„Valsts ceļš-Kurpenišķi-Jancišķi” 
Maļinovas pagasta pārvalde  SIA "Meliors Krauja"  5688.61
„Liepnieki-Atvari”
„Kščeva-Papuļi”
„Laivinieki-Kūdras” 
Medumu pagasta pārvalde  SIA "Meliors Krauja"  16167.00 
„Naujenes pag Kraujas c. Dārzaiela,Strādnieku ielaMeža iela”
LAD projektam papildus no ACF
„Putāni-Sargelišķi”
„Jurīši-Maskaļāni”
„Ļukenišķi-Ļumenišķi”
„Židina-Butišķi”
„18.Novembra iela”
Naujenes pagasta pārvalde SIA "Latgales Ceļdaris"
SIA "Meliors Krauja" 
 
251185.68
Dreiski-Z.Ivanova”
„Somogols-Nīcgale”
Nīcgales pagasta pārvalde SIA "Meliors Krauja" 100578.00
„Vecpiķuļi – Jaunbornes bazn.-Kapsēta”
Tiltu ekspertīze un ceļa zīmes
Salienas pagasta pārvalde SIA "SAU"
SIA "Juris Rozīte" 
10834.00
„Adami-Skrīveri”
„Adami – Skrīveri”
Skrudalienas pagasta pārvalde SIA "Meliors Krauja" 4889.00
„Labrenči-Brivnieki”
„Nīcgale-Daugavieši”(Puzāns)
Sventes pagasta pārvalde SIA "Meliors Krauja" 16939.00
Oktobra iela
„Medvecki-Tabore”
„Arkādijas Inišķi”
„Sadnieki-Butišķi”
„Sadnieki iela”
„Tabore lapsas
„Āres –Sviklišķi”
„Tabores pag-nobr.Elerne”
Tabores pagasta pārvalde SIA "Svente Holding"
Tabores pagasta komunālais dienests
162028.47
„Lielceļš –Priedes-Sloboda”
„Vabole-Kneika-Ceglinīki”
Vaboles pagasta pārvalde SIA "Meliors Krauja" 10010.00
Traktora John Deere-6910 iegāde Vecsalienas pagasta pārvalde   23424.00
„Grāviņi-Višķi”
„Grāviņi-Tokari”
Višķu pagasta pārvalde SIA "Latgales Ceļdaris" 5700.00
    KOPĀ 891975.23

Attēls