Miršanas fakta reģistrācija

Dzimtsarakstu nodaļa reģistrē miršanas faktu un izsniedz miršanas apliecību.

Miršanu reģistrē jebkurā Latvijas Republikas   dzimtsarakstu nodaļā  6 dienu laikā. 

Iesniedzami šādi dokumenti:

ārstniecības iestādes izsniegta apliecība par nāves cēloni,
mirušas personas pase. 

Attēls