E-pakalpojumi

No 1.septembra ir pieejama noma e-pakalpojumos

Šobrīd iedzīvotāji portālā www.epakalpojumi.lv aktīvi lieto nekustamā īpašuma nodokļa e-pakalpojumus.
No š.g. 1.septembra visi Daugavpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma  nomas maksātāji var izmantot  nomas e-pakalpojumus portālā www.epakalpojumi.lv.
Portālā ir pieejama sadaļa “Mani nomas, līgumi, rēķini, maksājumi”. Šajā sadaļā Jums  ir iespēja aplūkot savus datus par saviem nekustamajiem īpašuma nomas līgumiem, uzzināt konta aktuālo stāvokli, attēlot izvēlētajā laika periodā veiktos maksājumus, aplūkot Jums nosūtītos nomas rēķinus. Jums ir iespēja apmaksāt nomas maksas rēķinus, izmantojot banku tiešsaistes pieslēgumus, kā arī Jums ir iespēja pieteikties turpmākai rēķinu saņemšanai uz e-pastu vai atteikties no turpmākās rēķinu saņemšanas uz e-pastu.

"Mani nomas līgumi, rēķini, maksājumi" - autorizētiem lietotājiem ir iespēja aplūkot savus nomas līgumu datus, nomas maksas rēķinu datus, no e-pakalpojuma veikto maksājumu datus un nomnieka konta stāvokli. Lietotājam e-pakalpojuma ietvaros ir iespēja veikt rēķinu apmaksu, izmantojot internetbanku. Lai aplūkotu nomas objektu sarakstu Jums būs nepieciešams autorizēties izmantojot internetbanku starpniecību.

Autorizēties šeit 

Attēls