KPFI projekti

Sventes pagastā rekonstruēta novada vecākā katlu māja

otrdiena, 20. janvārī, 2015
Sventes pagastā rekonstruēta novada vecākā katlu māja
Daugavpils novada dome 2010.gada 26.novembrī ir noslēgusi līgumu Nr. KPFI-4/15 ar Latvijas Republikas Vides ministriju un SIA „Vides investīciju fonds” par projekta „Sventes pagasta katlu mājas rekonstrukcija un apkures katlu nomaiņa” īstenošanu.

Projekts „Sventes pagasta katlu mājas rekonstrukcija un apkures katlu nomaiņa”

otrdiena, 20. janvārī, 2015
Projekts „Sventes pagasta katlu mājas rekonstrukcija un apkures katlu nomaiņa”
Tuvojas noslēgumam projekts „Sventes pagasta katlu mājas rekonstrukcija un apkures katlu nomaiņa”.

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Biķernieku pamatskolā”

piektdiena, 24. oktobrī, 2014
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Biķernieku pamatskolā”
Projekta Nr.:KPFI-15.2./18 Projekta īstenošanas laiks:16.12.2013.-30.06.2014. Finansējuma saņēmējs:Biķernieku pamatskola Finansējuma apjoms: kopējas izmaksas EUR 213880, attiecināmās izmaksas EUR 195844, KPFI finansējums 61.49% EUR 120418, līdzfinansējums 38.51% EUR 75426

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Špoģu mūzikas un mākslas skolā”

piektdiena, 24. oktobrī, 2014
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Špoģu mūzikas un mākslas skolā”
Projekta Nr.:KPFI-15.2./14 Finansējuma saņēmējs:Špoģu mūzikas un mākslas skola Projekta īstenošanas laiks:16.12.2013.-30.06.2014. Projekta budžets: kopējas izmaksas EUR 170 745, attiecināmās izmaksas EUR 157 661, KPFI finansējums 34.52% EUR 54 425, līdzfinansējums 65.48% EUR 103 236