Iepirkumi

Izsludināts Identifikācijas numurs Līguma priekšmets (tehniskā specifikācija) Iepirkuma stadija
25.01.2017. DND 2017/3 Būvniecības darbu veikšana Randenes degradētās teritorijas revitalizācijai Aktīvs
05.01.2017 DND 2017/1 Būvniecības darbu veikšana Randenes degradētās teritorijas revitalizācijai Pārtraukts
05.01.2017 DND 2017/2 Daugavpils novada pašvaldībai sniedzamo pakalpojumu – Resursu vadības un grāmatvedības programmas Horizon uzturēšana un konsultāciju sniegšana Aktīvs
12.12.2016. DND 2016/19 ELFLA Daugavpils novada pašvaldības ceļa “Grāviņi –Vecie Tokari” pārbūve Aktīvs
06.12.2016. DND 2016/22 Degvielas iegāde Daugavpils novada domes vajadzībām Aktīvs
02.12.2016. DND 2016/21 Ģeogrāfijas informācijas sistēmas servera piegāde Daugavpils novada pašvaldībai Pabeigts
02.12.2016. NBN 2016/3 Vieglās pasažieru automašīnas iegāde Naujenes bērnu namam Pabeigts
01.12.2016 DND 2016/20 Daugavpils novada pašvaldībai sniedzamo pakalpojumu – Resursu vadības un grāmatvedības programmas Horizon uzturēšana un konsultāciju sniegšana Pārtraukts
30.11.2016 DND 2016/18 Daugavpils novada pašvaldībai sniedzamo pakalpojumu – Resursu vadības un grāmatvedības programmas Horizon uzturēšana un konsultāciju sniegšana Pārtraukts
11.11.2016 DND 2016/13 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils novada pašvaldības ceļa 98-61 Peipiņi - Lukna un Klēts ielas pārbūvei Luknas degradētās rūpnieciskās teritorijas publiskās infrastruktūras attīstībai Pabeigts
09.11.2016 Višķu SAC 2016/4 Degvielas piegāde Pabeigts
07.11.2016. Višķu SAC 2016/3 Veļas mazgāšanas un tīrīšanas pakalpojumi Aktīvs
18.10.2016. GP-2016/1 Datortehnikas un biroja tehnikas piegāde, uzstādīšanas un konfigurēšana SIA “Grīvas poliklīnika Pabeigts
17.10.2016 DND 2016/17 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Daugavpils novada domes rīkotajos pasākumos Aktīvs
05.10.2016 DND 2016/14 ELFLA Daugavpils novada pašvaldības ceļu pārbūves būvuzraudzība Pabeigts
03.10.2016 GP-2016/1 Datortehnikas un biroja tehnikas piegāde, uzstādīšanas un konfigurēšana SIA “Grīvas poliklīnika” vajadzībām” Pārtraukts
29.09.2016 DND 2016/16 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Sventes degradētās teritorijas revitalizācijai Aktīvs
23.09.2016 DND 2016/15 Daugavpils novada pašvaldības 2016.gada pārskata revīzijas pakalpojums Pabeigts
02.09.2016 DND 2016/12 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Sventes degradētās teritorijas revitalizācijai Pārtraukts
30.08.2016. DND 2016/11 ELFLA Daugavpils novada pašvaldības ceļu pārbūve Aktīvs
16.08.2016 MIP 2016/1 AKMEŅOGĻU PIEGĀDE MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLAS VAJADZĪBĀM Pabeigts
28.06.2016 NBN 2016/2 DEGVIELAS IEGĀDE NAUJENES BĒRNU NAMA VAJADZĪBĀM 2016.GADAM Pabeigts
23.05.2016 DND 2016/10 Daugavpils novada pašvaldības ceļu Sadnieki – Budušķi (92-7), Budiški – Červonka (92-35) un Skaidrīši – Červonka (96-6) pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Tabores un Vecsalienas degradēto teritoriju revitalizācijai un to funkcionālā savienojuma nodrošināšanai Pabeigts
31.05.2016 DND 2016/9 Papildus projektēšanas darbi Daugavpils novada pašvaldības ceļu pārbūvei Pabeigts
23.05.2016 NBN 2016/1 AKMEŅOGĻU PIEGĀDE DAUGAVPILS NOVADA NAUJENES BĒRNU NAMA VAJADZĪBĀM Pabeigts
13.05.2016 DND 2016/8 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Randenes degradētās teritorijas revitalizācijai Pabeigts
05.05.2016 DND 2016/06 Daugavpils novada domes darbinieku veselības apdrošināšana Pabeigts
28.04.2016 SPC „Pīlādzis” 2016/3 Medikamentu un higiēnas preču piegāde Pabeigts
28.04.2016 DND 2016/7 Servera piegāde Daugavpils novada pašvaldībai Pabeigts
25.04.2016 SPC „Pīlādzis” 2016/2 Medikamentu un higiēnas preču piegāde Pārtraukts
19.04.2016 DND 2016/5 Servera piegāde Daugavpils novada pašvaldībai Pārtraukts
07.04.2016. DND 2016/4 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Randenes degradētās teritorijas revitalizācijai Pārtraukts
01.04.2016 Višķu SAC 2016/2 Veļas mazgāšanas un tīrīšanas pakalpojumi Pabeigts
31.03.2016. DND 2015/9 Ēdināšanas pakalpojumi XI Latvijas skolas jaunatnes dziesmu un deju svētku dalibniekiem Pabeigts
29.03.2016 Višķu SAC 2016/1 Otras kārtas būvniecības darbi Višķu sociālās aprūpes centra atjaunošanai Pabeigts
08.03.2016 DND 2016/3 Būvuzraudzības pakalpojumi Daugavpils novada pašvaldības vajadzībām Pabeigts
26.02.2016 DN KP 2016/02 Elektroenerģijas piegāde Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vajadzībām Pabeigts
22.02.2016 DN KP 2016/01 Daugavpils novada Kultūras pārvaldes darbinieku veselības apdrošināšana Pabeigts
28.01.2016. SPC „Pīlādzis” 2016/1 Pārtikas produktu piegāde SPC „Pīlādzis” vajadzībām
27.01.2016. DND 2016/2 Daugavpils novada stadiona pārbūve Višķu pagastā (2.kārta) Pabeigts
08.01.2016. DND 2016/01 Daugavpils novada pašvaldības avīzes „Daugavpils Novada Vēstis” iespiešana, saiņošana un piegāde Pabeigts
06.01.2016 DND 2015/18 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils novada pašvaldības ceļu pārbūvei Pabeigts
03.12.2015. DND 2015/17 ArcGIS licenču atjaunošana Aktīvs
01.12.2015 Višķu SAC 2015/4 Papildus būvdarbi Višķu sociālās aprūpes centra ēkas atjaunošanai Pabeigts
10.11.2015. DND 2015/16 ZZ Dats Vienotās Pašvaldību Sistēmas programmatūras uzturēšanas un datu izmitināšanas pakalpojumu sniegšana 2016.gadā Pabeigts
27.10.2015. Višķu SAC 2015/3 Dīzeļdegvielas piegāde Višķu SAC vajadzībām Pabeigts
