Izglītība

Izglītības pārvaldes mājas lapa edu.dnd.lv

IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE

Rīgas iela 2, Daugavpils, LV 5401

Darba laiks:
Pirmdiena - 8:30 - 18:00
Otrdiena-ceturtdiena - 8:00 - 16:30
Piektdiena - 8:00 - 15:30
Pārtraukums - 12:00 - 12:30

IRĒNA BULAŠA
Izglītības pārvaldes vadītāja
tel. +371 654 76828 (245)
irena.bulasa@dnd.lv
JANITA ZARAKOVSKA
Vispārējās izglītības galvenā speciāliste
Tel. +371 654 76830 (248)
janita.zarakovska@dnd.lv
NATĀLIJA PĒTERĀNE
Speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos
Tel. +371 654 76880 (242)
natalija.peterane@dnd.lv
DIĀNA SMARGUNE
Galvenā speciāliste ekonomikas jautājumos
Tel. +371 654 22283 (283)
diana.smargune@dnd.lv
JOLANTA URBĀNE
Metodiķe
Tel. +371 654 22259 (289)
iimc@inbox.lv
KASPARS OZOLS
Informācijas sistēmu administrators
Tel. +371 654 22276 (292)
kaspars.ozols@dnd.lv


Izglītības iestāžu kontakti

Salienas vidusskola

Direktors: Antoņina Redkova

Centrāles iela 21, Saliena, Salienas pagasts, Daugavpils novads, LV-5469

+371 65475311
skola@saliena.lv
Sventes vidusskola
Direktors: Aleksandrs Sibircevs

Daugavpils iela 1a, Sventes pagasts, Daugavpils novads, LV-5473

+371 65429688
skola@svente.lv
Špoģu vidusskola
Direktors: Jānis Belkovskis

Šosejas iela 3, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481

+371 65426880
spogu.vidusskola@viski.lv
Vaboles vidusskola
Direktors: Elita Skrupska

Vaboles viduskola, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477

+371 65475816
skola@vabolespag.lv
Zemgales vidusskola
Direktors: Aleksandrs Petkevičs

Zemgale-16, Zemgale, Demenes pagasts, Daugavpils novads Latvija, LV-5442

+371 65471763
skola@demene.lv
Biķernieku pamatskola
Direktors: Aleksejs Mackevičs

Skolas iela 1, Biķernieki, Biķernieku pagasts, Daugavpils novads, LV-5440

+371 65822944
skola@bikerniekupag.lv
Kalupes pamatskola
Direktors: Ināra Ondzule

Lielā iela 35, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads, LV-5450

+371 65440540
skola@kalupe.lv
Laucesas pamatskola
Direktors: Valentīna Vavžiņaka

Miera iela 28, Mirnijs, Laucesas pagasts, Daugavpils novads, LV-5461

+371 65476872
birzskola@laucese.lv
Lāču pamatskola

Direktors: Andris Meškovskis

Muzeja iela 2, Lociku c., Naujenes pagasta, Daugavpils novads, LV-5458

+371 65474565
skola@naujene.lv
Medumu pamatskola
Direktors: Vita Skvorcova

Alejas iela 20, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460

+371 65471555
skola@medumi.lv
Naujenes pamatskola
Direktors: Pāvels Brovkins

Stacijas ielā 8, Naujenes ciems, Naujenes pag., Daugavpils nov.

+371 65476858
pamatskola@naujene.lv
Nīcgales sākumskola
Direktors: Antija Vēvere

Skolas iela 15, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads, LV-5463

+371 65471100
skola@nicgale.lv
Randenes pamatskola
Direktors: Lidija Peipiņa

Vārpas iela 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV-5449

+371 65474942
skola@kalkuni.lv
Silenes pamatskola

Direktors: Tatjana Klopova

Skolas iela 19, Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, LV-5470

+371 65439367
silenes.skola@skrudaliena.lv
Medumu internātpamatskola
Direktors: Gaļina Pisčuļonoka

Ilgas iela 15, Medumi, Daugavpils novads, LV-5460

+371 65471687
specskola@medumi.lv
Naujenes pirmskolas izglītības iestāde "Rūķītis"

Direktors: Anna Vaidere

Alejas iela 2, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, LV-5413

+371 65450176
naujenes_pii@inbox.lv
Nīcgales pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis"
Direktors: Iveta Guģe

Daugavas iela 4, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads, LV-5463

+371 65471127
pii_spriditis@nicgale.lv
Daugavpils novada sporta skola
Direktors: Jānis Skrinda

Daugavpils iela 1a, Sventes pagasts, Daugavpils novads, LV-5473

+371 65471922
sporta.skola@dnd.lv

Attēls