Pašvaldība

Ar Stipendiju fondu tiks atbalstīti topošie inženieri mašīnzinātnē, vetārsti un pārtikas tehnologi

piektdiena, 27. janvārī, 2017
Ar Stipendiju fondu tiks atbalstīti topošie inženieri mašīnzinātnē, vetārsti un pārtikas tehnologi
Lai noskaidrotu Stipendiju fonda atbalstāmās specialitātes nākamajā mācību gadā, tika veikta Daugavpils novada uzņēmēju anketēšana. No 235 nosūtītājām anketām, atsaucās četri uzņēmēji, kuri norādīja, ka tuvāko gadu laikā viņiem būs nepieciešami pārtikas un dzērienu tehnologi, vetārsti un lauksaimniecības inženieri.

Pieņemts pašvaldības 2017.gada budžets

ceturtdiena, 26. janvārī, 2017
Pieņemts pašvaldības 2017.gada budžets
26.janvāra domes sēdē pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika deputātiem sniedza atskaiti par likumā “Par pašvaldībām” noteikto funkciju izpildi no 2013. līdz 2016. gadam, kā arī ar vienbalsīgu domes deputātu balsojumu tika pieņemts 2017.gada budžets.

Vakance uz Naujenes Mūzikas un mākslas skolas direktora amatu

trešdiena, 25. janvārī, 2017
Vakance uz Naujenes Mūzikas un mākslas skolas direktora amatu
Daugavpils novada dome (reģ.Nr.90009117568) izsludina atklāto konkursu Naujenes Mūzikas un mākslas skolas direktora amatam (amata kods pēc profesiju klasifikatora - 1345 08).

Sapulces pagastos

trešdiena, 25. janvārī, 2017
Sapulces pagastos
Laikāno 8. februāra līdz 22. martam Daugavpils novada pagastosnotiks sapulces ar iedzīvotājiem.Tās tiks organizētas,lai sniegtu informāciju par pagasta pārvaldēs 2016.gadā paveikto darbu un plāniem 2017.gadam, kā arī uzklausītu iedzīvotāju jautājumus novada domes vadībai un speciālistiem. Turpinājumā sapulču norises grafiks.

Vakance uz Randenes pamatskolas pirmsskolas izglītības skolotāja amatu

trešdiena, 25. janvārī, 2017
Vakance uz Randenes pamatskolas pirmsskolas izglītības skolotāja amatu
Randenes pamatskola aicina darbā uz laiku no 13.02.- 31.05.2017. pirmsskolas izglītības skolotāju uz 1 likmi. Nepieciešama augstākā pirmsskolas pedagoga izglītība.CV iesniegt Randenes pamatskolā Vārpas ielā 2, Randenē, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā vai sūtīt uz e-pastu: skola@kalkuni.lv.

Notiks apvienotā Finanšu komitejas sēde

otrdiena, 24. janvārī, 2017
Notiks apvienotā Finanšu komitejas sēde
26. janvārī plkst. 11.00 Daugavpils novada domē notiks apvienotā Finanšu komitejas sēde kopā ar Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju, Sociālo un veselības jautājumu komiteju un Tautsaimniecības komitejas sēdi.

Domes sēde

otrdiena, 24. janvārī, 2017
Domes sēde
26. janvārī plkst. 12.00 Daugavpils novada domē notiks kārtējā domes sēde.

