Daugavpils novada dome

    Daugavpils novada dome
Rīgas iela 2, Daugavpils, LV 5401
Tālr. (+371) 654 22238
Fax   (+371) 654 76810
dome[at]daugavpilsnovads.lv 

Rekvizīti:
Daugavpils novada dome
Adrese: Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV 5401
Banka: Valsts kase 
SWIFT: TRELLV22 
Reģistrācijas numurs: 90009117568 
Konta numurs: LV37TREL9807280440200

Darba laiks:
Pirmdiena - 8.30 - 18.00 
Otrdiena-ceturtdiena - 8.00 - 16.30 
Piektdiena - 8.00 - 15.30 
Pārtraukums - 12.00 - 12.30


 DaugavpilsNovadaPasvaldiba

 DaugavpilsND


Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

Vadība:
Pirmdiena: 10.00-12.00; 14.00-18.00

Domes speciālisti:
Pirmdiena: 8.30-18.00
Otrdiena-ceturtdiena: 8.00-16.30
Piektdiena: 8.00-15.30
Pārtraukums: 12.00-12.30

Būvvalde:
Pirmdiena: 13.00-18.00
Ceturtdiena: 9.00-12.00

Dzimtsarakstu nodaļa:
Pirmdiena-piektdiena: 8.00-16.30
Pārtraukums: 12.00-12.30

VADĪBA
Janīna Jalinska Novada domes priekšsēdētāja janina.jalinska[at]dnd.lv 65476811
Arvīds Kucins Novada domes priekšsēdētājas vietnieks arvids.kucins[at]dnd.lv 65476749
Vanda Kezika Novada pašvaldības izpilddirektore vanda.kezika[at]dnd.lv 65422237
Ināra Natarova Novada pašvaldības izpilddirektores 1. vietniece inara.natarova[at]dnd.lv 65476883
Aleksandrs Aizbalts Novada pašvaldības izpilddirektores vietnieks aleksandrs.aizbalts[at]dnd.lv 65476829
Juris Livčāns Administratīvās komisijas vadītājs juris.livcans[at]dnd.lv 65422238
Vija Jegorova Iekšējā audita daļas vadītāja vija.jegorova[at]dnd.lv 65476881
Ilze Streiķe Iekšējā audita daļas iekšējais auditors ilze.streike[at]dnd.lv 65476881
Lietu pārvaldes JURIDISKĀ DAĻA
Andris Pļaskota Juridiskās daļas vadītājs andris.plaskota[at]dnd.lv 65422233
Andris Slesars Juriskonsults andris.slesars[at]dnd.lv 65422233
Diāna Laizāne Juriskonsults diana.laizane[at]dnd.lv 65422214
Lietu pārvaldes PROTOKOLU DAĻA
Rita Jankovska Protokolu daļas vadītāja rita.jankovska[at]dnd.lv 65422234
Inese Kļučinska Lietvedības pārzine inese.klucinska[at]dnd.lv 65476814
Gunta Klodāne Lietvedības pārzine gunta.klodane[at]dnd.lv 65422256
Lietu pārvaldes PERSONĀLA DAĻA
Jolita Zubcova Personāla daļas vadītāja jolita.zubcova[at]dnd.lv 65476834
Lietu pārvaldes INFORMĀCIJAS UN SABIEDRISKO ATTIECĪBU DAĻA
Kristīna Isate Informācijas un sabiedrisko attiecību daļas vadītāja kristina.isate[at]dnd.lv 65476884
Olga Smane Sabiedrisko attiecību speciāliste olga.smane[at]dnd.lv 65476738
Elza Timšāne Sabiedrisko attiecību speciāliste elza.timsane[at]dnd.lv 65476738
Guntis Kaminskis Sabiedrisko attiecību speciālists guntis.kaminskis[at]dnd.lv 65422217
Lietu pārvaldes VISPĀRĒJĀ DAĻA
Tatjana Larionova Vispārējās daļas vadītāja tatjana.larionova[at]dnd.lv 65476813
Rasma Morozova Lietvedības sekretāre rasma.morozova[at]dnd.lv 65422238
Silvija Safina Darba aizsardzības speciāliste silvija.safina[at]dnd.lv 65422280
Aleksandrs Fedorovičs Saimniecības pārzinis 65476815
FINANŠU PĀRVALDE
Irēna Timšāne Finanšu pārvaldes vadītāja irena.timsane[at]dnd.lv 65476838
Jānis Vanags Budžeta daļas vadītājs janis.vanags[at]dnd.lv 65476825
Jūlija Valminska Grāmatvedības daļas galvenā grāmatvede julija.valminska[at]dnd.lv 65476818
Lilija Valtere Grāmatvedības daļas galvenā grāmatveža vietniece lilija.valtere[at]dnd.lv 65476826
Tatjana Limonoviča Grāmatvedības daļas galvenā grāmatveža vietniece tatjana.limonovica[at]dnd.lv 65476737
Jadviga Pantjušina Grāmatvedības daļas vecākā grāmatvede jadviga.pantjusina[at]dnd.lv 65422282
Silvija Boluža Grāmatvedības daļas vecākā grāmatvede silvija.boluza[at]dnd.lv 65422270
Tatjana Gončaruka Grāmatvedības daļas vecākā grāmatvede tatjana.goncaruka[at]dnd.lv 65422293
Olga Kuzņecova Grāmatvedības daļas vecākā grāmatvede olga.sarajeva[at]dnd.lv 65422274
Marija Mukāne Grāmatvedības daļas vecākā grāmatvede marija.mukane[at]dnd.lv 65476746
Marija Boroņenko Budžeta daļas nodokļu ekonomiste marija.boronenko[at]dnd.lv 65476745
Ilze Raščevska Īpašuma daļas vadītāja ilze.rascevska@dnd.lv 65476739
Kornēlija Gailīte Īpašuma daļas nekustamā īpašuma speciāliste kornelija.gailite[at]dnd.lv 65476827
Veronika Pudāne Īpašuma daļas speciāliste mājokļu jautājumos veronika.pudane[at]dnd.lv 65422281
ATTĪSTĪBAS NODAĻA
Vita Rūtiņa Attīstības nodaļas vadītāja vita.rutina[at]dnd.lv 65476831
Olga Lukaševiča Plānošanas daļas vadītāja olga.lukasevica[at]dnd.lv 65476882
Pēteris Vovers Teritorijas plānotājs peteris.vovers[at]dnd.lv 65424144
Juris Uļjans Telpiskās attīstības plānotājs juris.uljans[at]dnd.lv 65424144
Guna Smelcere Projektu daļas projektu koordinatore guna.smelcere[at]dnd.lv 65476882
Jāzeps Krukovskis Projektu daļas projektu koordinators jazeps.krukovskis[at]dnd.lv 65422284
SOCIĀLAIS DIENESTS
Anna Jegorova Sociālā dienesta vadītāja soc[at]dnd.lv 65476823
Aija Centnere Psiholoģe aija.centnere[at]dnd.lv 65476824
Renāte Ļahovska Psiholoģe renate.ljahovska[at]dnd.lv 65476824
Vija Sibirceva Sociālais darbinieks vija.sibirceva[at]dnd.lv 65422292
Ināra Pomjalova Sociālais darbinieks inara.pomjalova[at]dnd.lv 65476742
Laura Malnača Sociālais darbinieks laura.malnaca[at]dnd.lv 65476741
Rita Beļska Sociālais darbinieks ar augsta riska ģimenēm ar bērniem rita.belska[at]dnd.lv 65476742
Katrīna Kursīte- Sadikova Lietvede katrina.kursite[at]dnd.lv 65476741
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE
Irēna Bulaša

