Kultūras projekti

Cilvēku ar īpašām vajadzībām integrēšana sabiedrībā ar kultūras atbalstu. Jaunrade - mana cerība

piektdiena, 24. oktobrī, 2014
Cilvēku ar īpašām vajadzībām integrēšana sabiedrībā ar kultūras atbalstu. Jaunrade - mana cerība
Projekta nosaukums:"Cilvēku ar īpašām vajadzībām integrēšana sabiedrībā ar kultūras atbalstu. Jaunrade - mana cerība" Projekta mērķis:caur kultūras aktivitātēm veicināt un nostiprināt cilvēku ar īpašām vajadzībām integrāciju sabiedrībā Daugavpils un Zarasu novados, attīstot šo cilvēku mākslinieciskās iemaņas un sniedzot iespēju sadarboties ar veselajiem vietējās kopienas iedzīvotājiem, piedaloties deju, dziedāšanas, rokdarbu un teātra nodarbībās.

Pierobežu reģionu kopienu mobilitātes aktivizācija – Vasara laukos.

piektdiena, 24. oktobrī, 2014
Pierobežu reģionu kopienu mobilitātes aktivizācija – Vasara laukos.
Projekta nosaukums:"Pierobežu reģionu kopienu mobilitātes aktivizācija – Vasara laukos." Projekta mērķis:aktivizēt un stiprināt kultūras aktivitātes vietējās kopienās. Viens no svarīgākajiem projekta uzdevumiem ir divpusējo sadarbības līgumu noslēgšana starp Antazaves (Lietuva) un Dubnas (Latvija) pagastiem un Suviekas (Lietuva) un Līksnas (Latvija) pagastiem. Tāpat projekta ietvaros paredzēts, ka pierobežas reģionu iedzīvotāji līdzdarbosies kultūras aktivitātēs, kopīgi dalīsies pieredzēs par dažādu pierobežas reģiona kultūras jomas problēmu risināšanā un mācīsies viens no otra labās prakses piemēriem.