ERAF projekti

Eiropas Reģionālas attīstības fonda projekts „ Daugavpils novada pašvaldības un uzņēmēju dalība kontaktbiržā, seminārā un izstādē par tūrisma attīstības iespējām Moldovas Ziemeļu reģiona dienu ietvaros”

pirmdiena, 28. decembrī, 2015
Eiropas Reģionālas attīstības fonda projekts  „ Daugavpils novada pašvaldības un uzņēmēju dalība kontaktbiržā, seminārā un izstādē par tūrisma attīstības iespējām Moldovas Ziemeļu reģiona dienu ietvaros”
Nosaukums: „ Daugavpils novada pašvaldības un uzņēmēju dalība kontaktbiržā, seminārā un izstādē par tūrisma attīstības iespējām Moldovas Ziemeļu reģiona dienu ietvaros” Projekta id.numurs: ĀTA/2.3.1.1.1./15/79/269 Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2015. - 31.10.2015. Projekta mērķis: atbalstīt Daugavpils novada uzņēmēju ar ieiešanu ārvalstu tirgos saistītās aktivitātes, kas sekmēs komersantu ārējo mārketingu ārvalstīs, dalību starptautiskajās izstādēs un tirdzniecības misijās, ka arī sekmēt Daugavpils novada tūrisma objektu kā daļas no Latvijas tūrisma galamērķa popularizēšanu ārvalstīs, nodrošinot atbalstu Daugavpils novada pašvaldības un uzņēmēju dalībai Moldovas Ziemeļu reģiona dienās 2015.gada 6.- 10.oktobrī Latvijas delegācijas sastāvā, pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas uzaicinājumu.

Daugavpils novada publisko Interneta pieejas punktu attīstība

trešdiena, 15. jūlijā, 2015
Daugavpils novada publisko Interneta pieejas punktu attīstība
Eiropas Reģionālas attīstības fondaprojekts „Daugavpils novada publisko Interneta pieejas punktu attīstība” Nosaukums: „Daugavpils novada publisko Interneta pieejas punktu attīstība” Projekta numurs: 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/054 Projekta īstenošanas laiks: 22.10.2014.-30.06.2015.

ES līdzekļus investē Daugavpils novada izglītības iestādēs

trešdiena, 21. janvārī, 2015
ES līdzekļus investē Daugavpils novada izglītības iestādēs
Turpinās projekta „Daugavpils novada izglītības iestāžu konkurētspējas uzlabošana un izglītības pakalpojumu pieejamības paaugstināšana” (Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/007) realizācija, kurš tiek īstenots darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.6.prioritātes „Policentriska attīstība” ietvaros.

ES līdzekļus investēs Daugavpils novada izglītības iestādēs

otrdiena, 20. janvārī, 2015
ES līdzekļus investēs Daugavpils novada izglītības iestādēs
Parakstīta vienošanās ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par finansējuma piešķiršanu projektam „Daugavpils novada izglītības iestāžu konkurētspējas uzlabošana un izglītības pakalpojuma pieejamības paaugstināšana” (Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/007), kurš tiks īstenots Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.2.1. aktivitātē „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”.

Daugavpils novads uzsāk darbu pie jauna projekta

otrdiena, 20. janvārī, 2015
Daugavpils novads uzsāk darbu pie jauna projekta
Daugavpils novada domes priekšsēdētāja J.Jalinska parakstīja Vienošanos ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par finansējuma piešķiršanu projektam „Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija saimnieciskās darbības attīstības sekmēšanai” (Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/005), kurš tiks īstenots Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.2.1. aktivitātē „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”.

Projekta "Špoģu vidusskolas pielāgošana izglītojamajiem ar kustību traucējumiem"

otrdiena, 20. janvārī, 2015
Projekta "Špoģu  vidusskolas pielāgošana izglītojamajiem ar kustību traucējumiem"
Daugavpils novada dome 2009.gada 5.oktobrī uzsāka projekta „Špoģu vidusskolas pielāgošana izglītojamajiem ar kustību traucējumiem” 3.1.3.3. aktivitātē Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām.