Pašvaldību mājas lapu adreses

Translations:

Pašvaldības nosaukums WWW
Rīgas pilsētas dome http://www.riga.lv
Daugavpils pilsētas dome http://www.daugavpils.lv
Jelgavas pilsētas dome http://www.jelgava.lv
Jēkabpils pilsētas pašvaldība http://www.jekabpils.lv
Jūrmalas pilsētas dome http://www.jurmala.lv
Liepājas pilsētas dome http://www.liepaja.lv
Rēzeknes pilsētas dome http://www.rezekne.lv
Valmieras pilsētas pašvaldība http://www.valmiera.lv
Ventspils pilsētas dome http://www.ventspils.lv
Ādažu novada pašvaldība http://www.adazi.lv
Aglonas novada pašvaldība http://www.aglona.lv
Aizkraukles novada pašvaldība http://www.aizkraukle.lv
Aizputes novada pašvaldība http://www.aizputesnovads.lv
Aknīstes novada pašvaldība http://www.akniste.lv
Alojas novada pašvaldība http://www.aloja.lv
Alsungas novada pašvaldība http://www.alsunga.lv/
Alūksnes novada pašvaldība http://www.aluksne.lv
Amatas novada pašvaldība http://www.amatasdome.lv
Apes novada pašvaldība http://www.ape.lv
Auces novada pašvaldība http://www.auce.lv
Babītes novada pašvaldība http://www.babite.lv
Baldones novada pašvaldība http://www.baldone.lv
Baltinavas novada pašvaldība http://www.baltinava.lv
Balvu novada pašvaldība http://www.balvi.lv
Bauskas novada pašvaldība http://www.bauska.lv
Beverīnas novada pašvaldība http://www.kauguri.lv
Brocēnu novada pašvaldība http://www.broceni.lv
Burtnieku novada pašvaldība http://www.burtniekunovads.lv
Carnikavas novada pašvaldība http://www.carnikava.lv
Cēsu novada pašvaldība http://www.cesis.lv
Cesvaines novada pašvaldība http://www.cesvaine.lv
Ciblas novada pašvaldība http://www.ciblasnovads.lv/
Dagdas novada pašvaldība http://www.dagda.lv
Daugavpils novada pašvaldība http://www.daugavpilsnovads.lv
Dobeles novada pašvaldība http://www.dobele.lv
Dundagas novada pašvaldība http://www.dundaga.lv
Durbes novada pašvaldība http://www.durbe.lv
Ērgļu novada pašvaldība http://www.ergli.lv
Garkalnes novada pašvaldība http://www.garkalne.lv
Grobiņas novada pašvaldība http://www.grobina.lv
Gulbenes novada pašvaldība http://www.gulbene.lv
Iecavas novada pašvaldība http://www.iecava.lv
Ikšķiles novada dome http://www.ikskile.lv/
Ilūkstes novada pašvaldība http://www.ilukste.lv
Inčukalna novada pašvaldība http://www.incukalns.lv
Jaunjelgavas novada pašvaldība http://www.jaunjelgava.lv
Jaunpiebalgas novada pašvaldība http://www.jaunpiebalga.lv
Jaunpils novada pašvaldība http://www.jaunpils.lv
Jēkabpils novada pašvaldība http://jekabpilsnovads.lv/
Jelgavas novada pašvaldība http://www.jrp.lv
Kandavas novada pašvaldība http://www.kandava.lv
Kokneses novada pašvaldība http://www.koknese.lv
Krāslavas novada pašvaldība http://www.kraslava.lv
Krimuldas novada pašvaldība http://www.krimulda.lv
Kuldīgas novada pašvaldība http://www.kuldiga.lv