19.10.2015. MIP 2015/2 AKMEŅOGĻU PIEGĀDE MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLAS VAJADZĪBĀM Pabeigts
18.09.2015. DND 2015/14 Būvprojektēšanas pakalpojumi. „Būvprojekta „Daugavpils novada stadiona rekonstrukcija Višķu pagastā (divas kārtas)” 2.kārtas aktualizācija un autoruzraudzība”. Pabeigts
17.09.2015. DND 2015/15 Mēbeļu piegāde Pabeigts
21.08.2015 DND 2015/13 Daugavpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu vērtēšana atsavināšanas vajadzībām Pabeigts
18.08.2015. DND 2015/4 Elektroenerģijas piegāde Naujenes bērnu nama vajadzībām Pārtraukts
10.07.2015. DND 2015/12 Daugavpils novada pašvaldības ēkas telpu remonta darbi Pabeigts
07.07.2015. DND 2015/11 Elektroenerģijas piegāde Daugavpils novada domes vajadzībām Pabeigts
02.07.2015 SPC „Pīlādzis” 2015/3 Gājēju celiņu un laukumu asfalta segumu atjaunošana Sociālo pakalpojumu centra „Pīlādzis” teritorijā Pabeigts
17.06.2015 2015/10/ERAF Par papildus būvdarbu veikšanu Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Krustceļi – „Daugavpils putni“ ( 64-34) pārbūve“ Laucesas pagastā Pabeigts
10.06.2015 NBN 2015/3 DEGVIELAS PIEGĀDE NAUJENES BĒRNU NAMA VAJADZĪBĀM 2015.GADAM Pabeigts
25.05.2015 DND 2015/7 Degvielas iegāde Daugavpils novada domes vajadzībām Pabeigts
08.05.2015 Višķu SAC 2015/2 Būvniecības darbi Višķu sociālās aprūpes centra ēkas atjaunošanai Pabeigts
07.05.2015. DND 2015/8 Daugavpils novada domes darbinieku veselības apdrošināšana Pabeigts
24.04.2015 SPC „Pīlādzis” 2015/2 Medikamentu un higiēnas preču piegāde Pabeigts
23.04.2015 DND 2015/5 KPFI Daugavpils novada pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma modernizācija Pārtraukts
10.04.2015 SPC "Pīlādzis" 2015/1 Pārtikas produktu piegāde SPC „Pīlādzis” vajadzībām Pabeigts
08.04.2015 DND 2015/6 Ierakstu sistēmas iegāde Pabeigts
02.04.2015 Višķu SAC 2015/1 Būvniecības ieceres dokumentu sagatavošana, būvprojekta aktualizācija un autoruzraudzības veikšana Višķu sociālās aprūpes centra ēkas atjaunošanai Pabeigts
02.04.2015 DND Nr.2015/4 /ERAF Daugavpils novada pašvaldības ceļa pārbūve Pabeigts
30.03.2015 NBN 2015/2 AKMEŅOGĻU PIEGĀDE DAUGAVPILS NOVADA NAUJENES BĒRNU NAMA VAJADZĪBĀM Pabeigts
13.03.2015. DND 2015/3 Daugavpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu vērtēšana atsavināšanas vajadzībām Pabeigts
13.03.2015. DNKP 2015/03 ELFLA Naujenes Novadpētniecības muzeja eksponātu restaurācija un atdarinājumu izgatavošana ELFLA projekta Nr.13-03-L32300-000027 „Vecticībnieku vēsturiskās apbūves atjaunošana un lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Slutišķu sādžā” ietvaros Pabeigts
02.03.2015 DN KP 2015/02 Autotransporta pakalpojumi Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vajadzībām Pabeigts
20.02.2015 DND 2015/2 Mazlietotas vieglās pasažieru automašīnas iegāde Pabeigts
13.02.2015 DND 2015/1/ENPI Papildus medicīnas mēbeļu un aprīkojuma iegāde projekta “Apstākļu nodrošināšana pārrobežu primāro medicīnisko pakalpojumu pieejamībai Daugavpils novada un Braslavas rajona teritorijā”/ LLB-2-264 ietvaros Pārtraukts
12.02.2015 DN KP 2015/01 Daugavpils novada Kultūras pārvaldes darbinieku veselības apdrošināšana Pabeigts
19.01.2015. MIP 2015/1 Degvielas piegāde Medumu internātpamatskolas vajadzībām 2015.gadam Pabeigts
09.01.2015 NBN 2015/1 Pārtikas produktu piegāde Naujenes bērnu namam 2015.gadā. Pabeigts
29.12.2014 SPC „Pīlādzis” 2014/05 Vienkāršotais remonts Sociālo pakalpojumu centrā „Pīlādzis” Pārtraukts
22.12.2014 DND 2014/30 Papildus būvniecības darbi Špoģu vidusskolas ēkas vienkāršotai renovācijai Pabeigts
18.12.2014 SPC „Pīlādzis” 2014/04 Pārtikas produktu piegāde SPC „Pīlādzis” vajadzībām Pabeigts
24.11.2014 DND 2014/29/ENPI Papildus būvniecības darbi Medumu pagasta un Salienas pagasta primārās veselības medicīnisko pakalpojumu iestādēs Pabeigts
06.11.2014 DND 2014/ 28 Daugavpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu vērtēšana atsavināšanas vajadzībām Pabeigts
04.11.2014 DND 2014/27 ZZ Dats Vienotās Pašvaldību Sistēmas programmatūras uzturēšanas un datu izmitināšanas pakalpojumu sniegšana Pabeigts
04.11.2014 SAC 2014/4 „ Medikamentu un higiēnas preču iegāde” Višķu SAC 2015.gadā Pabeigts
03.11.2014 Višķu SAC 2014/2 Dīzeļdegvielas piegāde Višķu SAC vajadzībām Pabeigts
03.11.2014. NBN 2014/3 Vienkāršotais remonts Naujenes bērnu namā Pabeigts
31.10.2014. DND 2014/26 Daugavpils novada pašvaldības 2014.gada un 2015.gada pārskatu audits Pabeigts
30.10.2014 SAC 2014/3 Veļas mazgāšanas un tīrīšanas pakalpojumi Pabeigts
23.10.2014 MIP 2014/6 Jauna mikroautobusa iegāde Medumu internātpamatskolas vajadzībām Pabeigts
21.10.2014 DND 2014/25 Dzesētavu piegāde Pabeigts
13.10.2014 DND 2014/24 Daugavpils novada pašvaldības 2014.gada un 2015.gada pārskatu audits Pabeigts
10.10.2014 MIP 2014/5 AKMEŅOGĻU PIEGĀDE MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLAS VAJADZĪBĀM Pabeigts
10.10.2014 MIP 2014/04 Jauna mikroautobusa iegāde Medumu internātpamatskolas vajadzībām Pārtraukts
25.09.2014 NPP 2014/4 Piena produktu piegāde Daugavpils novada Nīcgales pagasta izglītības iestādēm 2014./2015. mācību gadā Pabeigts
23.09.2014 DND 2014/23 Dzesēšanas kameru piegāde Pārtraukts
09.09.2014 DND 2014/22/ENPI Medicīnas mēbeļu un aprīkojuma iegāde projekta “Apstākļu nodrošināšana pārrobežu primāro medicīnisko pakalpojumu pieejamībai Daugavpils novada un Braslavas rajona teritorijā”/ LLB-2-264 ietvaros Pabeigts