Izsoles

trešdiena, 18. janvārī, 2017
Izsoles
2017. gada28. martā plkst. 09:00Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots nekustamais īpašums „Nīcgales vecā pamatskola”, kurš atrodas Daugavpils novada Nīcgales ciemata centrā, kur atrodas, skola, bērnudārzs, divi veikali, pagasta pārvalde, Tautas nams, maģistrāla ceļa malā, 26 km attālumā no Daugavpils pilsētas robežas. Piebraucamais ceļš ir labā stāvoklī, asfaltēts, apkārtējās teritorijas ir apsaimniekotas, transporta kustība ir ievērojama . Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4476 005 0465 1.1887 ha platībā, nedzīvojamās ēkas (skolas) ar kadastra apzīmējumu 4476 005 0465 001 649.1 m2platībā un divām palīgēkām 141,5 m2platībā un 12.2 m2platībā. Labiekārtojums - elektroapgāde, ūdens apgāde, asfaltēts ceļš. Nekustamais īpašums izmantojams dažāda veida komercdarbībai – sadzīves pakalpojumu sniegšanai, ofisa, darbnīcu ierīkošana, kā arī var izmantot kā dzīvojamo platību. Ekonomiskā aktivitāte Nīcgales pagastā raksturojuma kā laba, ir attīstīta uzņēmējdarbība, lauksaimniecība – graudkopība, piena lopkopība. Ir iespējams piesaistīt gan Nīcgales pagasta, gan tuvāko pagastu darbaspēku. Objekta sākotnējā cena – EUR 10 900.00. 2017. gada28. martā plkst. 09:30Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots nekustamais īpašums „Biķernieki”, kas sastāv no zemes vienības 0.12 ha platībā un ēkas (veikals) 58.8 m2platībā un kas atrodas Daugavpils novada, Biķernieku pagastā, Biķernieku ciemata teritorijā. Objekts atrodas viendzīvokļu dzīvojamo māju apbūves teritorijā, maģistra ceļa malā. Atrodas ~ 6.8 km attālumā no Naujenes ciemata un ~ 15.8 km attālumā no Daugavpils pilsētas robežas. Objekta sākotnējā cena – EUR 1580.00. 2017. gada28. martā plkst. 10:00Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdot nekustamais īpašums „Lati”, kas atrodas Daugavpils novada, Sventes pagasta teritorijā, apdzīvotā vietā Arone, brīnišķīga vieta dzīvošanai un atpūtai, vairāku lauku viensētu apbūves apvidū, lauksamniecībā izmantojamo zemju apkaimē. Atrodas apmēram 0.7 km attālumā no Daugavas upes, 3 km attālumā no Daugavpils pilsētas robežas un 4.4 km attālumā no Sventes ciemata. Atrodas grantētu ceļu malā un asfaltēta maģistrāla Rēzekne- Subate ceļa tuvumā. Piebraucamais ceļš ir labā stāvoklī, transporta kustība ievērojama, transporta novietošana brīva, sabiedriskais transports - autobuss. Ir elektroapgāde, Sventes pagasta infrastruktūra uzskatāma par labi attīstītu. Objekta sākotnējā cena – EUR 2720.00.

Komiteju sēdes

trešdiena, 18. janvārī, 2017
Komiteju sēdes
19. janvārī Daugavpils novada domē notiks pastāvīgo komiteju sēdes.

Vakance

pirmdiena, 16. janvārī, 2017
Vakance
Daugavpils novada dome (reģ.Nr.90009117568) izsludina atklāto konkursu Naujenes Mūzikas un mākslas skolas direktora amatam (amata kods pēc profesiju klasifikatora - 1345 08).

Apbalvoti konkursa – skates “Sagaidot 2017.gadu” laureāti

pirmdiena, 16. janvārī, 2017
Apbalvoti konkursa – skates “Sagaidot 2017.gadu” laureāti
Daugavpils novadā noslēdzās konkurss – skate “Sagaidot 2017.gadu”, kas pēc dažu gadu pārtraukuma atkal tika rīkots ar mērķi noteikt oriģinālāko un gaumīgāko Ziemassvētku noformējuma objektu. Konkursā – skatē piedalījās gan pašvaldības iestādes, gan privātais sektors.

Pieteikšanās “Ēnu dienai” ilgs līdz 22.janvārim

piektdiena, 13. janvārī, 2017
Pieteikšanās “Ēnu dienai” ilgs līdz 22.janvārim
No 16. līdz 22. janvārim jaunieši var pieteikties vakancēm ikgadējai karjeras izglītības akcijai “Ēnu diena”, kas šogad norisināsies 15. februārī. Ēnu diena ir pasaulē populāra karjeras izglītības akcija, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darbavietu un četru līdz sešu stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Ēnu dienas akcijas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties nākotnes profesiju.

Pieņēma lēmumu par pašvaldības autoceļu fonda līdzekļu sadali

ceturtdiena, 12. janvārī, 2017
Pieņēma lēmumu par pašvaldības autoceļu fonda līdzekļu sadali
Domes sēdē deputāti nobalsoja par Daugavpils novada pašvaldības autoceļa fonda sadali. Satiksmes ministrijas piešķirtā mērķdotācija 2017.gadam, līdzīgi kā pagājušajā gadā, sastāda 984 110 eiro.

