Višķu jauniešu biedrība piedalījās ERASMUS + projektā Polijā

Višķu pagasta jauniešu biedrība VJCS pārstāvēja Latviju ERASMUS+ projektā "Together in Europe - religious tolerance in the face of the emerging crisis in Europe", kas norisinājās no 1.līdz 7.novembrim gleznainajā Zakapones pilsētā Polijā. Projektā piedalījās pārstāvji no 6 valstīm - Polijas, Latvijas, Ukrainas, Rumānijas, Maķedonijas un Turcijas.

Projekta mērķis bija parādīt jauniešiem reliģisko daudzveidību Eiropā un tolerances neatsveramo nozīmi šī brīža sašķeltās Eiropas sabiedrības apvienošanā un sabiedriskā rakstura risku(rasisms, antisemītisms, ksenofobija utt) izskaušanu jauniešu domāšanā un ikdienā.

Višķu pagasta jauniešu biedrību VJCS pārstāvēja pieci Višķu pagasta jaunieši- Anna Sintija Ivanova, Haralds Putāns, Sintija Lukjanska, Linda Vingre un Laura Some. Delegācijas vadītājs bija Višķu pagasta jauniešu centra vadītājs Jānis Briška.

Višķu pagasta jaunieši lieliski pārstāvēja Latviju šajā projektā, piedaloties darba grupās, diskusijās un cita veida aktivitātēs, kuru laikā jaunieši sniedza informāciju par tēmas aktualitāti katrā valstī, tai skaitā arī Latvijā. Tika sniegta lieliska prezentācija par Latviju, tika mācītas latvju tautas dejas un dziedātas latvju dziesmas. Kopumā tika panākts, ka katras valsts pārstāvji projekta Latvijas kultūras programmas laikā apguva 2 latvju tautu dejas, vienu dziesmu un neaprakstāmu priekstatu par Latviju Daugavpils novadu un Višķu pagastu. Citu valstu pārstāvji apbrīnoja mūsu komandas entuziasmu un profesionalitāti, ko komanda parādīja darba procesā, kā arī dalībnieki izteica vēlmi jau drīzumā apmeklēt Latviju un, jo īpaši, Višķu pagastu.

FOTOGALERIJA

Jānis Briška
Višķu pagasta jauniešu centra vadītājs