26.08.2014 SPC "Pīlādzis" 2014/03 Lietotas vieglās automašīnas iegāde Sociālo pakalpojumu centra "Pīladzis" vajadzībām Pabeigts
18.08.2014 DND 2014/21 Brīvās cīņas sacensību paklāja iegāde Daugavpils novada sporta skolas vajadzībām Pabeigts
14.08.2014 MIP 2014/3 Pārtikas produktu piegāde Medumu internātpamatskolai 2014./2015.mācību gadā Pageigts
14.08.2014 NPP 2014/3 Pārtikas produktu piegāde Daugavpils novada Nīcgales pagasta izglītības iestādēm 2014./2015. mācību gadā Pabeigts
11.08.2014 NPP 2014/2 Logu bloku un palodžu nomaiņa ar pilnu apdari Pabeigts
08.08.2014 SPC „Pīlādzis” 2014/02 LIETOTAS VIEGLĀS AUTOMAŠĪNAS IEGĀDE SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRA „PĪLĀDZIS” VAJADZĪBĀM Pārtraukts
23.07.2014 DND Nr.2014/20 /ERAF Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija – papildus objekti Pabeigts
18.07.2014 DNKP 2014/6 ELFLA Būvdarbu veikšana ELFLA projekta Nr.13-03-L32300-000027 „Vecticībnieku vēsturiskās apbūves atjaunošana un lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Slutišķu sādžā” ietvaros Pabeigts
03.07.2014 Nīcgales pagasta pārvalde 2014/1 Energoefektivitātes uzlabošana - Nīcgales ciema katlu mājas renovācija Pabeigts
03.07.2014 DND 2014/19/ENPI Biroja tehnikas iegāde projekta “Apstākļu nodrošināšana pārrobežu primāro medicīnisko pakalpojumu pieejamībai Daugavpils novada un Braslavas rajona teritorijā”/ LLB-2-264 ietvaros Pabeigts
01.07.2014 DND 2014/ 17 LLB-2-258 Interaktīvā aprīkojuma ar programmatūru piegāde Pabeigts
17.06.2014 DND 2014/18/ERAF Papildu būvdarbi objektā „Graižu tilta rekonstrukcija” Daugavpils novada Ambeļu pagastā Pabeigts
11.06.2014 DND 2014/ 16 Daugavpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu vērtēšana atsavināšanas vajadzībām Pabeigts
06.06.2014 DND 2014/15 Elektroenerģijas piegāde Daugavpils novada domes vajadzībām Pabeigts
28.05.2014 DND2014/14 Papildus būvdarbu veikšana Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestāžu renovācijā un rekonstrukcijā Pabeigts
26.05.2014 DND 2014/9 „DAUGAVPILS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS INFORMĀCIJAS PĀRLŪKA ATJAUNOŠANA” Pabeigts
23.05.2014 DND 2014/13 Konteineru piegāde Pabeigts
19.05.2014 DND 2014/11/KPFI Špoģu mūzikas un mākslas skolas ēkas fasāžu vienkāršotas renovācijas papilddarbi Pabeigts
19.05.2014 DND 2014/12/KPFI Biķernieku pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas papilddarbi Pabeigts
06.05.2014 NAUJENES BĒRNU NAMS 2014/02 DEGVIELAS AI-95E UN DĪZEĻDEGVIELAS IEGĀDE NAUJENES BĒRNU NAMA VAJADZĪBĀM Aktvs
29.04.2014 Višķu SAC 2014/1 Višķu sociālās aprūpes centra tehniskā projekta aktualizācija Pabeigts
28.04.2014 MIP 2014/2 Medumu internātpamātskolai kanalizācijas tīkla pieslēguma izbūve Medumu pagasta kanalizācijas tīkliem Pabeigts
28.04.2014 DND Nr.2014/10 Veselības apdrošināšanas pakalpojumu nodrošināšana Daugavpils novada domes vajadzībām Pabeigts
25.04.2014 SPC "Pīlādzis" 2014/01 Medikamentu un higiēnas preču piegāde Pabeigts
28.03.2014 DND 2014/8 ENPI Daugavpils novada primārās veselības aprūpes iestāžu pielāgošana obligātajām prasībām Pabeigts
25.03.2014 DND 2014/6/KPFI Autoruzraudzības veikšana projektam „Biķernieku pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” Pabeigts
18.03.2014 DN KP 2014/05 Autotransporta pakalpojumi Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vajadzībām Pabeigts
17.03.2014 DND 2014/5/KPFI Autoruzraudzības veikšana projektam „Špoģu mūzikas un mākslas skolas ēkas fasāžu vienkāršota renovācija” Pabeigts
21.02.2014 DN KP 2014/4 ELFLA Vecticībnieku vēsturiskās apbūves atjaunošana un lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Slutišķu sādžā” Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam Pabeigts
20.02.2014 DND 2014/02 Daugavpils novada pašvaldības avīzes „Daugavpils Novada Vēstis” iespiešana, saiņošana un piegāde Pabeigts
19.02.2014 DND 2014/4/KPFI Būvuzraudzības veikšana projektam „Špoģu mūzikas un mākslas skolas ēkas fasāžu vienkāršota renovācija Pebeigts
19.02.2014 DND 2014/3/KPFI Būvuzraudzības veikšana projektam „Biķernieku pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Pabeigts
07.02.2014 DN KP 2014/03 Degvielas piegāde Pabeigts
07.02.2014 DNKP 2014/02 Elektroenerģijas piegāde Pabeigts
06.02.2014 DND 2014/01 Daugavpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu vērtēšana atsavināšanas vajadzībām Pabeigts
31.01.2014 DN KP Nr.2014/01 Veselības apdrošināšanas pakalpojums Pabeigts
20.01.2014 MIP 2014/1 Degvielas iegāde Medumu internātpamatskolas vajadzībām 2014.gadam Pabeigts
03.01.2014 NBN 2014/1 Pārtikas produktu piegāde Aktīvs
27.12.2013 DND 2013/31/KPFI Biķernieku pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Pabeigts
27.12.2013 DND 2013/32/KPFI Špoģu mūzikas un mākslas skolas ēkas fasāžu vienkāršota renovācija Pabeigts
19.12.2013 DND 2013/30 Algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistīto bezdarbnieku obligāto veselības pārbaužu veikšana 2014.gadā Aktīvs
19.12.2013 SPC „Pīlādzis” 2013/06 Pārtikas produktu piegāde SPC „Pīlādzis” vajadzībām Pabeigts
11.12.2013 DND 2013/29 Mēbeļu piegāde Pabeigts
05.12.2013 DND 2013/28 Kopētāja piegāde Pabeigts
22.11.2013 Višķu SAC 2013/5 Pārtikas produktu piegāde Višķu SAC vajadzībām Pabeigts
21.11.2013 DND 2013/27 Mēbeļu piegāde Pārtraukts
21.11.2013 DND 2013/26 Algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistīto bezdarbnieku obligāto veselības pārbaužu veikšana 2013., 2014.gadā Pārtraukts
15.11.2013 Višķu SAC 2013/4 Dīzeļdegvielas piegāde Višķu SAC vajadzībām Pabeigts
13.11.2013 NBN 2013/2 AKMEŅOGĻU PIEGĀDE DAUGAVPILS NOVADA NAUJENES BĒRNU NAMA VAJADZĪBĀM Aktīvs
01.11.2013 Višķu SAC 2013/3 Medikamentu un higiēnas preču iegāde Pabeigts
01.11.2013 Višķu SAC 2013/2 Veļas mazgāšanas un tīrīšanas pakalpojumi Pabeigts
27.09.2013 DND2013/25 Luknas ezera krasta tīrīšanas, nostiprināšanas un labiekārtošanas darbi Višķu pagastā Pabeigts
13.09.2013 DND 2013/24 Videonovērošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana Pabeigts
15.08.2013 GP/2013/3 SIA “ GRĪVAS POLIKLĪNIKA” videogastroskopijas iekārtas īre Aktīvs
12.08.2013 DND 2013/23 Jaunas vieglās pasažieru automašīnas piegāde Pabeigts
10.08.2013 DNKP 2013/07 Naujenes novadpētniecības muzeja mēbeļu un aprīkojuma izgatavošana un uzstādīšana ar dizainera pakalpojumu Pabeigts
05.08.2013 DND 2013/12 Augstas kvalitātes video un audio ieraksta aparatūras komplekta iegāde Pabeigts
02.08.2013 MIP 2013/3 Pārtikas produktu piegāde Medumu internātpamatskolai 2013./2014.mācību gadā Aktīvs
02.08.2013 DND 2013/18/ERAF Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestāžu renovācijas un rekonstrukcijas būvuzraudzība Pārtraukts
24.07.2013 SPC„Pīlādzis” 2013/05 Sociālo pakalpojumu centra „Pīlādzis” ēkas jumta vienkāršota renovācija” Pabeigts
08.07.2013 DND 2013/17 „Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes ēkas, katlu mājas, ārējo un iekšējo inženiertīklu rekonstrukcija 2 kārtās Alejas ielā 2, Kraujā, Naujenes pagastā”. Pabeigts
02.07.2013 GP/2013/2 Poliklīnikas ieejas mezgla rekonstrukcija un tualešu pielagošana cilvēkiem ar kustību traucējumiem Aktīvs
01.07.2013 ND 2013/16/ERAF Biķernieku pamatskolas ēkas vienkāršota rekonstrukcija (1.kārta) Pabeigts
20.06.2013 DNKP 2013/06 XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku ēdināšanas pakalpojumi Daugavpils novada delegācijas dalībniekiem Pabeigts
07.06.2013 SPC„Pīlādzis” 2013/04 Sociālo pakalpojumu centra „Pīlādzis” ēkas daļas nojaukšanas darbu organizācijas projekta izstrādāšana un nojaukšanas darbu veikšana” Pabeigts
30.05.2013 2013/15 Elektroenerģijas piegāde Daugavpils novada domes vajadzībām Pabeigts
28.05.2013 DNKP 2013/05 Naujenes novadpētniecības muzeja teritorijas labiekārtošana Pabeigts
22.05.2013 DND 2013/09 Degvielas iegāde Daugavpils novada domes vajadzībām Pabeigts
10.05.2013 DND 2013/14/ERAF Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestāžu renovācijas un rekonstrukcijas būvuzraudzība Pabeigts
10.05.2013 DND 2013/13 Datortehnikas piegāde Pabeigts
09.05.2013 Nr.SPC „Pīlādzis” 2013/03 Medikamentu un higiēnas preču piegāde Pabeigts
29.04.2013 DND 2013/10 Vieglatlētikas inventāra piegāde Pabeigts
26.04.2013 SPC „Pīlādzis” 2013/02 Medikamentu un higiēnas preču piegāde Pārtraukts
24.04.2013 DNKP 2013/04 Naujenes novadpētniecības muzejam mēbeļu un aprīkojuma izgatavošana un uzstādīšana ar dizainera pakalpojumu Pārtraukts
24.04.2013 DND Nr.2013/11 Veselības apdrošināšanas pakalpojumu nodrošināšana Daugavpils novada domes vajadzībām Pabeigts
22.04.2013 GP/2013/1 Vertikālā pacēlāja un kāpņu pacēlāja cilvēkiem ar kustību traucējumiem iepirkums Pabeigts
15.04.2013 MSIP 2013/2 Darbnīcas vienkāršota rekonstrukcija un skolu telpu remonts. Pabeigts
08.04.2013 DND 2013/08 ArcGIS licenču atjaunošana Pabeigts
04.04.2013 DND Nr.2013/07 Veselības apdrošināšanas pakalpojumu nodrošināšana Daugavpils novada domes vajadzībām Pārtraukts
03.04.2013 SPC„Pīlādzis” 2013/01 Sociālo pakalpojumu centra „Pīlādzis” ēkas jumta vienkāršota renovācija” Pabeigts
03.04.2013 DNKP 2013/03 Tautas tērpu šūšana Pabeigts
25.03.2013 2013/06/ERAF Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcijas būvuzraudzība Pabeigts
22.03.2013 2013/01 Degvielas AI-95E un dīzeļdegvielas iegāde Naujenes bērnu nama vajadzībām Aktīvs
21.03.2013 2013/1 Tehniskā projekta „Daugavpils novada Nīcgales pagasta Nīcgales ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas un katlu mājas rekonstrukcija” izstrāde Aktīvs
13.03.2013 DNKP 2013/02 Tautas tērpu šūšana Pārtraukts
01.03.2013 DND Nr.2013/04/ERAF Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija Pabeigts
01.03.2013 DNKP 2013/01 Autotransporta pakalpojumi Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vajadzībām 2013.gadā Pabeigts
26.02.2013 DND 2013/05 Daugavpils novada pašvaldības avīzes „Daugavpils Novada Vēstis” tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana Pabeigts
18.02.2013 DND 2013/03 Daugavpils novada pašvaldības avīzes „Daugavpils Novada Vēstis” iespiešana, saiņošana un piegāde Pabeigts
08.02.2013 DND 2013/1/ERAF Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestāžu renovācija un rekonstrukcija Pabeigts
31.01.2013 DND 2013/02 Daugavpils novada pašvaldības avīzes „Daugavpils Novada Vēstis” iespiešana, saiņošana un piegāde Pārtraukts
24.01.2013 NPS 2013/02 Dzīvojamās mājas Vienības ielā 8,Locikos, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Pabeigts
24.01.2013 Višķu SAC 2013/1 „Veļas mazgāšanas pakalpojumi” Višķu SAC 2013.gadā Pabeigts
15.01.2013 MSIP 2013/1 Degvielas iegāde Medumu speciālās internātpamatskolas vajadzībām 2013.gadam Aktīvs
11.01.2013 NPS 2013/01 Dzīvojamās mājas Daugavas ielā 28, Kraujā, renovācija. Pabeigts
17.12.2012 SPC „Pīlādzis” 2012/03 Pārtikas produktu piegāde Sociālo pakalpojumu centra „Pīlādzis” vajadzībām Aktīvs
14.12.2012 MSIP 2012/5 Pārtikas produktu piegāde Medumu speciālājai internātpamatskolai 2013.gada 5 mēnešiem Aktīvs
20.11.2012 Višķu SAC 2012/11 Dīzeļdegvielas piegāde Višķu SAC vajadzībām Aktīvs
14.11.2012 Višķu SAC 2012/10 Veļas mazgāšanas pakalpojumi Aktīvs
06.11.2012 Višķu SAC 2012/9 Medikamentu un higiēnas preču iegāde Aktīvs
05.11.2012 Višķu SAC 2012/8 Dīzeļģeneratora iegāde Aktīvs
05.11.2012 DND 2012/29 Pasažieru mikroautobusa piegāde Aktīvs
01.11.2012 GP/2012/1 AUTOREFRAKTOMETRA, BEZKONTAKTA TONOMETRA UN GALDIŅA AR ELEKTRISKU AUGSTUMA REGULĀCIJU IEPIRKUMS Aktīvs
26.10.2012 Višķu SAC 2012/7 Pārtikas produktu piegāde Višķu SAC vajadzībām Aktīvs
23.10.2012 MSIP 2012/4 Medumu speciālās internātpamatskolas darbnīcas ēkas jumtas renovācija Pabeigts
12.10.2012 DND 2012/28 Videonovērošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana Pabeigts
09.10.2012 MSIP 2012/3 AKMEŅOGĻU PIEGĀDE DAUGAVPILS NOVADA MEDUMU SPECIĀLĀS INTERNĀTPAMATSKOLAS VAJADZĪBĀM Aktīvs
09.10.2012 DND 2012/27 ”Jauniešu māja” vienkāršota rekonstrukcija, Daugavas ielā 2, c.Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads Pabeigts
24.09.2012 NPS 2012/05 Šķeldu katlu mājas izveide Naujenes pagasta Vecstropos, veicot pāreju no fosilās kurināmās siltumenerģijas izmantošanas uz atjaunojamo energoresursu siltumenerģijas izmantošanu projektēšana un autoruzraudzība Pabeigts
24.09.2012 NPS 2012/06 Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana Naujenes pagasta Vecstropos, izbūvējot jaunus siltumtīklu posmus tehniskais projekts un autoruzraudzība Pabeigts
17.09.2012 DND 2012/26 Pasažieru mikroautobusa piegāde Aktīvs
12.09.2012 NPS 2012/04 Dzīvojamās mājas Kalkūnes ielā 18, Kalkūnos, Kalkūnes pag., Daugavpils novads renovācija Aktīvs
23.08.2012 NBN 2012/4 Pārtikas produktu piegāde Aktīvs
22.08.2012 DND 2012/25 Vieglās pasažieru automašīnas piegāde Pārtraukts
27.07.2012 DND 2012/24 Papīra piegāde Aktīvs
24.07.2012 MSIP 2012/2 AKMEŅOGĻU PIEGĀDE DAUGAVPILS NOVADA MEDUMU SPECIĀLĀS INTERNĀTPAMATSKOLAS VAJADZĪBĀM Aktīvs
23.07.2012 DND 2012/19/ELFLA Naujenes novadpētniecības muzeja ēkas rekonstrukcija Pabeigts
13.07.2012 NPS 2012/03 Siltumtrases un siltummezglu renovācija Randenes ciemā Aktīvs
13.07.2012 DND 2012/23/ELFLA Kūts rekonstrukcija par katlu māju, siltumtrases tīklu rekonstrukcija, siltummezglu uzstādīšana c.Saliena Pabeigts
09.07.2012 DND 2012/22 Videonovērošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana Pārtraukts
06.07.2012 DND 2012/20 ERAF Informatīvo kampaņu organizēšanas pakalpojumi ENPI finansētā projekta „Krūts vēža mūsdienīgu apzināšanas, profilakses, agrīnas diagnostikas un ārstēšanas pasākumu attīstība Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežā”, Nr. LLB-1-090 ietvaros Aktīvs
06.07.2012 DND 2012/21 Jumta virsgaismas logu nomaiņa ar pilnu apdari Aktīvs
03.07.2012 DNKP 2012/07/ LAT-LIT/LLIV-248 Mobilā pacēlāja piegāde cilvēkiem ar kustību traucējumiem Pabeigts
22.06.2012 DND 2012/17 Resursu vadības sistēmas „Horizon” atbalsta pakalpojumi aktīvs
15.06.2012 DND 2012/18 Vieglās pasažieru automašīnas piegāde aktīvs
21.05.2012 Višķu SAC 2012/6 Višķu sociālās aprūpes centra ēkas renovācijas 2.kārta – vertikāla pacēlāja invalīdiem izbūve Aktīvs
18.05.2012 DND 2012/16 Printeru un kopētāju izejmateriālu piegāde Aktīvs
17.05.2012 DND 2012/14 Kancelejas preču piegāde Aktīvs
17.05.2012 DND 2012/15 Biroja tehnikas piegāde Aktīvs
11.05.2012 TabPP 02/2012 Tehniskā projekta „ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA DAUGAVPILS NOVADA TABORES PAGASTA TABORES CIEMĀ” izstrāde un autoruzraudzība Pārtraukts
10.05.2012 DND 2012/13 Gaisa kondicionieru piegāde un uzstādīšana Aktīvs
27.04.2012 NPS 2012/02 Cietā kurinamā apkures katla iegāde Aktīvs
24.04.2012 DND 2012/12 Elektroenerģijas piegāde Daugavpils novada domes vajadzībām Pabeigts
18.04.2012 DND 2012/11 Elektroenerģijas piegāde Daugavpils novada domes vajadzībām Pārtraukts
16.04.2012 DNKP 2012/08 Teātra un deju uzvedumu izveide ar Daugavpils novada iedzīvotāju ar īpašām vajadzībām piedalīšanos projekta LLIV-248 „Cilvēku ar īpašām vajadzībām integrēšana sabiedrībā ar kultūras atbalstu. Jaunrade – mana cerība” ietvaros Pabeigts
11.04.2012 DND 2012/9 Datortehnikas piegāde Pabeigts
10.04.2012 NPS 2012/01 Dzivojamās mājas Daugavas ielā 26, Kraujā, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, renovācija Aktīvs
10.04.2012 DND 2012/10 Mēbeļu piegāde Daugavpils novada Pabeigts
05.04.2012 DND 2012/06 Elektroenerģijas piegāde Daugavpils novada domes vajadzībām Pārtraukts
03.04.2012 DND 2012/8/ENPI Ārējo ekspertu pakalpojumu veikšana ENPI finansētā projekta „Krūts vēža mūsdienīgu apzināšanas, profilakses, agrīnas diagnostikas un ārstēšanas pasākumu attīstība Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežā”, Nr. LLB-1-090 monitoringam Pabeigts
02.04.2012 DND 2012/05/ELFLA Kūts rekonstrukcija par katlu māju, siltumtrases tīklu rekonstrukcija, siltummezglu uzstādīšana c.Saliena Pabeigts
29.03.2012 DND 2012/07 Daugavpils novada domes darbinieku veselības apdrošināšana Pabeigts
22.03.2012 DND2012/04/EZF Brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras centra rekonstrukcija Aktīvs
15.03.2012 DND 2012/3/ELFLA Sventes pagasta Parka ielas 0,000 – 0,740 km rekonstrukcija Aktīvs
06.03.2012 DNKP 2012/05 Tautas tērpu izgatavošana Pabeigts
29.02.2012 DNKP 2012/06 Autotransporta pakalpojumi Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vajadzībām 2012. gadā Pabeigts
14.02.2012 Višķu SAC 2012/5 Marķētās dīzeļdegvielas piegāde Višķu SAC vajadzībām aktīvs
03.02.2012 Naujenes bērnu nams 2012/1 Pasažieru mikroautobusa piegāde Aktīvs
