PROJEKTU ĪSTENOŠANA

Daudzfunkcionālajā centrā “Skrudaliena” atjaunotas telpas bibliotēkai

trešdiena, 21. decembrī, 2016
Daudzfunkcionālajā centrā “Skrudaliena” atjaunotas telpas bibliotēkai
Bijusī Skrudalienas pamatskolas ēka, kas kopš skolas slēgšanas šogad ir pārtapusi par daudzfunkcionālo centru “Skrudaliena”, nupat renovējusi divas telpas, sperot pirmo soli šī centra darbības paplašināšanai un jaunu funkciju nodrošināšanai. No jaunā gada šajās telpās darbu uzsāks bibliotēka.

Ekspluatācijā nodots Červonkas muižas pils jumts

trešdiena, 07. decembrī, 2016
Ekspluatācijā nodots Červonkas muižas pils jumts
6. decembrī ekspluatācijā pieņemts Červonkas (Vecsalienas) muižas pils jumts. Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Vecsalienas muižas pils jumta atjaunošanas būvdarbi notika laika posmā no jūnija līdz decembrim. Būvprojektu izstrādāja SIA “Arhitekta Laimoņa Šmita Darbnīca”, kas novadam pazīstama pēc Slutišķu sādžas atjaunošanas projekta. Būvdarbus veica SIA “Builder Industry”, kas, pēc speciālistu atzinuma, savu darbu veica visaugstākajā līmenī. Būvdarbu izmaksas sastādīja 150 000 eiro.

Noslēgusies Višķu stadiona pārbūves 2. kārta

trešdiena, 09. novembrī, 2016
Noslēgusies Višķu stadiona pārbūves 2. kārta
7. novembrī ekspluatācijā pieņemta Višķu stadiona pārbūves 2. kārta. Darbi tika uzsākti šī gada 9. maijā. Lai arī objekts nodots un komisija savu vērtējumu sniedza ziemīgajā novembra dienā, kad laukumu klāja sniegs, Višķu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Proms norādīja, ka izbūvētos laukumus varēs sākt izmantot vien nākamā gada pavasarī, sākoties siltam un sausam laikam.

Noslēgusies Višķu sociālās aprūpes centra renovācijas 2.kārta

otrdiena, 18. oktobrī, 2016
Noslēgusies Višķu sociālās aprūpes centra renovācijas 2.kārta
11.oktobrī noslēdzās un tika pieņemta Višķu sociālās aprūpes centra renovācijas 2.kārta. Projekta ietvaros tika veikti vairāki vērienīgi atjaunošanas darbi, ēkai iegūstot jaunu, estētiski pievilcīgāku un klientiem ērtāku vidi, kā arī nodrošinot energoresursu un finanšu ekonomiju. Kā norāda Višķu sociālās aprūpes centra direktore Veneranda Zeile, šis projekts tika izlolots jau pirms desmit gadiem un beidzot tam bija lemts piepildīties.

Noslēdzies projekts “Jauniešu lietderīgā brīvā laika pavadīšanas iespēju paplašināšana Daugavpils novadā”

ceturtdiena, 06. oktobrī, 2016
Noslēdzies projekts “Jauniešu lietderīgā brīvā laika pavadīšanas iespēju paplašināšana Daugavpils novadā”
30. septembrī noslēdzās LR Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstītais projekts „Jauniešu lietderīgā brīvā laika pavadīšanas iespēju paplašināšana Daugavpils novadā”. Projekta ietvaros Naujenes pagasta jaunieši saviem spēkiem labiekārtoja Lociku ciemā Jauniešu telpu, kā arī dažādoja savu brīvo laiku, organizējot un iesaistoties brīvprātīgā darba, sporta un informatīvajos pasākumos.

Novadā rit darbi pie pieciem vērienīgiem rekonstrukcijas projektiem

otrdiena, 04. oktobrī, 2016
Novadā rit darbi pie pieciem vērienīgiem rekonstrukcijas projektiem
Daugavpils novadā šobrīd aktīvi rit darbi pie pieciem vērienīgiem būvniecības un rekonstrukcijas projektiem. Jau 11.oktobrī noslēdzas Višķu sociālās aprūpes centra siltināšanas projekts. Šobrīd tiek veikti pēdējie asfaltēšanas darbi. Savukārt 25.oktobrī noslēgsies Červonkas pils jumta seguma nomaiņas projekts. Finišam tuvojas arī Višķu stadiona rekonstrukcijas 2.kārta – palikuši pēdējie labiekārtošanas darbi un stadiona laukuma līniju iezīmēšana.

