EE-LV-RUS pārrobežu sadarbības programmas projekti

Igaunijas – Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007 – 2013 projekts „Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos”

piektdiena, 24. oktobrī, 2014
Igaunijas – Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007 – 2013 projekts „Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos”
Nosaukums:„Water environment protection and green lifestyle measures development in Latvia and Russia border regions” Akronīms:“Aqua Life”. Projekta numurs:ELRII-349 Projekta partnerība: Vadošais partneris - Eiro reģions „Ezeru zeme” partneri Latvijā: Daugavpils novada dome, Riebiņu novada dome, Dagdas novada dome, Preiļu novada dome, Ilūkstes novada dome, Līvānu novada dome partneri Krievijā:Sebežas rajona administrācija, Pečoru pilsētas administrācija, Pitalovas rajona administrācija,Pleskavas rajona administrācija