Ķeguma novada pašvaldība http://www.kegums.lv
Ķekavas novada pašvaldība http://www.kekava.lv
Lielvārdes novada pašvaldība http://www.lielvarde.lv
Līgatnes novada pašvaldība http://www.ligatne.lv
Limbažu novada pašvaldība http://www.limbazi.lv
Līvānu novada pašvaldība http://www.livani.lv
Lubānas novada pašvaldība http://www.lubana.lv
Ludzas novada pašvaldība http://www.ludzaspils.lv
Madonas novada pašvaldība http://www.emadona.lv/
Mālpils novada pašvaldība http://www.malpils.lv
Mārupes novada pašvaldība http://www.marupe.lv
Mazsalacas novada pašvaldība http://www.mazsalaca.lv
Naukšēnu novada pašvaldība http://www.naukseni.lv
Nīcas novada pašvaldība http://www.nica.lv
Ogres novada pašvaldība http://www.ogresnovads.lv
Olaines novada pašvaldība http://www.olaine.lv
Ozolnieku novada pašvaldība http://www.ozolnieki.lv
Pāvilostas novada pašvaldība http://www.pavilosta.lv
Pļaviņu novada pašvaldība http://www.plavinas.lv
Preiļu novada pašvaldība http://www.preili.lv
Priekules novada pašvaldība http://www.priekule.lv
Priekuļu novada pašvaldība http://www.priekuli.lv
Raunas novada pašvaldība http://www.rauna.lv
Rēzeknes novada pašvaldība http://www.rezeknesnovads.lv
Riebiņu novada pašvaldība http://www.riebini.lv
Rojas novada pašvaldība http://www.roja.lv
Ropažu novada pašvaldība http://www.ropazi.lv
Rucavas novada pašvaldība http://www.rucava.lv
Rugāju novada pašvaldība http://www.rugaji.lv
Rūjienas novada pašvaldība http://www.rujiena.lv
Rundāles novada pašvaldība http://www.rundale.lv
Salacgrīvas novada pašvaldība http://www.salacgriva.lv
Salaspils novada pašvaldība http://www.salaspils.lv
Saldus novada pašvaldība http://www.saldus.lv
Saulkrastu novada pašvaldība http://www.saulkrasti.lv
Sējas novada pašvaldība http://www.sejasnovads.lv/
Siguldas novada pašvaldība http://www.sigulda.lv
Skrīveru novada pašvaldība http://www.skriveri.lv
Skrundas novada pašvaldība http://www.skrunda.lv
Smiltenes novada pašvaldība http://www.smiltene.lv
Stopiņu novada pašvaldība http://www.stopini.lv
Strenču novada pašvaldība http://www.strenci.lv
Talsu novada pašvaldība http://www.talsi.lv
Tērvetes novada pašvaldība http://www.tervetesnov.lv
Tukuma novada pašvaldība http://www.tukums.lv/
Vaiņodes novada pašvaldība http://www.vainode.lv/
Valkas novada pašvaldība http://www.valka.lv
Valmieras novada pašvaldība http://www.valmierasnovads.lv
Varakļānu novada pašvaldība http://www.varaklani.lv
Vārkavas novada pašvaldība http://www.varkava.lv
Vecpiebalgas novada pašvaldība http://www.vecpiebalga.lv
Vecumnieku novada pašvaldība http://www.vecumnieki.lv
Ventspils novada pašvaldība http://www.ventspilsnd.lv
Viesītes novada pašvaldība http://www.viesite.lv
Viļakas novada pašvaldība http://www.vilaka.lv
Zilupes novada pašvaldība http://www.zilupe.junik.lv
 
