ELFLA projekti

Projekts „Vecticībnieku vēsturiskās apbūves atjaunošana un lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Slutišķu sādžā”

piektdiena, 04. martā, 2016
Projekts „Vecticībnieku vēsturiskās apbūves atjaunošana un lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Slutišķu sādžā”
Projekta nosaukums: „Vecticībnieku vēsturiskās apbūves atjaunošana un lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Slutišķu sādžā” Projekta numurs: 13-03-L32300-000027 Programma: Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programma 2007.-2013.gadam Pasākums “Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana” Projekta kopējais finansējums: EUR 216564,29 Programmas finansējums: EUR 178780,14 Īstenošanas laiks: 03.02.2014.-03.08.2015. Kontaktinformācija: Ināra Mukāne Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vadītāja e-pasts: inara.mukane@dnd.lv T.+37129191840

Projekts „Dzejnieka Raiņa dzīves vietas Berķenelē teritorijas labiekārtošana tradicionālo kultūras aktivitāšu norisei”

piektdiena, 04. martā, 2016
Projekts „Dzejnieka Raiņa dzīves vietas Berķenelē teritorijas labiekārtošana tradicionālo kultūras aktivitāšu norisei”
Projekta nosaukums: „ Dzejnieka Raiņa dzīves vietas Berķenelē teritorijas labiekārtošana tradicionālo kultūras aktivitāšu norisei” Projekta numurs: 14-03-LL24-L413201-000009 Programma: Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programma Pasākums “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” Projekta kopējais finansējums: EUR 12 020 Programmas finansējums: EUR 8940,49 Īstenošanas laiks: 31.10.2014.-31.10.2015. Kontaktinformācija: Ināra Mukāne Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vadītāja e-pasts: inara.mukane@dnd.lv T.+37129191840