Draudzes un baznīcas

Kārtība, kādā Daugavpils novada dome piešķir atbalstu no budžeta programmas  “Subsīdijas reliģiskajām organizācijām”
Pielikumi (zip)


DAUGAVPILS NOVADA DRAUDZES UN BAZNĪCAS

Romas katoļu baznīcas

 

N.p.k.

Nosaukums

Pagasts

Mācītājs

Kontakti

Adrese

1.

Ambeļu Svētā Jura

Ambeļu

Andrejs Aglonietis

29470188

Ambeļi (Ambeļu katoļu kapi), Ambeļu pagasts, Daugavpils novads

2.

Augškalnes Svētās Ģimenes

Ambeļu

Andrejs Aglonietis

29470188

Augškalne, Ambeļu pagasts, Daugavpils novads

3.

Demenes Vissvētās Jēzus sirds

Demenes

Vjačeslavs Rosļaks

26310861

Demene, Demenes pagasts, Daugavpils novads

4.

Zemgales Svētā Krusta pagodināšanas

Demenes

Vjačeslavs Rosļaks

26310861

Zemgale, Demenes pag., Daugavpils nov.

5.

Dubnas Vissvētās Jēzus sirds (kapela) Varšaveņa

Dubnas

Antons Aglonietis

29155921

Dubna, Rīgas ielā 1, Dubnas pagasts, Daugavpils novads

6.

Kalupes Vissvētākā Altāra Sakramenta

Kalupes

Antons Aglonietis

29155921

https://kalupesdraudze.w ordpress.com/

Dzirnavu iela 1, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads

7.

Laucesas Svētā Pētera un Pāvila

Laucesas

 

 

Laucesa, Laucesas pagasts, Daugavpils novads

8.

Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds

Līksnas

Jānis Smirnovs

26493629

http://katolis.mozello.lv

Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads,

9.

Medumu Svētā Jāņa Kristītāja

Medumu

Rolands Šakals

29683961

Vasariški, Medumu pagasts, Daugavpils novads

10.

Jezupovas Sv.Pētera un Pāvila

Naujenes

Pāvels Raciņš

26790362

Juzefova, Naujenes pag., Daugavpils nov.

11.

Spruktu Svētā Antona

Naujenes

Pāvels Raciņš

26790362

„Spruktu baznīca”, Sprukti, Naujenes pagasts, Daugavpils novads

12.

Nīcgales Dievmātes dzimšanas

Nīcgales

Jānis Smirnovs

26493629

http://katolis.mozello.lv

Buivīši, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads

13.

Jaunbornes Svētā Krusta atrašanas

Salienas

Janušs Bulašs

29498216

Jaunborne, Salienas pagasts, Daugavpils novads

14.

Silenes Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas

Skrudali enas

Vjačeslavs Rosļaks

26310861

Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads

15.

Sventes Svētās Trīsvienības

Sventes

Rolands Šakals

29683961

Svente, Sventes pagasts, Daugavpils novads

16.

Elerņas (Elkšņu)Kunga Jēzus debeskāpšanas

Tabores

Janušs Bulašs

29498216

Elerne, Tabores pag., Daugavpils nov.

17.

Višķu Svētā Jāņa Kristītāja

Višķu

Andrejs Aglonietis

29470188

Krāslavas iela 2, Višķi, Višķu pagasts, Daugavpils novads

 

Luterāņu baznīcas

 

N.p.k.

Nosaukums

Pagasts

Mācītājs

Kontakti

Adrese

1.

Demenes

Demenes

Andis Lenšs

26315707

Demene, Demenes pagasts, Daugavpils novads

2.

Birķineļu (Berķeneles) - ēka avārijas stāvoklī, tādēļ dievkalpojumi nenotiek

Kalkūnes

 

 

Birkineļi (Birkineļu luterāņu kapos), Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads

3.

Ēģiptes (Vilkumiesta)- ēka avārijas stāvoklī, tādēļ dievkalpojumi nenotiek

Medumu

 

 

Ēģipte (Ēģiptes luterāņu kapos), Medumu pagasts, Daugavpils novads

4.

Sīķeles

Vecsalienas

Andis Lenšs

26315707

„Sīķele” (Sīķeles luterāņu kapos), Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads

 

Pareizticīgo baznīcas

 

 

N.p.k.

Nosaukums

Pagasts

Mācītājs

Kontakti

Adrese

1.

Lipiņu Vissvētās Dievmātes aizmigšanas

Biķernieku

Vladimirs Osipovs

22085443

Lipiņiški, Biķernieku pagasts, Daugavpils novads

2.

Jāņuciema Lielmocekļa Georgija Uzvaras nesēja (Fabijanova)

Demenes

Georgijs Popovs

 

Liepu iela 28, Jāņuciems, Demenes pagasts, Daugavpils novads

3.

Maļinovas Svētā Pravieša Elijas

Maļinovas

Aleksandrs Jukimovičs

22119610

Rēzeknes iela 25a, Maļinova, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads

4.

Skrudalienas Vissvētās Dievmātes patvēruma

Skrudaliena

Vladimirs Osipovs

22085443

Skrudaliena, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads

5.

Vecsalienas Pravieša Jāņa Kristītāja

Vecsalienas

Ivans Kriculs

 

Tartaks, Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads, LV5476

6.

Maskovskas Vissvētās Dievmātes patvēruma

Višķu

Dionīsijs Gorjunovs

29897413

Maskovskaja, Višķu pagasts, Daugavpils novads

7.

Daniševkas Svētā Apustuļa Pētera un Pāvila

Višķu

Dionīsijs Gorjunovs

29897413

Daniševka, Višķu pagasts, Daugavpils novads

 

Vecticībnieku kopienas lūgšanu nami

 

N.p.k.

Nosaukums

Pagasts

Mācītājs

Kontakti

Adrese

1.

Krivošejevas

Biķernieku

Jākovs Ivanovs

 

Krivošejeva, Biķernieku pagasts, Daugavpils novads

2.

Pantilišķu

Biķernieku

Aleksandrs Petrovs

 

Panteļiški, Biķernieku pagasts, Daugavpils novads

3.

Aščuku

Dubnas

Vikula Mihailovs

 

„Lūgšanu nams”, Aščuki, Dubnas pagasts, Daugavpils novads

4.

Krivānu

Kalupes

Pjotrs Mihailovs

 

Krivāni, Kalupes pagasts, Daugavpils novads

5.

Volodinas

Laucesas

 

 

Volodina, Laucesas pagasts, Daugavpils novads

6.

Rubenišķu

Maļinovas

Joans Žilko

Draudzes vecākā 27137617

Rubeniški, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads

7.

Bondarišķu

Maļinovas

 

 

Bondariški, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads

8.

Medumu

Medumu

Fjodors Fedotovs

Draudzes vecākā 22347026

Ilgas iela 1, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads

9.

Voitišķu

Skrudalienas

Pjotrs Medvedevs

Draudzes vecākā 22367475

Voitiški, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads

10.

Viļķeļu

Skrudalienas

Vikula Mihailovs

Draudzes vecākā 65439408

„Silene 27”, Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads

11.

Daniševkas

Višķu

Timofejs Kudrjašovs

Draudzes vecākā 29815807

Daniševka, Višķu pagasts, Daugavpils novads

12.

Koroļevščinas

Višķu

 

Draudzes vecākā 26372014

Korolevščina, Višķu pagasts, Daugavpils novads

 

 

Attēls