Zemnieku vakara tirdziņš noslēdza kārtējo sezonu

otrdiena, 10. janvārī, 2017
Zemnieku vakara tirdziņš noslēdza kārtējo sezonu
Sezonas laikā zemnieku ražotās produkcijas vakara tirdziņā piedalījušies 26 tirgotāji. Mazāka aktivitāte šosezon ir bijusi no Ilūkstes novada puses, taču palielinājies un dažādojies piedāvāto preču sortiments. Pagājušajā gadā aktīvi tirgojās arī Daugavpils novada mājražotāji – tika pārdots gan siers, īsu periodu arī gaļa.

Par 2016.gada pašvaldības budžeta izpildi

otrdiena, 10. janvārī, 2017
Par 2016.gada pašvaldības budžeta izpildi
Daugavpils novada 2016.gada pašvaldības budžetam tika plānoti 22,4 miljoni eiro ieņēmumi un 23,5 miljoni eiro izdevumi. Kā preses konferencē pastāstīja Finanšu pārvaldes vadītāja Irēna Timšāne, noslēdzot gadu, ir redzams, ka ieņēmumi pret plānoto palielinājās par 1,7 milj. eiro, savukārt izdevumi pieauga par 2,9 milj. eiro.

Populārākie jaundzimušo vārdi novadā pērnajā gadā – Sofija un Artjoms

pirmdiena, 09. janvārī, 2017
Populārākie jaundzimušo vārdi novadā pērnajā gadā – Sofija un Artjoms
2016.gadā Daugavpils novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 1084 civilstāvokļa aktu reģistri (2015. gadā – 1262). Reģistrēti 155 bērniņi (2015. gadā – 178) - 82 zēni un 73 meitenes. Šogad reģistrēti četri dvīņu pāri - Demenē, Līksnā, Naujenē un Višķos. 41 māmiņai piedzimuši pirmie bērni, 71 - otrie, 28 – trešie. Populārāko meiteņu vārdu vidū - Sofija, Sofja un Anastasija, savukārt populārākie zēnu vārdi - Artjoms, Aleksandrs, Aleksejs, Maksims un Matvejs.

Par Īpašuma daļas paveikto 2016. gadā

pirmdiena, 09. janvārī, 2017
Par Īpašuma daļas paveikto 2016. gadā
Kā preses konferencē pastāstīja Daugavpils novada domes Īpašuma daļas vadītāja Ilze Raščevska, 2016. gads ir bijis aktīvs. Saskaņā ar Ministru Kabineta rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās, tika pabeigta zemes reforma Daugavpils novadā, un tagad, divu gadu laikā, pašvaldībai ir jāizvērtē piederošā un piekrītošā zeme.

Domes sēde

pirmdiena, 09. janvārī, 2017
Domes sēde
12.janvārī plkst. 13:00 Daugavpils novada domē notiks kārtējā domes sēde. Rīkojums

Aicinām uz konkursa - skates "Sagaidot 2017.gadu" noslēguma pasākumu

pirmdiena, 09. janvārī, 2017
Aicinām uz konkursa - skates "Sagaidot 2017.gadu" noslēguma pasākumu
Decembrī Daugavpils novadā bija izsludināts konkurss – skate “Sagaidot 2017.gadu”, lai noteiktu oriģinālāko un gaumīgāko Ziemassvētku noformējuma objektu – skolu, kultūras namu, saieta namu, kapitālsabiedrības iestādi un citu sabiedrisko vietu, tādā veidā veicinot pagastu un novada kultūrvides svētku noskaņojumu.

Parakstīts nodomu protokols ar Vācijas sadarbības partneriem

piektdiena, 06. janvārī, 2017
Parakstīts nodomu protokols ar Vācijas sadarbības partneriem
Daugavpils novada domē tika parakstīts sadarbības nodomu protokols starp ilggadējiem partneriem – Daugavpils novada domi un Vācijas Republikas internacionālās savienības Ziemeļu nodaļu. Protokolus parakstīja pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika un Internacionālās Savienības e.V. Ziemeļu nodaļas reģionālais vadītājs Dr. Aksels Bruders. Vācijas Republikas internacionālais izglītības centrs ir organizācija ar ilglaicīgu pieredzi un daudzām filiālēm visā valstī, kas orientējas uz darbu izglītības un sociālajā sfērā.