LV-LT-BY pārrobežu sadarbības programmas projekti

Krūts vēža mūsdienīgu apzināšanas, profilakses, agrīnas diagnostikas un ārstēšanas pasākumu attīstība Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežā

otrdiena, 05. maijā, 2015
Krūts vēža mūsdienīgu apzināšanas, profilakses, agrīnas diagnostikas un ārstēšanas pasākumu attīstība Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežā
Īss nosaukums: Krūts vēža profilakse un agrīna diagnostika LV, LT, BY

Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013PROJEKTS „Izglītības kapacitātes stiprināšana, izveidojot divpusēju sadarbības tīklu "Zemgale-Novka”"

piektdiena, 24. oktobrī, 2014
Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013PROJEKTS „Izglītības kapacitātes stiprināšana, izveidojot divpusēju sadarbības tīklu "Zemgale-Novka”"
Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013PROJEKTS„Izglītības kapacitātes stiprināšana, izveidojot divpusēju sadarbības tīklu "Zemgale-Novka”” Nosaukums:„Expansion of potential possibilities in an education sphere by creation of a bilateral network of cooperation “Zemgale-Novka”” Akronīms: „Creation of a bilateral network of cooperation „Zemgale-Novka” Projekta numurs:Nr. LLB-2-267 Projekta partnerība: Vadošais partneris (LP): Daugavpils novada pašvaldības Zemgales vidusskola. Projekta partneris Baltkrievijā (P2): Vitebskas rajona izpildkomitejas izglītības nodaļa. Projekta partneris Latvijā (P3): Daugavpils novada dome.

Pārrobežu aizsargājamās dabas teritorijas „Augšdaugava-Braslavas ezeri” izveide un priekšnoteikumu radīšana tās integrētai pārvaldībai

piektdiena, 24. oktobrī, 2014
Pārrobežu aizsargājamās dabas teritorijas „Augšdaugava-Braslavas ezeri” izveide un priekšnoteikumu radīšana tās integrētai pārvaldībai
Projekts LLB-2-258“Pārrobežu aizsargājamās dabas teritorijas „Augšdaugava-Braslavas ezeri” izveide un priekšnoteikumu radīšana tās integrētai pārvaldībai” Projekta saīsinātais nosaukums: „Pārrobežu daba”;„Cross-Border Nature” Plānotais projekta īstenošanas laiks: 18 mēneši (2013.gada 28.jūnijs – 2014.gada 28.decembris)

Apstākļu nodrošināšana pārrobežu primāro medicīnisko pakalpojumu pieejamībai Daugavpils novada un Braslavas rajona teritorijā

piektdiena, 24. oktobrī, 2014
Apstākļu nodrošināšana pārrobežu primāro medicīnisko pakalpojumu pieejamībai Daugavpils novada un Braslavas rajona teritorijā
Projekta saīsinātais nosaukums:„Cross-Border Patient”Plānotais projekta īstenošanas laiks:2013.gada 11.novembris – 2014.gada 30.septembris. PROJEKTA PARTNERĪBA:Subsīdijas saņēmējs: Daugavpils novada dome, LatvijaPartneris Nr 2: Braslavas centrālā rajona slimnīca, BaltkrievijaProjekta stratēģiskais partneris: Latvijas Republikas Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļa