Daugavpils novada sociālais dienests

Adrese: Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV – 5401

Anna Jegorova
Vadītāja
Tālrunis: 65476823
Fakss: 65476810
E-pasts: soc@dnd.lv
Vija Sibirceva
Sociālo pakalpojumu daļas vadītāja
Tel. 65422292
E - pasts: vija.sibirceva@dnd.lv
Ināra Pomjalova
Sociālās palīdzības daļas vadītāja
Tel. 65476742
E - pasts: inara.pomjalova@dnd.lv
Rita Beļska
Ģimenes atbalsta daļas vadītāja darbam ģimenēs ar bērniem
Tel. 65476742
E - pasts: rita.belska@dnd.lv
Laura Konovaļčika
Sociālais darbinieks
Tel. 65476741
E - pasts: laura.konovalcika@dnd.lv
Sociālā dienesta psihologs:
Aija Centnere
Tel. 65476824
E - pasts: aija.centnere@dnd.lv
Katrīna Kursīte-Sadikova
Lietvede
Tel. 65476741
E - pasts: katrina.kursite@dnd.lv

Sociālā darba speciālistu kontakti pagastu pārvaldēs

Vārds, uzvārds Ieņemamais amats Darba laiks Tālrunis
Janīna Gaidele sociālais darbinieks

Ambeļu pagasta pārvaldē,
darba laiks 8.00-12.00 un 13.00-17.00,
brīvdiena- sestdiena, svētdiena

65475117
Aleksandra Artikova sociālais darbinieks

Biķernieku pagasta pārvaldē,
darba laiks 8.00-12.00 un 13.00-17.00,
brīvdiena- sestdiena, svētdiena

65471503
Regīna Tamane

sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra vadītāja

Demenes pagasta pārvaldē,
darba laiks 8.00-12.00 un 13.00-17.00,
brīvdiena -sestdiena, svētdiena

65429952 
26381526

Svetlana Barkovska sociālais darbinieks

Demenes pagasta pārvaldē,
darba laiks 8.00-12.00 un 13.00-17.00,
brīvdiena- sestdiena, svētdiena

65476703
Inna Suvorova sociālais aprūpētājs

Demenes pagasta pārvaldē,
darba laiks 8.00-12.00 un 13.00-17.00,
brīvdiena- sestdiena, svētdiena

65476704
Olga Osipova sociālais darbinieks

Dubnas pagasta pārvaldē,
darba laiks 8.00-12.00 un 12.30-16.30,
brīvdiena- sestdiena, svētdiena

65471309
Aija Cimoška
Dorosida Mančinska
sociālais darbinieks

sociālais darbinieks

Kalkūnes pagasta pārvaldē,
darba laiks 8.00-12.00 un 12.30-16.30,
brīvdiena- sestdiena, svētdiena

65440835
Ligita Liepiņa

sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra vadītāja

Kalupes pagasta pārvaldē,
darba laiks 8.00-12.00 un 13.00-17.00,
brīvdiena -sestdiena, svētdiena

65450717
Elvīra Vorošena sociālais darbinieks

Līksnas pagasta pārvaldē,
darba laiks 8.00-12.00 un 13.00-17.00,
brīvdiena- sestdiena, svētdiena

65471414
Rasma Gribute sociālais darbinieks

Laucesas pagasta pārvaldē,
darba laiks 8.00-12.00 un 13.00-17.00,
brīvdiena -sestdiena, svētdiena

65476864
Jeļena Grigorjeva sociālais darbinieks

Maļinovas pagasta pārvaldē,
darba laiks 8.00-12.00 un 13.00-17.00,
brīvdiena- sestdiena, svētdiena

65476877
Regīna Gligore sociālais darbinieks

Medumu pagasta pārvaldē,
darba laiks 8.00-12.00 un 13.00-17.00,
brīvdiena- sestdiena, svētdiena

65471647
Nataļja Škutāne sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra vadītāja

Naujenes pagasts, Vecstropi, 18.Novembra iela 392,
darba laiks 8.00-12.00 un 13.00-17.00,
brīvdiena- sestdiena, svētdiena

65459049 
20237517
Alla Livčāne sociālais darbinieks

Naujenes pagasts, Vecstropi, 18.Novembra iela 392,
darba laiks 8.00-12.00 un 13.00-17.00,
brīvdiena- sestdiena, svētdiena

65459049
Vera Pilate sociālais darbinieks

Naujenes pagasts, Vecstropi, 18.Novembra iela 392,
darba laiks 8.00-12.00 un 13.00-17.00,
brīvdiena- sestdiena, svētdiena

65459049
Ģertrūde Veigure sociālais darbinieks darbam ģimenē ar bērniem

Naujenes pagasts, Vecstropi, 18.Novembra iela 392,
darba laiks 8.00-12.00 un 13.00-17.00,
brīvdiena- sestdiena, svētdiena

65459049
Jeļena Kokina sociālais darbinieks

Naujenes pagasts, Vecstropi, 18.Novembra iela 392,
darba laiks 8.00-12.00 un 13.00-17.00,
brīvdiena- sestdiena, svētdiena

65459049
Irina Bule sociālais darbinieks

Nīcgales pagasta pārvaldē,
darba laiks 8.00-12.00 un 13.00-17.00,
brīvdiena- sestdiena, svētdiena

65471113
Tatjana Babina sociālais darbinieks

Salienas pagasta pārvaldē,
darba laiks 8.00-12.00 un 13.00-17.00,
otrdienās 9.00-13.00 un 14.00-18.00,
brīvdiena- sestdiena, svētdiena

65475248
Faina Sigņejeva
Jūlija Žugare
sociālais darbinieks

sociālais darbinieks

Skrudalienas pagasta pārvaldē,
darba laiks 8.00-12.00 un 13.00-17.00,
brīvdiena- sestdiena, svētdiena

65439327
 Ingūna Bogatirjova
Jūlija Žugure
sociālais darbinieks

Sventes pagasta pārvaldē,
darba laiks 8.00-12.00 un 13.00-17.00,
brīvdiena- sestdiena, svētdiena

65429094
Svetlana Janušķeviča sociālais darbinieks

Tabores pagasta pārvaldē,
darba laiks 8.00-12.30 un 13.00-16.30,
brīvdiena- sestdiena, svētdiena

65471122
Valentīna Skrinda sociālais darbinieks

Vaboles pagasta pārvaldē,
darba laiks 8.00-12.00 un 13.00-17.00,
brīvdiena- sestdiena, svētdiena

65475855
Tatjana Smargune sociālais darbinieks

Vecsalienas pagasta pārvaldē,
darba laiks 8.00-12.00 un 13.00-17.00,
brīvdiena- sestdiena, svētdiena

65475865
Janīna Putāne
Jana Vanaga
sociālais darbinieks
sociālais darbinieks

Višķu pagasta pārvaldē,
darba laiks 8.00-12.00 un 13.00-17.00,
brīvdiena- sestdiena, svētdiena

65426827


Attēls