Valsts iestādes 
Latvijas Valsts prezidenta kanceleja - http://www.president.lv/
Latvijas Republikas Saeima - http://www.saeima.lv/
Latvijas Republikas Ministru kabinets - http://www.mk.gov.lv
Saeimas Eiropas Savienības informācijas centrs -http://www.eiroinfo.lv/pages/ESIC/index.jsp
Latvijas Republikas Satversmes tiesa - http://www.satv.tiesa.gov.lv/
Latvijas Republikas Augstākā tiesa - http://www.at.gov.lv/
Latvijas Republikas Valsts kontrole - http://www.lrvk.gov.lv/
Centrālā vēlēšanu komisija - http://www.cvk.lv/pub/public/
Finanšu un kapitāla tirgus komisija - http://www.fktk.lv/
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs - http://www.knab.gov.lv/lv/
Valsts aģentūra „Eiropas Savienības informācijas aģentūra” -http://www.esia.gov.lv/
 
Ministrijas un to padotībā esošās iestādes
Aizsardzības ministrija http://www.mod.gov.lv/
NBS Sporta klubs - http://www.nbssk.lv/
NBS Rekrutēšanas un atlases centrs - http://www.rac.gov.lv/
Latvijas kara muzejs - http://www.karamuzejs.lv/
Latvijas Jūras spēki http://www.js.mil.lv/
Nacionālā aizsardzības akadēmija http://www.mil.lv/
Militārais žurnāls „Tēvijas sargs” - http://www.sargs.lv/
 
Ārlietu ministrija http://www.am.gov.lv/
Ekonomikas ministrija - http://www.em.gov.lv/
Valsts aģentūra „Latvijas investīciju un attīstības aģentūra” -http://www.liaa.gov.lv/
LR Centrālā statistikas pārvalde - http://www.csb.gov.lv/
LR Konkurences padome - http://www.kp.gov.lv/
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs - http://www.ptac.gov.lv/page/104
Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs - http://www.latak.lv/
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija - http://www.sprk.gov.lv/
Tūrisma attīstības valsts aģentūra - http://tava.gov.lv/tava/index.php
Valsts būvinspekcija - http://www.vbi.gov.lv/
 
Finanšu ministrija - http://www.fm.gov.lv/?lat/
LR Valsts kase - http://www.kase.gov.lv/
Valsts ieņēmumu dienests - http://www.vid.gov.lv/
Iepirkumu uzraudzības birojs - http://www.iub.gov.lv/
VAS „Valsts nekustamā īpašuma aģentūra” - http://www.vni.lv/
Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija - http://www.iaui.gov.lv/3.htm
Valsts proves uzraudzības inspekcija - http://www.vpui.gov.lv/
 
Iekšlietu ministrija - http://www.iem.gov.lv/lat/
Latvijas Valsts policija - http://www.vp.gov.lv/
Valsts robežsardze - http://www.rs.gov.lv/
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde – www.pmlp.gov.lv
Iekšlietu ministrijas informācijas centrs - http://www.ic.iem.gov.lv/
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests - http://www2.112.lv/
 
Izglītības un zinātnes ministrija - http://www.izm.gov.lv/
Izglītības satura un eksaminācijas centrs - http://www.isec.gov.lv/
Profesionālās izglītības administrācija - http://www.izmpic.gov.lv/
Studiju fonds - http://www.sf.gov.lv/
Izglītības valsts inspekcija - http://www.ivi.gov.lv/index.php?sadala=98
Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs - http://www.vjic.gov.lv/
 
Kultūras ministrija - http://www.km.gov.lv/
Latvijas Nacionālā opera - http://www.opera.lv/
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija - http://www.mantojums.lv/
Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija - http://www.arhivi.lv/index.php?&2
Latvijas Nacionālā bibliotēka - http://www.lnb.lv/
Latvijas Mākslas akadēmija - http://www.lma.lv/
Latvijas Kultūras akadēmija - http://www.lka.edu.lv/
Latvijas Dailes teātris - http://www.dailesteatris.lv/
Daugavpils teātris - http://www.dteatris.lv/
Valmieras Drāmas teātris - http://www.vdt.lv/
Latvijas Valsts Leļļu teātris - http://www.lelluteatris.lv/
Rīgas Krievu drāmas teātris - http://www.trd.lv/
Jaunais Rīgas teātris - http://www.jrt.lv/
Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs - http://www.rigamuz.lv/km/index.php
Rundāles pils muzejs - http://www.rundale.net/
J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija - http://www.jvlma.lv/
Latvijas kultūras koledža - http://www.kulturaskoledza.lv/
Rīgas Doma kora skola - http://www.rdks.lv/
J.Rozentāla Rīgas mākslas vidusskola - http://www.jrrmv.lv/jaunumi/
Valsts kultūrkapitāla fonds - http://www.kkf.lv/
Valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas” - http://www.kis.gov.lv/
 