Biedrība “Silenes stariņi” realizē projektu „Daugavpils jauniešu intereses veicināšana par apkārtējo vidi”

pirmdiena, 03. oktobrī, 2016
Biedrība “Silenes stariņi” realizē projektu „Daugavpils jauniešu intereses veicināšana par apkārtējo vidi”
Biedrība „Silenes stariņi” jau trešo gadu, veiksmīgi sadarbojoties ar Zemkopības ministrijas Meža attīstības fondu, turpina pilnveidot Silenes pamatskolas dabas pētīšanas bāzi. Pa šiem gadiem Meža attīstības fonda piešķirtais finansējums sasniedza 3500 eiro. Pateicoties tam, tika iegādāts papildaprīkojums dabaszinību un fizikas kabinetiem, kā arī skolas iekšējā pagalmā tika uzstādīta WS2550 – profesionālā meteoroloģiskā stacija.

Špoģu vidusskolā tiks īstenots ERASMUS + projekts

trešdiena, 31. augustā, 2016
Špoģu vidusskolā tiks īstenots ERASMUS + projekts
Špoģu vidusskolā tiks īstenots Eiropas Savienības ERASMUS + programmas projekts “21. gadsimta skolotājs”. Projekta mērķis ir veicināt skolotājus sekot līdzi laikmetam un pielāgoties darbam ar jauniešiem.

Jaunsventes un Medumu parkiem tiek izstrādāti rekonstrukcijas projekti

otrdiena, 30. augustā, 2016
Jaunsventes un Medumu parkiem tiek izstrādāti rekonstrukcijas projekti
DU Dabas izpētes un izglītības centrs sadarbībā ar Daugavpils novada domi īsteno Latvijas Vides aizsardzības fonda projektu „Dabas vērtību inventarizācija un rekonstrukcijas projektu izstrāde Medumu un Jaunsventes parkiem, saskaņā ar aizsargājamo ainavu apvidus “Augšzeme” dabas aizsardzības plānu”.

Atklāts atjaunotais ceļa posms pie Lietuvas robežas Medumos

pirmdiena, 15. augustā, 2016
Atklāts atjaunotais ceļa posms pie Lietuvas robežas Medumos
Satiksmes ministrs Uldis Augulis kopā ar būvniekiem, Daugavpils novada domes un VAS “Latvijas Valsts ceļi” vadību, svinīgi pārgriežot lentīti, atklāja rekonstruēto ceļa posmu uz valsts galvenā autoceļa A13 posmā no Medumiem līdz Lietuvas robežai (156,4.-163,05. km).

“Radoši jaunieši dzimtajai Latvijai!” Skrudalienā

piektdiena, 05. augustā, 2016
“Radoši jaunieši dzimtajai Latvijai!” Skrudalienā
Kā jebkuram Latvijas iedzīvotājam, arī Skrudalienas pagasta jauniešiem šogad radās iespēja piedalīties Latvijas simtgades svinību sagatavošanā. Pateicoties Daugavpils novada domes izsludinātā projektu konkursa “Uzlabosim savu ikdienu!” atbalstam, mūsu jaunieši pilnā sparā īsteno projektu “Radoši jaunieši dzimtajai Latvijai!” ar kopējo finansējumu 699,25 eiro apmērā.

Daugavpils un Ilūkstes novados stažēsies Moldovas eksperti

piektdiena, 22. jūlijā, 2016
 Daugavpils un Ilūkstes novados stažēsies Moldovas eksperti
Daugavpils un Ilūkstes novados stažēsies Moldovas eksperti, identificējot uz vajadzībām balstītus risinājumus lauku teritoriju attīstībai. No 24. - 37. jūlijam biedrība “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi” savā darbības teritorijā uzņems divus Moldovas pārstāvjus, lai pēc individuāli izstrādātas stažēšanās programmas iegūtu pieredzi un zināšanas. Programmā notiks partnerības darba izzināšana, kā arī vizītes pie vietējiem uzņēmējiem, NVO un pašvaldībām.

