LV-LT-BY pārrobežu sadarbības programmas kultūras pārvaldes projekti

Pārrobežu aizsargājamās dabas teritorijas “Augšdaugava-Braslavas ezeri” izveide un priekšnoteikumu radīšana tās integrētai pārvaldībai

piektdiena, 24. oktobrī, 2014
Pārrobežu aizsargājamās dabas teritorijas “Augšdaugava-Braslavas ezeri”  izveide un priekšnoteikumu radīšana tās integrētai pārvaldībai
Projekta nosaukums:"Sociāli kulturālā tīkla uzlabošana Zarasu, Braslavas un Daugavpils pierobežu teritorijās, piesaistot jauniešus un aktivizējot vietējās pašvaldības. Prieks kustībā." Projekta mērķis: sniegt ieguldījumu pārrobežu aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldības efektivitātē, ieviešot savstarpēji saskaņotas aktivitātes.

Sociāli kulturālā tīkla uzlabošana Zarasu, Braslavas un Daugavpils pierobežu teritorijās, piesaistot jauniešus un aktivizējot vietējās pašvaldības. Prieks kustībā.

piektdiena, 24. oktobrī, 2014
Sociāli kulturālā tīkla uzlabošana Zarasu, Braslavas un Daugavpils pierobežu teritorijās, piesaistot jauniešus un aktivizējot vietējās pašvaldības. Prieks kustībā.
Projekta nosaukums:"Sociāli kulturālā tīkla uzlabošana Zarasu, Braslavas un Daugavpils pierobežu teritorijās, piesaistot jauniešus un aktivizējot vietējās pašvaldības. Prieks kustībā." Projekta mērķis:sociālā un kultūras tīkla starp Zarasu, Daugavpils un Braslavas pierobežu reģioniem uzlabošana caur cilvēkresursu spēju uzlabošanu kultūras sektorā, radošu jauniešu apvienošanu un tradicionālo kultūras vērtību popularizēšana sabiedrībā.