Labklājības ministrija - http://www.lm.gov.lv/
Valsts darba inspekcija - http://www.vdi.lv/
Sociālo pakalpojumu pārvalde - http://www.socpp.gov.lv/
Nodarbinātības Valsts aģentūra - http://www.nva.lv/
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra - http://www.vsaa.lv/
 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija -http://www.raplm.gov.lv/pub/
Valsts aģentūra „Būvniecības, enerģētikas un mājokļu aģentūra” -http://www.bema.gov.lv
Valsts reģionālās attīstības aģentūra - http://www.vraa.gov.lv/lv/
 
Satiksmes ministrija - http://www.sam.gov.lv
VSIA „Autotransporta direkcija” - http://www.atd.lv/lat/
VAS „Latvijas Autoceļu direkcija” - http://www.lad.lv/lv/?i=1
VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” - http://www.csdd.lv/
Civilās aviācijas aģentūra - http://www.caa.lv/index_lv.php
VAS „Latvijas jūras administrācija” - http://www.jurasadministracija.lv/
VAS „Latvijas dzelzceļš” - http://www.ldz.lv/
VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” - http://www.lvrtc.lv/
VAS „Valsts informācijas un tīkla aģentūra” - http://www.vita.gov.lv/
VAS „Latvijas pasts” - http://www2.pasts.lv/lv/
VAS „Latvijas gaisa satiksme” - http://www.lgs.lv/lat/
 
Tieslietu ministrija - http://www.tm.gov.lv/lv/
LR Naturalizācijas pārvalde - http://www.np.gov.lv/
LR Uzņēmumu reģistrs - http://www.ur.gov.lv/
LR Valsts zemes dienests - http://www.vzd.gov.lv/
Datu Valsts inspekcija - http://www.dvi.gov.lv/
Tiesu administrācija - http://www.ta.gov.lv/
Valsts probācijas dienests – www.probacija.lv
Valsts aģentūra „Maksātnespējas administrācija” - http://www.mna.gov.lv/
Patentu tehniskā bibliotēka - http://www.patbib.gov.lv/
VSIA „Latvijas vēstnesis” - http://www.vestnesis.lv/index.php
 
Vides ministrija - http://www.vidm.gov.lv/
Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra -http://www.lvgma.gov.lv/public/
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija - http://www.lvaf.gov.lv/
Dabas aizsardzības pārvalde - http://www.dap.gov.lv/
Slīteres nacionālā parka administrācija - http://www.slitere.gov.lv/
Teiču dabas rezervāta administrācija - http://www.teici.gov.lv/
Ķemeru nacionālā parka administrācija - http://www.kemeri.gov.lv/
Valsts ģeoloģijas dienests - http://mapx.map.vgd.gov.lv/geo3/
Vides pārraudzības valsts birojs - http://www.vidm.gov.lv/ivnvb/
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts - http://www.biosfera.gov.lv/
Gaujas Nacionālā parka administrācija - http://www.gnp.gov.lv/
Radiācijas drošības centrs - http://www.rdc.gov.lv/
Vides investīciju fonds - http://www.dabasmuzejs.gov.lv/notikumi/
 
Veselības ministrija - http://www.vm.gov.lv/
Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra - http://www.vnc.gov.lv/lat/
Valsts aģentūra „Sabiedrības veselības aģentūra” - http://www.sva.lv/
Veselības inspekcija - http://www.vi.gov.lv/
Katastrofu medicīnas centrs - http://www.emergency.lv/
VAS „Valsts zāļu aģentūra” - http://www.vza.gov.lv/
Zāļu cenu valsts aģentūra” - http://www.zca.gov.lv/
Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra -http://www.vsmta.lv/
 
Zemkopības ministrija - http://www.zm.gov.lv/
Lauku atbalsta dienests - http://www.lad.gov.lv/
Pārtikas un veterinārais dienests - http://www.pvd.gov.lv/
Valsts meža dienests - http://www.vmd.gov.lv/
Valsts augu aizsardzības dienests - http://www.vaad.gov.lv/
AS „Latvijas valsts meži” - http://www.lvm.lv/lat/
Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts - http://www.lvaei.lv/
Valsts zivsaimniecības pārvalde - http://www.vzp.gov.lv/
Latvijas Lauksaimniecības universitāte - http://www.llu.lv/
 
