Iesniedzamie dokumenti

1. Iesnieguma veidlapa, ja dzīvojamā māja atrodas avārijas stāvoklī;

2.Iesnieguma veidlapa, ja dzīvojamā māja cietusi stihiskā nelaimē;

3.Iesnieguma veidlapa bērniem bāreņiem;

4.Iesnieguma veidlapa personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietas

5.Iesnieguma veidlapa maznodrošinātām daudzbērnu ģimenēm, kuras lieto dzīvojamo platību, kas ir mazāka par 6m2 uz vienu cilvēku

6.Iesnieguma veidlapa jaunizveidotai ģimenei

7.Iesnieguma veidalapa personām, kuras izliktas no dzīvojamās telpas;

8.Iesnieguma veidalapas personām, kurām dzīvokļu īpašnieki nepagarina dzīvojamās telpas īres līgumu;

9.Iesnieguma veidalapa personām, kurām nav noteiktas dzīvesvietas;

10.Iesnieguma veidlapa personām, kuru apgādībā ir nepilngadīgs bērns un ir nonākusi krīzes situācijā;

11.Iesnieguma veidlapa personām, kuras vēlas apmainīt no pašvaldības īrētno dzīvojamo telpu pret citu;

12. Iesnieguma veidlapa par piekrišanu īrēt dzīvojamo telpu;

13.Iesnieguma veidlapa par piekrišanu īrēt sociālo dzīvojamo telpu;

14.Iesnieguma veidlapa par dzīvojamās telpas apmaiņu;

15.Iesnieguma veidalapa pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu;

16. Iesnieguma veidlapa personām, kuras lūdz piešķirt pabalstu dzīvojamās telpas remontam;

17. Iesnieguma veidlapa personām, kuras lūdz piešķirt pabalstu krāsns remontam;

18.Iesnieguma veidlapa personām, kuras lūdz atļaut iemitināt citu personu īretajā dzīvojamā telpā;

19. Iesnieguma veidlapa personām, kuras lūdz grozīt noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu;

20. Iesnieguma veidlapa personām, kuras lūdz izslēgt no palīdzības reģistra;

21. Iesnieguma veidlapa personām, kuras atsakās no piedāvātajām dzīvojamām telpām;

22. Iesnieguma veidlapa par atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu;

23. Brīvas formas iesnieguma veidlapa personām, kuras reģistrēt palīdzības reģistrā;

24. Brīvas formas iesniegums

      

Attēls