Noslēgusies Latgales NVO projektu programmas 2016 projektu pieņemšana

piektdiena, 15. jūlijā, 2016
Noslēgusies  Latgales NVO projektu programmas 2016 projektu pieņemšana
Kā informē "Dienvidlatgales NVO atbalsta centra" koordinators Oskars Zuģickis, ir veiksmīgi noslēgusies Latgales NVO projektu programmas 2016 projektu pieņemšana, kas noritēja no 4. jūnija līdz 6 .jūlijam.

Izsludināta Latgales NVO projektu programma 2016

ceturtdiena, 02. jūnijā, 2016
Izsludināta Latgales NVO projektu programma 2016
Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs š.g. 2.jūnijāizsludina"Latgales NVO projektu programmu 2016", kuras mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību darbu Latgales plānošanas reģionā. Kopā konkursam pieejami24000 EUR, kas sadalīti trim atbalsta jomām.

Maļinovā noslēdzies projekts "Pietiks slinkot, nāc sportot!"

trešdiena, 01. jūnijā, 2016
Maļinovā noslēdzies projekts "Pietiks slinkot, nāc sportot!"
Maļinovas pagastā ir noslēdzies biedrības “Jauniešu klubs „Maļinki”” realizētais projekts “Pietiek slinkot, nāc sportot!”. Projekts tikai realizēts Borisa un Ināras Teterevu fonda izsludinātās programmas „Nāc un dari! Tu vari!” ietvaros, ar Daugavpils novada domes līdzdalību. Projekta īstenošanas periods ilga no 2015.gada 5. maija līdz šī gada 30. maijam.

Noslēdzies biedrības “Līksnas jauniešu kopiena” realizētais projekts

piektdiena, 08. aprīlī, 2016
Noslēdzies biedrības “Līksnas jauniešu kopiena” realizētais projekts
Līksnas pagastā ir noslēdzies biedrības “Līksnas jauniešu kopiena” realizētais projekts “Veselam un laimīgam līksnietim”. Projekts tikai realizēts Borisa un Ināras Teterevu fonda izsludinātās programmas „Nāc un dari! Tu vari!” ietvaros, ar Daugavpils novada domes līdzdalību.

Novadu partnerība „Kaimiņi” izsludina projektu iesniegšanas 1.kārtu

pirmdiena, 04. aprīlī, 2016
Novadu partnerība „Kaimiņi” izsludina projektu iesniegšanas 1.kārtu
Ideja jau kādu laiku gaida savu īstenošanos? Vēlies uzlabot savu novadu? Uzsākt vai attīstīt uzņēmumu? Smelies atbalstu Eiropas Lauksaimniecības fondā lauku attīstībai!Biedrība "Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība "Kaimiņi" izsludina projektu iesniegšanas 1. kārtu projektu iesniegšanai no šī gada 25. aprīļa līdz 25. maijam!

Pašvaldība ar virkni projektiem plāno startēt ES finansētās programmās

ceturtdiena, 10. martā, 2016
Pašvaldība ar virkni projektiem plāno startēt ES finansētās programmās
Preses konferencē Daugavpils novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Vita Rūtiņa pastāstīja par pašvaldības projektu iecerēm, atbilstoši apstiprinātajam investīciju plānam 2016.-2018.gadam, kā arī šobrīd atvērtajām ES finansētajām programmām.

Projekts “Labākas dienas Daugavpils novada kaķiem”

pirmdiena, 11. janvārī, 2016
Projekts “Labākas dienas Daugavpils novada kaķiem”
Biedrība “Otrā māja dzīvniekiem” aicina vietējos iedzīvotājus, kuri baro un rūpējas par bezsaimnieka kaķu kolonijām, slēgt vienošanos par dzīvnieku sterilizēšanu. Kā arī iedzīvotājiem, kuriem ir piešķirts maznodrošinātā vai trūcīgā statuss, ir iespēja bez maksas sterilizēt savus kaķus. Sterilizācija tiks veikta bez maksas!

Biedrība “Otrā māja dzīvniekiem” saņem Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu

piektdiena, 04. decembrī, 2015
Biedrība “Otrā māja dzīvniekiem” saņem Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu
2.decembrī, Daugavpils biedrība “Otrā māja dzīvniekiem” parakstīja līgumu par Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu savām iecerēm.