31.01.2012 DNKP 2012/04 Degvielas iegāde Daugavpuils novada Kultūras pārvaldes vajadzībām Pabeigts
31.01.2012 DNKP 2012/03 Elektroenerģijas piegāde Daugavpuils novada Kultūras pārvaldes iestāžu vajadzībām Pabeigts
31.01.2012 Višķu SAC 2012/4 Pārtikas produktu piegāde Višķu SAC vajadzībām Aktīvs
27.01.2012 DNKP 2012/01 Elektroenerģijas piegāde Daugavpils novada Kultūras pārvaldes iestāžu vajadzībām Pārtraukts
27.01.2012 DNKP 2012/02 Degvielas iegāde Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vajadzībām Pārtraukts
27.01.2012 DND 2012/2 KPFI Sventes pagasta katlu mājas rekonstrukcija un apkures katlu nomaiņa Pabeigts
19.01.2012 DND2012/01/EZF Brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras centra rekonstrukcija Aktīvs
19.01.2012 MSIP 2012/1 Degvielas iegāde Medumu speciālās internātpamatskolas vajadzībām 2012.gadam Aktīvs
06.01.2012 Višķu SAC 2012/3 Veļas mazgāšanas pakalpojumi Višķu SAC 2012.gadā Aktīvs
06.01.2012 Višķu SAC 2012/2 Higiēnas preču piegāde Višķu SAC 2012.gadā Aktīvs
06.01.2012 Višķu SAC 2012/1 Medikamentu piegāde Višķu SAC 2012.gadā Aktīvs
30.12.2011 DND 2011/40 Daugavpils novada pašvaldības avīzes „Daugavpils Novada Vēstis” iespiešana, saiņošana un piegāde Pabeigts
16.12.2011 MSIP2011-5 Pacelšanas platformas invalīdiem ratiņos piegāde un uzstādīšana Medumu speciālās internātpamatskolas ēkā Pabeigts
15.12.2011 MSIP 2011/4 Pārtikas produktu piegāde Medumu speciālajai internātpamatskolai 2012.gadā Aktīvs
09.12.2011 DND 2011/37/ENPI Zinātnisko konsultantu un lektoru pakalpojumu veikšana, ENPI finansētā projekta „ Krūts vēža mūsdienīgu apzināšanas, profilakses, agrīnas diagnostikas un ārstēšanas pasākumu attīstība Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežā”, Nr. LLB-1-090 ietvaros Pabeigts
04.11.2011 DND 2011/34/ERAF/LATLIT Ratiņkrēslu pacēlāja piegāde un uzstādīšana mikroautobusam Pabeigts
02.11.2011 DND 2011/35 Videonovērošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana Pabeigts
17.10.2011 DND-2011/28. Neatkarīgā finanšu audita pakalpojumi Projekta „Krūts vēža mūsdienīgu apzināšanas, profilakses, agrīnas diagnostikas un ārstēšanas pasākumu attīstība Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežā” LLB-1-090 ietvaros Pabeigts
03.10.2011 DND 2011/33 Datortehnikas piegāde Pabeigts
31.08.2011 DND 2011/31 Servera programmatūras licenču iegāde Pabeigts
31.08.2011 DND 2011/32 Kopētāju piegāde Pabeigts
26.08.2011 DND 2011/29 Pirmsskolas vecuma bērnu dienas centra izveide Pabeigts
28.07.2011 2011/26/ELFLA Daugavpils novada stadiona rekonstrukcija Višķu pagastā (1.kārta) Pabeigts
21.07.2011 DND 2011/25 Kondicionieru piegāde un uzstādīšana Pabeigts
18.07.2011 NPS 2011/02 Kurināmās šķeldas piegāde Pabeigts
14.07.2011 DND2011/24 Par pārvietojamā lietotā dīzeļģeneratora piegādi Pabeigts
07.07.2011 DND 2011/23 Kondicionieru piegāde un uzstādīšana Pārtraukts
30.06.2011 DND 2011/21 Papīra piegāde Pabeigts
28.06.2011 DND 2010/19/EZF Kalupes pagasta Baltezera teritorijas labiekārtošanas 1.posms (ceļu Stūrīši-Pudāni-Logocki 1,270-1,450 km, Pudāni-Baltezers 0,000-0,600 rekonstrukcija un stāvlaukuma izbūve) Pabeigts
21.06.2011 DND 2011/22 Papildu funkcionalitātes ieviešana Daugavpils novada pašvaldības izmantotajā grāmatvedības sistēmā „Horizon” Pabeigts
20.06.2011 DND 2011/17/ ELFLA Būvdarbu veikšana Daugavpils novada estrādes rekonstrukcijai Višķu pagastā Pabeigts
16.06.2011 DND 2011/20 Mēbeļu piegāde Daugavpils novada domes vajadzībām Pabeigts
09.06.2011 DNKP 2011/02 Tautas tērpu komplektu izgatavošana Pabeigts
09.06.2011 DND 2011/18 Printeru un kopētāju izejmateriālu piegāde Pabeigts
09.06.2011 MSIP 2011/3 AKMEŅOGĻU PIEGĀDE DAUGAVPILS NOVADA MEDUMU SPECIĀLĀS INTERNĀTPAMATSKOLAS VAJADZĪBĀM Pabeigts
08.06.2011 DND 2011/16 Degvielas piegāde Pabeigts
01.06.2011 DND/2011/15 EZF „DAUGAVPILS NOVADA TABORES PAGASTA STADIONA UN SPORTA LAUKUMA REKONSTRUKCIJA (2.KĀRTĀS)” 1. kārta Pabeigts
27.05.2011 DND 2011/14//ELFLA Būvdarbu veikšana Daugavpils novada stadiona rekonstrukcijai Višķu pagastā (1.kārta) Pārtraukts
10.05.2011 DND 2011/13 Sporta atribūtikas piegāde Pabeigts
03.05.2011 DND/2011/10 EZF „DAUGAVPILS NOVADA TABORES PAGASTA STADIONA UN SPORTA LAUKUMA REKONSTRUKCIJA (2.KĀRTĀS)” 1. kārta Pārtraukts
03.05.2011 Kondicionieru piegāde un uzstādīšana Pārtraukts
21.04.2011 Autotransporta pakalpojumi Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vajadzībām 2011. gadā
15.04.2011 Sporta atribūtikas piegāde
25.03.2011 Datortehnikas piegāde
18.03.2011 Tehniskā projekta „Daugavpils novada Sventes pagasta Sventes ciema katlu mājas un siltumtīklu rekonstrukcija
04.03.2011 “Jaunā traktora piegāde” Iepirkuma identifikācijas Nr.NPS 2011/01
01.03.2011 Dokumentu pārvaldības sistēmas DocLogix uzturēšana
18.02.2011 Kancelejas preču piegāde Pabeigts
17.02.2011 Būvprojektu izstrāde Daugavpils novada stadiona rekonstrukcijai Višķu pagastā un autoruzraudzības veikšana
15.02.2011 „ Dīzeļdegvielas piegāde” Višķu SAC
08.02.2011 MAĻINOVAS PAGASTA SPORTA LAUKUMA REKONSTRUKCIJAS DARBU VEIKŠANA
28.01.2011 Ceļa P 64 „Višķi – Nīcgale „posma no 0.000 līdz 1.300 km gājēju veloceliņu un ielu apgaismojuma rekonstrukcija”
28.01.2011 Nīcgales pagasta autoceļa “Somogols-Nīcgale” 0,000 – 2,450 km rekonstrukcija
20.01.2011 MAĻINOVAS PAGASTA SPORTA LAUKUMA REKONSTRUKCIJAS DARBU VEIKŠANA
19.01.2011 Būvprojektu izstrāde Daugavpils novada estrādes rekonstrukcijai Višķu pagastā un autoruzraudzības veikšana
