Ēku būvniecības process (veidlapas)

Būvniecības veids Dokumenta veids Pielikums
I grupas ēkas Jauna būvniecība Paskaidrojuma raksts 1.pielikums
Novietošana Paskaidrojuma raksts 1.pielikums
Atjaunošana Paskaidrojuma raksts 1.pielikums
Restaurācija Paskaidrojuma raksts 1.pielikums
Pārbūve (nepārsniedzot max apjomus) Paskaidrojuma raksts 1.pielikums
Pārbūve (pārsniedzot max apjomus), lietošanas veida maiņa Iesniegums + būvprojekts minimālā sastāvā 4.pielikums, 8.pielikums
Restaurācija (kultūras piemineklis) Iesniegums + būvprojekts minimālā sastavā 4.pielikums, 8.pielikums
Nojaukšana Paskaidrojuma raksts 2.pielikums
Lietošanas veida maiņa bez pārbūves Paskaidrojuma raksts 3.pielikums
Publiskas ēkas (pislētās, ciemos) vienkāršota atjaunošana Paskaidrojuma raksts 1.pielikums
Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana (pilsētās, ciemos) Paskaidrojuma raksts 1.pielikums
Konservācija Paskaidrojuma raksts 7.pielikums
II grupas ēkas Jauna būvniecība Iesniegums + būvprojekts minimālā sastavā 4.pielikums, 8.pielikums
Novietošana Iesniegums + būvprojekts minimālā sastavā 4.pielikums, 8.pielikums
Restaurācija Iesniegums + būvprojekts minimālā sastavā 4.pielikums, 8.pielikums
Atjaunošana Iesniegums + būvprojekts minimālā sastavā 4.pielikums, 8.pielikums
Pārbūve Iesniegums + būvprojekts minimālā sastavā 4.pielikums, 8.pielikums
Nojaukšana ( nav ārējie inženiertīkli vai tie atslēgti) Paskaidrojuma raksts 2.pielikums
Nojaukšana Iesniegums + būvprojekts minimālā sastavā 4.pielikums, 8.pielikums
Lietošanas veida maiņa bez pārbūves Paskaidrojuma raksts 3.pielikums
Vienkāršota atjaunošana Apliecinājuma karte 5.pielikums
Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana Ēkas fasādes apliecinājuma karte 6.pielikums
Konservācija Paskaidrojuma raksts 7.pielikums
III grupas ēkas Jauna būvniecība Iesniegums + būvprojekts minimālā sastavā 4.pielikums, 8.pielikums
Novietošana Iesniegums + būvprojekts minimālā sastavā 4.pielikums, 8.pielikums
Restaurācija Iesniegums + būvprojekts minimālā sastavā 4.pielikums, 8.pielikums
Atjaunošana Iesniegums + būvprojekts minimālā sastavā 4.pielikums, 8.pielikums
Pārbūve Iesniegums + būvprojekts minimālā sastavā 4.pielikums, 8.pielikums
Nojaukšana Iesniegums + būvprojekts minimālā sastavā 4.pielikums, 8.pielikums
Lietošanas veida maiņa bez pārbūves Paskaidrojuma raksts 3.pielikums

Vienkāršota atjaunošana

Apliecinājuma karte 5.pielikums
Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana Ēkas fasādes apliecinājuma karte 6.pielikums
Konservācija Paskaidrojuma raksts 7.pielikums

Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai 

Būvniecības iesniegums 

Apliecinājums par būves vai tās daļās gatavību ekspluatācijai

Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai

Attēls