Daugavpils novada veselības aprūpe

Atbalsts mazaizsargātajām personām

Iestāde
Valdes locekle
Adrese
Kontakti
 SIA „Grīvas poliklīnika"
 Lidija Marhele
 Lielā iela 42, Daugavpils, LV – 5401
 654 22844

Poliklīnika sniedz sekundāro veselības aprūpi Daugavpils novada un pilsētas iedzīvotājiem. 

Feldšeru - vecmāšu punkti

FVP
Adrese
Kontakti 
Līksnas FVP
Līksnas pagasts, Jaunatnes iela 11, LV - 5456
654 75600
Ambeļu FVP
Ambeļu pagasts, p/n Ambeļi, LV - 5438
654 70332
Maļinovas FVP
Maļinovas pagasts, Maļinova, LV - 5459
654 71465
mob. 29588810
Dubnas FVP
Dubnas pagasts, Nākotnes iela 1a,LV - 5443
654 75224
Sventes FVP
Sventes pagasts, Alejas iela 4, LV - 5473
654 28322
Salienas FVP
Salienas pagasts, Saliena, Centrāles iela 17 - 19,LV - 5469
654 75316
Medumu FVP
Medumu pagasts, Alejas iela 13, LV - 5460
654 71580
Vecsalienas FVP
Vecsalienas pagasts, Červonkas ciems,LV - 5476
654 75864

 

Ģimenes ārstu prakses

Ģimenes ārsta prakse
Adrese
Kontakti
J.Bicāna ģimenes ārsta prakse
Višķu pag., Špoģu c., Šosejas iela 3, LV - 5479
654 42755
I.Grotkeres ģimenes ārsta prakse
 
Višķu pag., Špoģu c., Šosejas iela 3, LV - 5481
 
654 42111
 
I.Kudeiko ģimenes ārsta prakse
Kalupes pag., Kalupe, Ezeru iela 13, LV – 5450
Vaboles pag., Parka iela 4-11, LV - 5477
654 50892
I.Ņesterova ģimenes ārsta prakse
Naujenes pag., Lociku c., Vienības iela 5-17, LV - 5458
Maļinovas pagasts, Maļinova LV-5459
654 75387

654 71465
mob.29588810
A. Kuļikova ģimenes ārsta prakse
Tabores c., Oktobra iela 2a, LV-5465
654 71245
Biķernieku ģimenes ārsta prakse
Biķernieku pagasts, Biķernieki, LV - 5440
 
Sandras Strodes ģimenes ārsta prakse
Naujenes pag., Vecstropu ciems, 18. Novembra iela 394b
 654 59044
Ivetas Čivkules ģimenes ārsta prakse
Naujenes pag., Kraujas ciems, Meža iela 4-1a
 654 30707

Aptiekas

Aptieka Adrese Kontakti
 
„Kalupe”
Lielā iela 12, Kalupe Daugavpils novads,  LV - 5405
654 50813
„Višķi”
Šosejas iela 3, Špoģi, Daugavpils novads, LV - 5480
654 32244
Mēness Aptieka
18.Novembra iela 398, Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads
654 23017
Bebrenes aptiekas Silenes filiāle
Skrudalienas pagasts, Silene, Daugavpils novads, LV - 5470
29544230
 
 Ārsta prakses zobārstniecībā
Ārsta prakse
Adrese
Kontakti
G. Grunšteine
Kalupes pag., Ezeru iela 13, Daugavpils novads, LV - 5450
654 50703
R. Jarmuševiča
Naujenes pag., Vecstropi, 18.Novembra iela 398 - 48, Daugavpils novads, LV - 5462
26549302
I. Latarceva
Višķu pag., Šosejas iela 3, Daugavpils novads, LV - 5481
65442380

Daugavpils novada primārās veselības aprūpes iestāžu e-pasta adreses

Attēls