17.01.2011 Pārtikas produktu piegāde Višķu SAC vajadzībām
11.01.2011 Degvielas iepirkums Medumu speciālās internātpamatskolas vajadzībām 2011.gadā
05.01.2011 Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Medumu speciālai internātpamatskolai
15.12.2010 „Lokālo datortīklu attīstība Daugavpils novada skolās projekta "Izglītības iestāžu informatizācija" Nr.2010/0034/3DP/3.2.2.1.2./09/IPIA/ VIAA/606 ietvaros”
13.12.2010 Pārtikas produktu piegāde Medumu speciālajai internātpamatskolai 2011.gadā
09.12.2010 „Mēbeļu piegāde un uzstādīšana”
08.12.2010 Maļinovas pagasta sporta laukuma rekonstrukcijas darbu veikšana
08.12.2010 Karogu mastu piegāde un uzstādīšana
03.12.2010 Būvprojektu izstrāde Daugavpils novada estrādes un stadiona rekonstrukcijai Višķu pagastā un autoruzraudzības veikšana
10.11.2010 Dabas parka „Daugavas loki” Vides informācijas sistēmas (VIS) izveide uz GIS bāzes
09.11.2010 Vienotā dabas parka „Daugavas loki” tūrisma attīstības rīcības plāna izstrāde
05.11.2010 Brīva laika pavadīšanas centra ēkas rekonstrukcija (iepirkuma identifikācijas Nr.DND 2010/ 44/EZF )
03.11.2010 „Maļinovas pagasta medpunkta rekonstrukcija par pagasta pārvaldi un piebūves būvniecība Rēzeknes ielā 29A, Maļinova, Maļinovas pagasts”
29.10.2010 „Dabas parka „Daugavas loki” apvienības rīcības plāna izstrāde”
26.10.2010 Brīva laika pavadīšanas centra ēkas rekonstrukcija
22.10.2010 Izpētes veikšana (ekspertu pakalpojumi Daugavpils un Krāslavas novadu uzņēmējdarbības vides izpētei)
18.10.2010 „Maļinovas pagasta medpunkta rekonstrukcija par pagasta pārvaldi un piebūves būvniecība Rēzeknes ielā 29A, Maļinova, Maļinovas pagasts”
14.10.2010 „Datortehnikas, interaktīvās tāfeles, multimediju projektora piegāde, projekta Nr. 2010/0008/3DP/3.1.3.3.1./09/IPIA/VIAA/032 „Medumu speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” vajadzībām „
12.10.2010 Daugavpils novada pašvaldības gada pārskatu audits par 2010., 2011.gadiem.
29.09.2010 Esošās rentgena iekārtas digitalizācija un modernizācija
27.08.2010 „Prezentācijas materiālu izveide projekta „Ilgtspējīgas attīstības veicināšana, uzlabojot dabas parka „Daugavas loki” resursu izmantošanu un apsaimniekošanu” (LV0070) ietvaros”
09.08.2010 Ceļu posmu un transportlīdzekļu stāvvietas periodiskā uzturēšana, jaunu transportlīdzekļu stāvvietu izveide un kapsētas apžogojuma atjaunošana projekta LV0070 ietvaros
23.07.2010 Dzīvojamās mājas Vecpils ielā 3, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, renovācija
23.07.2010 Dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 19, Daugavpilī, energoefektivitātes uzlabošana (1.posms)
22.07.2010 Naujenes pagasta Kraujas ciema Dārza ielas 0.000-0.280 km, Strādnieku ielas 0.000-0.780 km, Meža ielas 0.000-0.580 km rekonstrukcijas 2.posms
16.07.2010 Ceļu posmu un transportlīdzekļu stāvvietas periodiskā uzturēšana, jaunu transportlīdzekļu stāvvietu izveide un kapsētas apžogojuma atjaunošana projekta LV0070 ietvaros
16.07.2010 Atpūtas vietu infrastruktūras izgatavošana, piegāde un uzstādīšana projekta LV 0070 ietvaros
14.07.2010 Daugavpils novada Tabores pagasta Oktobra ielas 0.000-1.610 km rekonstrukcija
13.07.2010 „Apvidus automašīnas iegāde dabas parka „Daugavas loki’ administrācijas vajadzībām” - JAUNS
07.07.2010 Ambeļu kultūras nama ēkas rekonstrukcija
29.06.2010 Daugavpils novada Tabores pagasta Oktobra ielas 0.000-1.610 km rekonstrukcija
22.06.2010 „Līksnas pagasta autoceļa „Līksna – Līksnas baznīca” 0,000 – 1,515. km rekonstrukcija” papildinformācija
22.06.2010 „Apvidus automašīnas iegāde dabas parka „Daugavas loki’ administrācijas vajadzībām”
19.06.2010 Tehniskā projekta „Maļinovas pagasts medpunkta ēkas rekonstrukcija par pagasta pārvaldi un piebūves būvniecība Rēzeknes iela 29A, Maļinovā” izstrāde
17.06.2010 „Laucesas Kultūras nama jumta vienkāršota rekonstrukcija”
16.06.2010 Līksnas pagasta autoceļa „Līksna-Līksnas baznīca” 0,000-1,515. km rekonstrukcija”
02.06.2010 Sventes pagasta Parka ielas 0,000 – 0,740 km rekonstrukcija
02.06.2010 Tehniskā projekta „Daugavpils novada, Sventes pagasta, Sventes ciema katlu mājas un siltumtīklu rekonstrukcija” izstrāde (iepirkuma identifikācijas Nr.DND 2010/23)
27.05.2010 Jauna pasažieru mikroautobusa(14+1), kas pielāgots personu ar kustību traucējumiem pārvadāšanai, iegāde Medumu speciālās internātpamatskolas vajadzībām ” Iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2010/18/ERAF
27.05.2010 „Ceļa P64 Višķi - Nīcgale posma no 0.000 līdz 1.300 km gājēju veloceliņa, divu stāvlaukumu un ielu apgaismojuma rekonstrukcija” 1.kārta - divu stāvlaukumu rekonstrukcija
26.05.2010 Skrudalienas pagasta autoceļa Nr. 41 „Salinieki – Viļķeļi - Červonka” 0.00 – 1.410 un 2.150 – 3.250 km, autoceļa Nr. 14 „Salmonovka - Vitaņiski” 0.000 – 0.700 km un autoceļa „Skrudaliena - Vārpene” 1.870 km caurtekas D2,00 m ar pieejām rekonstrukcija
19.05.2010 „Špoģu vidusskolas pielāgošana izglītojamajiem ar kustību traucējumiem”, (projekta Nr. 2009/0156/3DP/3.1.3.3.2/09/ IPIA/VIAA/003), iepirkuma identifikācijas Nr.DND 2010/16/ERAF PAPILDINĀTS
13.05.2010 Kalupes ciemata ielu un ceļa rekonstrukcija (Krasta iela 0,000-1,290 km, Dīķa iela 0,000-0,190 km, ceļš Dīķa iela – pansionāts 0,000 – 0,200 km
29.04.2010 Pacelšanas platformas invalīdiem ratiņos piegāde un uzstādīšana
20.04.2010 Viena tehniskai specifikācijai (1. pielikums) atbilstoša lietotā pārvietojamā dīzeļģeneratora piegāde. Piekabe uz vienas asis.