Latvijas reģionu attīstības aģentūras
Latvijas reģionu attīstības portāls http://www.latreg.lv/pub/
 
Šeit Jūs uzzināsiet visu jaunāko attīstības jautājumos reģiona, pilsētu un rajonu pašvaldību līmenī. Šeit tiek noskaidrots iedzīvotāju viedoklis dažādos attīstības jautājumos. Pašvaldību plānotājiem - pieeja moderniem plānošanas rīkiem. Uzņēmējiem - informācija par investīciju iespējām un pašvaldību pasūtījumiem.
  
Latgales reģiona attīstības aģentūra - http://www.latgale.lv/lv/lraa
 
Kaut gan atsevišķas sadaļas nav mērķētas uz konkrētu informācijas patērētāju, sev vajadzīgu un izmantojamu te varēs atrast gan pašvaldības, biznesa partneri, nevalstiskās organizācijas, skolotāji, Latgales un Latvijas cilvēki. Informācija laika gaitā tiks papildināta, aktualizēta, bet interesentiem ir iespēja izteikties un apmainīties domām par nozīmīgiem jautājumiem.
 
Rīgas reģiona attīstības aģentūra - http://www.rigaregion.lv/pub/default.php
 
Rīgas reģiona attīstības aģentūru ir izveidojušas piecas lielās reģiona pašvaldības: Rīgas un Jūrmalas pilsēta, Tukuma, Rīgas, Ogres un Limbažu rajoni. Aģentūras tālejošā vīzija ir Rīgas reģions kā sociāli un ekonomiski līdzsvarots, un starptautiski konkurētspējīgs reģions.
 
Vidzemes attīstības aģentūra - http://www.vidzemes-regions.lv/
 
Vidzemes plānošanas reģionu veido Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Madonas, Valkas un Valmieras rajoni ar kopējo platību 15 346 km2, kas ir gandrīz 24% no Latvijas kopplatības. Tajā dzīvo 257 883, jeb aptuveni 11% no Latvijas iedzīvotājiem (2000.gadā), no kuriem gandrīz 59% - lauku teritorijās.
 
Fondi un programmas internetā
Finanšu ministrijas izveidota Interneta lapa, kurā apkopota informācija par Eiropas Savienības fondiem, plānošanas dokumentiem, likumdošanas aktiem un citu saistīto info.
  
Valsts Kultūrkapitāla fonds - http://www.kkf.lv/
 
Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) mērķis ir veicināt līdzsvarotu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu valstī saskaņā ar valsts kultūrpolitikas vadlīnijām. Fonds neveic komercdarbību un tā mērķis nav gūt peļņu.
 
Sorosa fonds Latvijā - http://www.sfl.lv/public/
 
Fonda mērķis ir atbalstīt un nostiprināt atvērtas sabiedrības izveidi neatkarīgajā Latvijas valstī. Informācija par izsludinātajiem konkursiem, SFL programmām, atbalstītajiem projektiem, pieteikumu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību.  
 
Sabiedrības integrācijas fonds - http://www.lsif.lv/
 
Fonda mērķis ir finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrācijas procesu atbilstoši valsts programmas "Sabiedrības integrācija Latvijā" pamatnostādnēm.
 
Akadēmisko programmu aģentūra (Socrates, Euridice, Tempus) - http://www.apa.lv/
 
Aktuālākā informācija par Socrates, Euridice, Tempus un citām programmām. 
  
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra http://www.jaunatne.gov.lv/
 
Informācija par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, tās akcijām, programmas ietvaros izsludinātajiem projektu konkursiem, kā arī sadarbības partneru piedāvājumiem. 
 
Tirdzniecības normatīvu un SOLVIT paziņošanas nodaļa - http://www.em.gov.lv/
 
Eiropas Savienībā (turpmāk – ES) SOLVIT koordinācijas centru tīkls ir izveidots 2002.gadā kā alternatīvs mehānisms Eiropas Ekonomiskās zonas iekšējā tirgus problēmu risināšanai, kas darbojas daudz ātrāk nekā gadījumā, ja sūdzība tiek iesniegta tiesā. SOLVIT idejas pamatā ir piedāvāt reālu risinājumu 10 nedēļu laikā iekšējā tirgus problēmām, kas ir radušās valsts iestāžu darbības rezultātā, nepareizi piemērojot ES tiesību normas. SOLVIT koordinācijas centros problēmas risināt aicināti gan iedzīvotāji, gan uzņēmēji. SOLVIT pakalpojumi ir bezmaksas.
 
Kopienu iniciatīvu fonds - http://www.iniciativa.lv/lv/news/
 
Kopienu iniciatīvu fonda galvenā stratēģija ir uzlabot Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitāti, paplašinot pilsoniskās sabiedrības, uzņēmēju, valsts un pašvaldību amatpersonu sadarbību.
 
Ārzemju saites
Eiropas Savienība Eiropas Savienības serveris – EUROPA - http://europa.eu/
Eiropas Savienības Padome - http://ue.eu.int/en/summ.htm
ES Eiropas Parlaments - http://www.europarl.europa.eu/
ES Eiropas Komisija - http://ec.europa.eu/
ES Eiropas Kopienu Tiesa un Pirmās instances tiesa - http://curia.europa.eu/
ES likumdošanas portāls – http://eur-lex.europa.eu/lv/tools/about.htm
Tehniskās palīdzības Informācijas apmaiņas birojs (TAIEX) -http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/
Eiropas Savienības Reģionu komiteja - http://www.cor.europa.eu/
Laipni lūdzam Eiropā! http://www.welcomeurope.com/
Lapa par Eiropas Savienības piedāvātajiem fondiem, arī partneru meklēšanas iespējas.
 
Informācija par Latviju ES serverī - http://ec.europa.eu/old-address-ec.htm
Faktu lapa, kā arī galvenie dokumenti saistībā ar Latviju - progresa ziņojumi (1998, 1999, 2000, 2001), Pievienošanās Partnerība u.c. (angļu, vācu franču valodās)
Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras nacionālais kontaktpunkts Latvijas VDI - http://osha.lv/lv/
Informācija par darba drošību un veselības aizsardzību, izdevums "Darba aizsardzības ziņas"
 
 
Eiropas Padome / The Council of Europe - http://www.coe.int/
Eiropas Padomes Eiropas Vietējo un reģionālo varu kongress / The Congress of Local and Regional Authorities of Europe (CLRAE) -http://www.coe.int/T/Congress/Default_en.asp
Eiropas Padomes Informācijas un dokumentācijas centrs Latvijā -http://www.coecidriga.lv/
 
LOGIN projekts
LOGIN projekta galvenā lapa - http://www.logincee.org/
LOGIN Bulgārijā - Pašvaldību reformu fonds (FLGR) - http://www.flgr.bg/
LOGIN Ungārijā - Ungārijas Nacionālā pašvaldību asociācija (TOOSZ) -http://toosz.webalap.hu/
LOGIN Krievijā - Pilsētu ekonomikas institūts - http://www.urbaneconomics.ru/
LOGIN Lietuvā - Kauņas universitātes pašvaldību mācību centrs (MTC) -http://www.savivalda.lt/
LOGIN Maķedonijā - Maķedonijas Republikas Pašvaldību asociācija (ZELS) -http://www.zels.org.mk/
LOGIN Ukrainā - Ukrainas pilsētu asociācija - http://www.auc.org.ua./en/index.htm
 
LOGIN projekta donori
Atvērtās sabiedrības institūts Budapeštā - http://lgi.osi.hu/
USAID - ASV Starptautiskā attīstības aģentūra -http://www.usaid.gov/locations/europe_eurasia/
UNDP - Apvienoto Nāciju Attīstības programma - http://europeandcis.undp.org/
 