Izglītības pārvaldes vadītāja

irena.bulasa[at]dnd.lv 65476828
Janita Zarakovska Galvenā speciāliste - metodiķe janita.zarakovska[at]dnd.lv 65476830
Natālija Pēterāne Speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos natalija.peterane[at]dnd.lv 65476880
Diāna Smargune Ekonomiste diana.smargune[at]dnd.lv 65422283
Jolanta Urbāne Interešu izglītības metodiķe iimc[at]inbox.lv 65437663
Antra Jurgelāne Metodiķe 65476741
Santa Matisāne Jaunatnes lietu speciāliste santa.matisane[at]dnd.lv 65437663
Milāna Loča Jaunatnes projektu koordinators milana.loca[at]dnd.lv 65437663
Kaspars Ozols Informācijas sistēmu administrators kaspars.ozols[at]dnd.lv 65422276
Larisa Sauleviča Metodiķe 65476742
KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS NODAĻA
Olga Sokolovska Komunālās saimniecības nodaļas vadītāja olga.sokolovska[at]dnd.lv 65422235
Vasīlijs Minajevs Komunālās saimniecības nodaļas būvinženieris vasilijs.minajevs[at]dnd.lv 65476812
Anita Pabērza Transporta tīklu inženieris anita.paberza[at]dnd.lv 65422235
Olga Groznaja Komunālās saimniecības nodaļas būvinženiere olga.groznaja[at]dnd.lv 65422287
BŪVVALDE
Nansija Tamane Būvvaldes vadītāja, novada galvenā arhitekte nansija.tamane[at]dnd.lv 65476822
Arvils Pundurs Būvvaldes būvinspektors arvils.pundurs[at]dnd.lv 65476821
Anna Šmakova Būvinženieris anna.smakova[at]dnd.lv 65476820
Olga Ivanova Arhitektūras tehniķis olga.ivanova[at]dnd.lv 65476836
Vija Asma Lietvede vija.asma[at]dnd.lv 65476747
INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU NODAĻA
Ivars Smans Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs ivars.smans[at]dnd.lv 65476740
Artūrs Paipals Informācijas tehnoloģiju administrators arturs.paipals[at]dnd.lv 65422258
Irina Dudareva Informācijas sistēmu administrators irina.dudareva[at]dnd.lv 65422257
SPORTA NODAĻA
Edgars Miglāns Sporta nodaļas vadītājs edgars.miglans[at]dnd.lv 65476819
DABAS RESURSU NODAĻA
Jānis Silovs Dabas resursu nodaļas vadītājs janis.silovs[at]dnd.lv 65422215
Artūrs Kārkliņš Ezeru apsaimniekošanas speciālists arturs.karklins[at]dnd.lv 65476839
DZIMTSARAKSTU NODAĻA
Valija Jurķāne Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja dzimtsaraksti[at]dnd.lv 65476743
Grieta Malnača Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece grieta.malnaca[at]dnd.lv 65476744
KULTŪRAS PĀRVALDE
Ināra Mukāne Kultūras pārvaldes vadītāja inara.mukane[at]dnd.lv 65476832
Brigita Madelāne Kultūras mantojuma daļas vadītāja brigita.madelane[at]dnd.lv 65476833


Skatīt lielāku karti

Attēls