Noderīgi

IESNIEGUMS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA MAKSĀŠANAS PAZIŅOJUMA SAŅEMŠANAI E-PASTĀ.docx

Daugavpils novada pašvaldībā nekustamā īpašuma nodokļa ir divu līmeņu nekustamā īpašuma nodokļa administrācijas sistēma:

-        1.līmenis – Pagastu pārvaldes - aprēķina un iekasē nekustamā īpašuma nodokli par attiecīgā pagasta teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, kā arī sniedz konsultācijas nodokļu maksātājiem un strādā ar nodokļa parādniekiem,
-        2.līmenis – Daugavpils novada dome – nodrošina nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas, iekasēšanas procesa uzraudzību, pieņem lēmumus par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīda kārtībā, atbild par nodokļu administratoru kvalifikācijas celšanu, normatīvo aktu prasību piemērošanas nodrošināšanu pašvaldībā, konsultē nodokļu maksātājus un izskata nodokļu maksātāju sūdzības.

Lai atvieglotu nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu, katrā pārvaldē ir atvērts vismaz viens konts nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem, ir nodrošināta iespēja norēķināties par nekustamā īpašuma nodokli skaidrā naudā, pakāpeniski tiek ieviesta iespēja maksāt ar norēķinu kartēm. 

Pašvaldība nodrošina iespēju saņemt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumus un citus ar nekustamā īpašuma nodokli saistītos dokumentos elektroniski un portālos www.epakalpojumi.lv un latvija.lv sekot līdzi aktuālajam nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja kontu stāvoklim, veikt maksājumus, pieteikties īsziņu un e-pasta saņemšanai par nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma termiņu tuvošanos un izmantot citas portālos paredzētās iespējas.

Nekustamā īpašuma nodokļa norēķinu konti (maksājot nekustamā īpašuma nodokli lūgums norādīt  īpašuma kadastra numuru un maksāšanas paziņojumā norādītos personas kontu numurus)

Pārvaldes nosaukums un reģistrācijas nr.

Konta numurs

Ambeļu pagasta pārvaldes

Reģ. Nr.90000073484

VALSTS KASES norēķinu kontā

LV72TREL9804270444210,

A/S SWEDBANK norēķinu kontā LV08HABA0551028301078,

A/S SEB banka norēķinu kontā LV33UNLA0005011130306

 

Biķernieku pagasta pārvalde

Reģ.Nr.90000073677

VALSTS KASES norēķinu kontā

 LV62TREL9812126002000,

A/S SWEDBANK norēķinu kontā LV93HABA0551028145124,

A/S SEB banka norēķinu kontā LV54UNLA0005011130607

Demenes pagasta pārvalde

Reģ.Nr.90000064227

A/S SWEDBANK norēķinu kontā LV37HABA0551028253317,

A/S SEB banka norēķinu kontā LV75UNLA0005011130908

Dubnas pagasta pārvalde

Reģ.Nr.90000064246

A/S SWEDBANK norēķinu kontā LV68HABA0551028301162

Kalkūnes pagasta pārvalde

Reģ.Nr.90000073658

A/S SWEDBANK norēķinu kontā LV33HABA0551028273371

Kalupes pagasta pārvalde

Reģ.Nr.90000030396

A/S SWEDBANK norēķinu kontā LV45HABA0551028207486,

A/S SEB banka norēķinu kontā LV91UNLA0005011130911

Laucesas pagasta pārvalde

Reģ.Nr.90000030447

A/S SWEDBANK norēķinu kontā LV50HABA0551028268797

Līksnas pagasta pārvalde

Reģ.Nr.90000078763

VALSTS KASES norēķinu kontā

LV53TREL9803590446810,

A/S SWEDBANK norēķinu kontā LV89HABA0551028206694,

A/S SEB banka norēķinu kontā LV91UNLA0005011130814

Maļinovas pagasta pārvalde

Reģ.Nr.90000073643

A/S SWEDBANK norēķinu kontā LV12HABA0551028184897

Medumu pagasta pārvalde

Reģ.Nr.90000073639

A/S SWEDBANK norēķinu kontā LV45HABA0551028271797,

A/S SEB banka norēķinu kontā LV70UNLA0005011130416

Naujenes pagasta pārvalde

Reģ.Nr.90000073501

VALSTS KASES norēķinu kontā

LV93TREL9800200447410,

A/S SWEDBANK norēķinu kontā LV96HABA0551028137019

Nīcgales pagasta pārvalde

Reģ.Nr.90000078848

A/S SWEDBANK norēķinu kontā LV20HABA0551028296400,

A/S SEB banka norēķinu kontā LV49UNLA0005011130018.

Salienas pagasta pārvalde

Reģ.Nr.90000073535

A/S SWEDBANK norēķinu kontā LV54HABA0551028213726,

A/S SEB banka norēķinu kontā LV70UNLA0005011130319

Skrudalienas pagasta pārvalde

Reģ.Nr.90000073569

 VALSTS KASES norēķinu kontā LV91TREL9812139002000,

 A/S SWEDBANK norēķinu kontā LV84HABA0551028213962,

 A/S SEB banka norēķinu kontā LV10UNLA0005011130720

Sventes pagasta pārvalde

Reģ.Nr.90000064195

A/S SWEDBANK norēķinu kontā LV59HABA0551028234491,

 A/S SEB banka norēķinu kontā LV05UNLA0005011130131.

Tabores pagasta pārvalde

Reģ.Nr.90000073573

A/S SWEDBANK norēķinu kontā LV23HABA0551028288586,

 A/S SEB banka norēķinu kontā LV65UNLA0005011130021

Vaboles pagasta pārvalde

Reģ.Nr.90000030945

A/S SWEDBANK norēķinu kontā LV61HABA0551028240469,

 A/S SEB banka norēķinu kontā LV86UNLA0005011130322

Vecsalienas pagasta pārvalde

Reģ.Nr.90000031014

VALSTS KASES norēķinu kontā

 LV85TREL9812143002000,

 A/S SWEDBANK norēķinu kontā LV26HABA0551028213357,

 A/S SEB banka norēķinu kontā LV10UNLA0005011130623

Višķu pagasta pārvalde

Reģ.Nr.90000073624

VALSTS KASES norēķinu kontā

LV53TREL9814221440200,

 A/S SWEDBANK norēķinu kontā LV88HABA0551028183238,

A/S SEB banka norēķinu kontā LV54UNLA0005011130704

Attēls