Novembra jautājumi konkursā "Mans novads Latvijā"

Ja Tev ir 16-25 gadi, no 2016. gada februāra līdz novembrim piedalies konkursā “Mans novads Latvijā”.

Katru mēnesi Daugavpils novada informatīvajā izdevumā “Daugavpils Novada Vēstis” un mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv tiks publicēti jautājumi, uz kuriem atbildes jāiesniedz elektroniski uz adresi irena.bulasa@dnd.lv līdz nākamā mēneša 15. datumam, ar norādi atbildes konkursam “Mans novads Latvijā”. Uzvarētājs būs tas, kurš konkursa norises laikā būs iesūtījis visvairāk pareizo atbilžu. Balvā – ekskursija pa kultūrvēsturiskām vietām.

NOVEMBRA JAUTĀJUMI:

1) Sīķeles Evaņģēliskis luteriskās baznīcas rašanās leģenda (leģendas pārstāsts konkrētu teikumu veidā);

2) Lielbornes muižas vēstures pārskats (Kādas dzimtas, personības, muižas un parka izbūves fakti ir zināmi. Neliels pētījums A4 formātā);

3) Cik telpu ir Vecsalienas (Červonkas) muižas 1.stāvā? (telpu uzskaitījums – skaits un telpu nosaukumi).

Atbildes gaidīsim līdz 15. decembrim!