Informācija par pašvaldības īpašuma atsavināšanu par brīvu cenu

Informācija par Daugavpils novada pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu atsavināšanu pirmpirkuma tiesīgām personām
          2015.gada aprīlī          
          2015.gada martā          
          2015.gada februārī
          2015.gada janvārī

Attēls