Inženierkomunikāciju turētāji

Topogrāfiskie plāni, kas izstrādāti Daugavpils novada administratīvajā teritorijā, OBLIGĀTI ir jāsaskaņo ar šādiem inženierkomunikāciju turētājiem

Ambeļu pagasta administratīva teritorija
Inženierkomināciju turētājs Tīklu veids Kontakti
Ambeļu pagasta pārvalde Pašvaldības komunikācijas

Sandris Kusiņš
m.t. 28795288    
www.ambeli.lv

SIA Lattelecom Sakaru tīkli Aleksejs Prudnikovs
m.t. 26412736     
www.lattelecom.lv
A/S Latvenergo Elektrības kabeļi http://www.sadalestikls.lv/
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi Meliorācijas tīkli Juris Soms
m.t. 27844309   
http://www.zmni.lv/
Biķernieku pagasta administratīva teritorija
Inženierkomināciju turētājs Tīklu veids Kontakti
Biķernieku pagasta pārvalde Pašvaldības komunikācijas

Marīte Daņilova
t. 65431805    
www.bikerniekupag.lv

SIA Lattelecom Sakaru tīkli Aleksejs Prudnikovs
m.t. 26412736     
www.lattelecom.lv
A/S Latvenergo Elektrības kabeļi http://www.sadalestikls.lv/
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi Meliorācijas tīkli Juris Soms
m.t. 27844309   
http://www.zmni.lv/
Demenes pagasta administratīva teritorija
Inženierkomināciju turētājs Tīklu veids Kontakti
Demenes pagasta pārvalde Pašvaldības komunikācijas

Valentīna Gadzāne
t. 65407602    
www.demene.lv

SIA Lattelecom Sakaru tīkli Aleksejs Prudnikovs
m.t. 26412736     
www.lattelecom.lv
A/S Latvenergo Elektrības kabeļi http://www.sadalestikls.lv/
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi Meliorācijas tīkli Juris Soms
m.t. 27844309   
http://www.zmni.lv/
Dubnas pagasta administratīva teritorija
Inženierkomināciju turētājs Tīklu veids Kontakti
Dubnas pagasta pārvalde Pašvaldības komunikācijas

Ēvalds Stašulāns
t. 65475217    
www.dubna.lv

SIA Lattelecom Sakaru tīkli Aleksejs Prudnikovs
m.t. 26412736     
www.lattelecom.lv
A/S Latvenergo Elektrības kabeļi http://www.sadalestikls.lv/
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi Meliorācijas tīkli Juris Soms
m.t. 27844309   
http://www.zmni.lv/
Kalkūnes pagasta administratīva teritorija
Inženierkomināciju turētājs Tīklu veids Kontakti
Kalkūnes pagasta pārvalde Pašvaldības komunikācijas

Osvalds Kursītis
t. 65474023
www.kalkuni.lv

SIA Lattelecom Sakaru tīkli Aleksejs Prudnikovs
m.t. 26412736     
www.lattelecom.lv
A/S Latvenergo Elektrības kabeļi http://www.sadalestikls.lv/
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi Meliorācijas tīkli Juris Soms
m.t. 27844309   
http://www.zmni.lv/
SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" Pašvaldības komunikācijas Aivars Elksniņš
tālr.65450388
www.sia-nps.lv
SIA "Dautkom TV" Elektronisko sakaru tīkli www.dautkom.lv
Lauceses pagasta administratīva teritorija
Inženierkomināciju turētājs Tīklu veids Kontakti
Lauceses pagasta pārvalde Pašvaldības komunikācijas

Andris Ķesters
t. 65476861   
www.laucese.lv

SIA Lattelecom Sakaru tīkli Aleksejs Prudnikovs
m.t. 26412736     
www.lattelecom.lv
A/S Latvenergo Elektrības kabeļi http://www.sadalestikls.lv/
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi Meliorācijas tīkli Juris Soms
m.t. 27844309   
http://www.zmni.lv/
Līksnas pagasta administratīva teritorija
Inženierkomināciju turētājs Tīklu veids Kontakti
Līksnas pagasta pārvalde Pašvaldības komunikācijas

Biruta Ozoliņa
t. 65475564    
www.liksna.lv

SIA Lattelecom Sakaru tīkli Aleksejs Prudnikovs
m.t. 26412736     
www.lattelecom.lv
A/S Latvenergo Elektrības kabeļi http://www.sadalestikls.lv/
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi Meliorācijas tīkli Juris Soms
m.t. 27844309   
http://www.zmni.lv/
Maļinovas pagasta administratīva teritorija
Inženierkomināciju turētājs Tīklu veids Kontakti
Dubnas pagasta pārvalde Pašvaldības komunikācijas

Arkādijs Karņickis
t. 65476124    
www.malinova.lv

SIA Lattelecom Sakaru tīkli Aleksejs Prudnikovs
m.t. 26412736     
www.lattelecom.lv
A/S Latvenergo Elektrības kabeļi http://www.sadalestikls.lv/
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi Meliorācijas tīkli Juris Soms
m.t. 27844309   
http://www.zmni.lv/
Medumu pagasta administratīva teritorija
Inženierkomināciju turētājs Tīklu veids Kontakti
Medumu pagasta pārvalde Pašvaldības komunikācijas

Nikolajs Poltavecs
t. 65471584   
www.medumi.lv

SIA Lattelecom Sakaru tīkli Aleksejs Prudnikovs
m.t. 26412736     
www.lattelecom.lv
A/S Latvenergo Elektrības kabeļi http://www.sadalestikls.lv/
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi Meliorācijas tīkli Juris Soms
m.t. 27844309   
http://www.zmni.lv/
Naujenes pagasta administratīva teritorija
Inženierkomināciju turētājs Tīklu veids Kontakti
Naujenes pagasta pārvalde Pašvaldības komunikācijas

Ināra Miglāne
t. 65476841   
www.naujene.lv

SIA Lattelecom Sakaru tīkli Aleksejs Prudnikovs
m.t. 26412736     
www.lattelecom.lv
A/S Latvenergo Elektrības kabeļi http://www.sadalestikls.lv/
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi Meliorācijas tīkli Juris Soms
m.t. 27844309   
http://www.zmni.lv/
SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" Pašvaldības komunikācijas Aivars Elksniņš
tālr.65450388
www.sia-nps.lv
SIA "Dautkom TV" Elektronisko sakaru tīkli www.dautkom.lv
Nīcgales pagasta administratīva teritorija
Inženierkomināciju turētājs Tīklu veids Kontakti
Nīcgales pagasta pārvalde Pašvaldības komunikācijas

Pēteris Stikāns
t. 65471144    
www.nicgale.lv

SIA Lattelecom Sakaru tīkli Aleksejs Prudnikovs
m.t. 26412736     
www.lattelecom.lv
A/S Latvenergo Elektrības kabeļi http://www.sadalestikls.lv/
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi Meliorācijas tīkli Juris Soms
m.t. 27844309   
http://www.zmni.lv/
Salienas pagasta administratīva teritorija
Inženierkomināciju turētājs Tīklu veids Kontakti
Salienas pagasta pārvalde Pašvaldības komunikācijas

Rišards Jermaļonoks
t. 65475253    
www.saliena.lv

SIA Lattelecom Sakaru tīkli Aleksejs Prudnikovs
m.t. 26412736     
www.lattelecom.lv
A/S Latvenergo Elektrības kabeļi http://www.sadalestikls.lv/
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi Meliorācijas tīkli Juris Soms
m.t. 27844309   
http://www.zmni.lv/
Skrudalienas pagasta administratīva teritorija
Inženierkomināciju turētājs Tīklu veids Kontakti
Skrudalienas pagasta pārvalde Pašvaldības komunikācijas

