ESF projekti

Projekts „Speciālistu piesaiste Daugavpils novada pašvaldībai”

otrdiena, 20. janvārī, 2015
Projekts „Speciālistu piesaiste Daugavpils novada pašvaldībai”
Projekts „Speciālistu piesaiste Daugavpils novada pašvaldībai” Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/084

„Dienvidlatgales lauku pašvaldību kapacitātes stiprināšana ekonomiskā rakstura projektu identificēšanā un izstrādē”

otrdiena, 20. janvārī, 2015
„Dienvidlatgales lauku pašvaldību kapacitātes stiprināšana ekonomiskā rakstura projektu identificēšanā un izstrādē”
Projekts Nr.1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/022 „Dienvidlatgales lauku pašvaldību kapacitātes stiprināšana ekonomiskā rakstura projektu identificēšanā un izstrādē” 100% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. 1.5.2.2.3. apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.