20.04.2010 Sabiedriskā centra „Laucesa” teritorijas labiekārtošana
18.03.2010 „Datortehnikas piegāde”
12.03.2010 Papildus informācija par iepirkuma „Daugavpils novada Medumu speciālās internātpamatskolas ēkas telpu rekonstrukcija pieejamības nodrošināšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem”
09.03.2010 Sporta atribūtikas piegāde
09.03.2010 Tehniskā projekta “Dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 19, Daugavpilī, energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi” izstrādāšana
03.03.2010 Printeru un kopētāju izejmateriālu piegāde Daugavpils novada domes vajadzībām 2010.gadam
02.03.2010 „Daugavpils novada Medumu speciālās internātpamatskolas ēkas telpu rekonstrukcijā pieejamības nodrošināšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem” (iepirkuma identifikācijas Nr.DND 2010/9/ERAF)
24.02.2010 Papildus informācija par konkursu „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils novada Silenes pamatskolas ēkā” (projekta Nr. VIDM/KPFI-1/23
24.02.2010 Papildus informācija par konkursu „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils novada Naujenes pirmskolas izglītības iestādē"” (projekta Nr. VIDM/KPFI-1/13)”
22.02.2010 Grozījumi konkursa „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils novada Silenes pamatskolas ēkā (projekta Nr.VIDM/KPFI-1/23)” dokumentos (iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2010/2/KPFI)
22.02.2010 Papildus informācija par konkursa "Enerogefektivitātes paaugstināšna Daugavpils novada Naujenes pirmskolas izglītības iestādē(projekta Nr.VIDM/KPFI-1/13)"
22.02.2010 Papildus informācija par konkursa "Enerogefektivitātes paaugstināšna Daugavpils novada Naujenes pirmskolas izglītības iestādē(projekta Nr.VIDM/KPFI-1/13)"
17.02.2010 Projekta vadīšanas, projekta grāmatvedības uzskaites un ekspertu pakalpojumu sniegšana ESF projekta „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” īstenošanai
15.02.2010 PAPILDINĀJUMS - Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils novada Silenes pamatskolas ēkā (projekta Nr. VIDM /KPFI-1/23)
12.02.2010 Dokumentu pārvaldības sistēmas DocLogix uzturēšana
10.02.2010 GROZĪJUMI - Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils novada Naujenes pirmskolas izglītības iestādē (projekta Nr.VIDM/2009/KPFI-1/13)
05.02.2010 Kancelejas preču iegāde un piegāde
05.02.2010 A4 un A3 formāta papīra iegāde un piegāde Daugavpils novada domes darba vajadzībām, atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām
05.02.2010 Degvielas iegāde Daugavpils novada domes autotransportam, atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām
26.01.2010 Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils novada Naujenes pirmskolas izglītības iestādē (projekta Nr.VIDM/2009/KPFI-1/13)
25.01.2010 Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils novada Silenes pamatskolas ēkā (projekta Nr. VIDM /KPFI-1/23)
15.01.2010 Pretendentu ievērībai - iepirkumam "Tehniskā projekta izstrāde Špoģu vidusskolas pielāgošanai personām ar kustību traucējumiem"
06.01.2010 Tehnisko projektu izstrāde transportlīdzekļu stāvvietu izveidošanai Daugavpils novada Salienas, Vecsalienas un Tabores pagastos
05.01.2010 Tehniskā projekta izstrāde Špoģu vidusskolas pielāgošanai personām ar kustību traucējumiem
17.12.2009 Gada pārskatu revīzija par 2009.gadu
14.12.2009 Mēbeļu iegāde dzimtsarakstu nodaļas aprīkošanai
10.12.2009 Pārtikas produktu piegāde Medumu speciālajai internātpamatskolai 2010.gadā – pārtikas produkti
07.12.2009 Degvielas iegāde Daugavpils novada domes autotransportam, atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām
07.12.2009 Mēbeļu piegāde un uzstādīšana
27.11.2009 Prezentācijas tehnikas piegāde un uzstādīšana
13.11.2009 „Dabaszinātņu kabinetu mēbeļu piegāde un uzstādīšana projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Sventes vidusskolā” (Nr.2009 /0114/3DP/ 3.1.3.1.0./ 08/ IPIA/VIAA/114) ietvaros”
22.10.2009 Mēbeļu iegāde
12.10.2009 Tautas tērpi
28.09.2009 Kopētāja iegāde
17.09.2009 Mēbeļu iegāde
03.09.2009 Ūdens mīkstināšanas iekārta un siltumskaitītāja uzstādīšana Kalupes ciemata centrālā katlu mājā, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums)
02.09.2009 Kalupes ciemata centrālās katlu mājas apkures katla UKC-1H kapitālais remonts, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums)
31.08.2009 Stiklotas starpsienas no PVC profiliem ierīkošana Daugavpils novada pašvaldības ēkas foajē, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums).
11.08.2009 Cela zīmju izgatavošana un uzstādīšana
07.08.2009 Tehniskās dokumentācijas sagatavošana Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai
01.08.2009 Tulkošanas pakalpojuma sniegšana Pilot projekta Nr. 1-2/NOR/08/112-27 ietvaros
01.08.2009 Dokumentācijas izstrāde Daugavpils novada Silenes pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai
23.07.2009 Viesnīcas pakalpojuma sniegšana Pilot projekta Nr. 1-2/NOR/08/112-27 ietvaros
15.07.2009 Ceļa P64 Višķi- Nīcgale posma no 1.300 līdz 4.000 km. ietves, veloceliņa un stāvlaukuma periodiskās uzturēšanas autoruzraudzība (projekts „LATLIT TRAFFIC” )
09.07.2009 Ceļa P64 Višķi - Nīcgale posma no 0.000 līdz 1.300km gājēju veloceliņa, divu stāvlaukumu un ielu apgaismojuma rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde (projekts „LATLIT TRAFFIC” LLI-006 )
02.07.2009 Tehniskā projekta izstrāde „Artēziskā urbuma ierīkošanai Naujenes bērnu namā”
02.07.2009 Iepirkums projektam Nr. 1-2/NOR/08/112-27), Iepirkuma nosaukumu skatīt paziņojumā
19.06.2009 Linoleja nomaiņa Višķu sociālās aprūpes centrā