Projektu partneru meklēšana internetā
Interreg IIC programmas projektu datu bāze -http://www.spatial.baltic.net/projects.html
Eiropas Kopienas iniciatīva, kas atbalsta transnacionālo sadarbību telpiskās plānošanas sfērā. Izmantojiet projektu datu bāzi, lai smeltos idejas saviem projektiem.
Interreg IIIC programmas projektu datu bāze -http://www.interreg3c.net/sixcms/detail.php?id=293
Interreg IIIC ir Eiropas Kopienas iniciatīva, kuras mērķis ir stiprināt ekonomisko un sociālo izlīdzināšanos, atbalstot un veicinot starpreģionālo sadarbību. Datu bāzē iespējams smelties idejas projektiem un meklēt projektu partnerus.
 
Pašvaldību asociācijas Eiropā
AUSTRIJAS pilsētu asociācija - http://www.staedtebund.gv.at/
BEĻĢIJA: Flāmu pilsētu un municipalitāšu asociācija
ČEHIJAS pilsētu un municipalitāšu asociācija - http://www.smocr.cz/
DĀNIJAS Vietējo pašvaldību asociācija - http://www.kl.dk/
DĀNIJAS apgabalu pašvaldību asociācija - http://www.arf.dk/

IGAUNIJAS pilsētu savienība - http://www.ell.ee/
LIETUVAS Pašvaldību asociācija - http://www.lsa.lt/
NĪDERLANDES pašvaldību asociācija - http://www.vng.nl/
NORVĒĢIJAS Vietējo un reģionālo pašvaldību asociācija - http://www.ks.no/
POLIJAS municipalitāšu asociācija - http://www.zmp.org.pl/
SLOVĀKIJAS pilsētu un pašvaldību asociācija - http://www.zmos.sk/
SLOVĒNIJAS municipalitāšu un pilsētu asociācija -http://www.zrcalo.si/skls/skls_ang/
SOMIJAS vietējo un reģionālo pašvaldību asociācija - http://www.kuntaliitto.fi/
VĀCIJAS pilsētu asociācija - http://www.staedtetag.de/
VĀCIJAS pilsētu un municipalitāšu asociācija -http://www.dstgb.de/homepage/index.html
ZVIEDRIJAS vietējo pašvaldību un reģionu asociācija - http://www.skl.se/artikel.asp?C=756&A=180
 
 
Pašvaldību starptautiskās organizācijas
Starptautiskā vietējo pašvaldību savienība (IULA) - http://www.iula.org/
Eiropas Municipalitāšu un reģionu padome (CEMR) - http://www.ccre.org/
Eiropas Perifēro Piejūras reģionu konference (CPMR) - http://www.crpm.org/
Eiropas Reģionu asambleja (AER) - http://www.are-regions-europe.org/
Eiropas Ilgtspējīgo pilsētu kampaņa un Eiropas ilgtspējīgo pilsētu projekts -http://www.ndparking.com/sustainable-cities.org
OWHC – Pasaules Kultūras mantojuma pilsētu organizācija - http://www.ovpm.org/?newlang=eng
ICMA – Starptautiskā pilsētu / apgabalu menedžmenta asociācija -http://www.icma.org/main/sc.asp?t=0
CEEC-LOGON – Centrālās un Austrumeiropas vietējo pašvaldību tīkls integrācijai Eiropas Savienībā - http://www.ceec-logon.net/
Eiropas pilsētu un reģionu asociācija kultūrai - http://www.les-rencontres.org/index_en.html
Eurocities – Eiropas metropolitēnpilsētu asociācija - http://www.eurocities.eu/
ICLEI – Starptautiskā padome vietējām vides iniciatīvām - http://www.iclei.org/
Pasaules pilsētu un vietējo pašvaldību koordinācijas sekretariāts (WACLAC) -http://www.camval.org/
Ilgtspējīga attīstība – informatīva mājas lapa angļu valodā -http://www.sustainabledevelopment.org/
Eiropas industriālo tehnoloģiju reģionu asociācija - http://www.association-reti.org/

Attēls