Naujenes Mūzikas un mākslas skola

Naujenes Mūzikas un mākslas skola

Adrese: Daugavas ielā 29 a,
Krauja, Naujenes pag.,
Daugavpils novads, LV-5413

Kontakti: 65450287

Naujenes Mūzikas un mākslas skola aicina apgūt sekojošas mācību programmas:
•    Klavierspēle
•    Akordeona spēle
•    Saksofona spēle
•    Klarnetes spēle
•    Trompetes spēle
•    Eifonijas spēle
•    Vijoļspēle
•    Vizuāli plastiskā māksla

Audzēkņu vecāku ikmēneša maksa par izglītību Naujenes Mūzikas un mākslas skolā 7.00 eiro mēnesī par vienu audzēkni.

Uzņemšanas noteikumi

Iesnieguma veidlapa

Kolektīvi

Attēls