Betija Ivanova
t. 65439438  
www.skrudaliena.lv

SIA Lattelecom Sakaru tīkli Aleksejs Prudnikovs
m.t. 26412736     
www.lattelecom.lv
A/S Latvenergo Elektrības kabeļi http://www.sadalestikls.lv/
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi Meliorācijas tīkli Juris Soms
m.t. 27844309   
http://www.zmni.lv/
Sventes pagasta administratīva teritorija
Inženierkomināciju turētājs Tīklu veids Kontakti
Sventes pagasta pārvalde Pašvaldības komunikācijas

Brigita Vasiļevska
t. 65407710    
www.svente.lv

SIA Lattelecom Sakaru tīkli Aleksejs Prudnikovs
m.t. 26412736     
www.lattelecom.lv
A/S Latvenergo Elektrības kabeļi http://www.sadalestikls.lv/
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi Meliorācijas tīkli Juris Soms
m.t. 27844309   
http://www.zmni.lv/
Tabores pagasta administratīva teritorija
Inženierkomināciju turētājs Tīklu veids Kontakti
Tabores pagasta pārvalde Pašvaldības komunikācijas

Vija Pļaskota
t. 65471228    
www.tabore.lv

SIA Lattelecom Sakaru tīkli Aleksejs Prudnikovs
m.t. 26412736     
www.lattelecom.lv
A/S Latvenergo Elektrības kabeļi http://www.sadalestikls.lv/
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi Meliorācijas tīkli Juris Soms
m.t. 27844309   
http://www.zmni.lv/
Vaboles pagasta administratīva teritorija
Inženierkomināciju turētājs Tīklu veids Kontakti
Vaboles pagasta pārvalde Pašvaldības komunikācijas

Aina Pabērza
t. 65475838 
www.vabolespag.lv

SIA Lattelecom Sakaru tīkli Aleksejs Prudnikovs
m.t. 26412736     
www.lattelecom.lv
A/S Latvenergo Elektrības kabeļi http://www.sadalestikls.lv/
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi Meliorācijas tīkli Juris Soms
m.t. 27844309   
http://www.zmni.lv/
Vecsalienas pagasta administratīva teritorija
Inženierkomināciju turētājs Tīklu veids Kontakti
Vecsalienas pagasta pārvalde Pašvaldības komunikācijas

Semeons Pavlovs
t. 65475868
www.vecsaliena.lv

SIA Lattelecom Sakaru tīkli Aleksejs Prudnikovs
m.t. 26412736     
www.lattelecom.lv
A/S Latvenergo Elektrības kabeļi http://www.sadalestikls.lv/
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi Meliorācijas tīkli Juris Soms
m.t. 27844309   
http://www.zmni.lv/
Višķu pagasta administratīva teritorija
Inženierkomināciju turētājs Tīklu veids Kontakti
Višķu pagasta pārvalde Pašvaldības komunikācijas

Jānis Proms
t. 65432482   
www.viski.lv

SIA Lattelecom Sakaru tīkli Aleksejs Prudnikovs
m.t. 26412736     
www.lattelecom.lv
A/S Latvenergo Elektrības kabeļi http://www.sadalestikls.lv/
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi Meliorācijas tīkli Juris Soms
m.t. 27844309   
http://www.zmni.lv/
Pašvaldības aģentūra "Višķi" Pašvaldības komunikācijas

Valentīns Šnitko
t. 26815715

Topogrāfiskie plāni, kas izstrādāti Daugavpils novada administratīvajā teritorijā, pēc pieprasījuma ir jāsaskaņo ar šādiem inženierkomunikāciju turētājiem

Daugavpils novada administratīva teritorija
Inženierkomunikāciju turētājs Tīklu veids Kontakti Teritorija
VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs“ Elektronisko sakaru tīkli www.lvrtc.lv
romans.visnakovs@lvrtc.lv
DGN
SIA "Dautkom TV" Elektronisko sakaru tīkli www.dautkom.lv

Attēls