ES programmas "Erasmus+" kultūras pārvaldes projekti

Women Innovating Networking

piektdiena, 24. oktobrī, 2014
Women Innovating Networking
Projekta nosaukums:"Women Innovating Networking" apmācības un sadarbības tīkla veidošana uzņēmējdarbības sekmēšanai un motivēšanai pakalpojumu sektorā (tūrisms, kultūras mantojuma potenciāls).

Eiropas valoda – kultūra un sports

pirmdiena, 11. novembrī, 2013
Eiropas valoda – kultūra un sports
Projekta nosaukums:"Eiropas valoda – kultūra un sports" Projekta mērķis:pilnveidot visu partnervalstu aktīvo jauniešu izpratni par kultūras un sporta aktivitāšu lomu sabiedrībā; uzlabot dažādu tautu jauniešu savstarpējās sadarbības un komunikācijas iespējas.