Novada kultūras mantojuma objekti

Sakrālās arhitektūras objekti

Nr. p.k.

Objekta nosaukums

Atrašanās vieta (adrese)

Objekta datējums

Īpašuma kadastra Nr.

Ambeļu pagasts
 1.

Ambeļu Svētā Jura Romas katoļu baznīca

Ambeļu katoļu kapsēta, Ambeļi Ambeļu pagasts, Daugavpils novads

1888.

4442 004 0334

 2.

Augškalnes Svētās Ģimenes Romas katoļu baznīca

Augškalne, Ambeļu pagasts, Daugavpils novads

1946.

4442 001 0040

Biķernieku pagasts
3. 

Lipiņu Vissvētās Dievmātes aizmigšanas pareizticīgo baznīca ar žogu un pareizticīgo draudzes kapsēta

Lipiņiški, Biķernieku pagasts, Daugavpils novads

1906.

4446 004 0165

4. 

Krivošejevas vecticībnieku kopienas lūgšanu nams ar žogu un vārtiem

Krivošejeva, Biķernieku pagasts, Daugavpils novads

1906.

4446 001 0560

5. 

Pantilišķu vecticībnieku kopienas lūgšanu nams

Panteļiški, Biķernieku pagasts, Daugavpils novads

19.gs. beigas

4446 005 0168

Demenes pagasts
6. 

Demenes Vissvētās Jēzus sirds Romas katoļu baznīca

Demene, Demenes pagasts, Daugavpils novads

1932.

4450 007 0285

7. 

Demenes evaņģēliski luteriskā baznīca

Demene, Demenes pagasts, Daugavpils novads

1895. – 1896.

4450 007 0288

8. 

Jāņuciema Lielmocekļa Georgija Uzvaras nesēja pareizticīgo baznīca, draudzes nams un kapsētas žogs ar vārtiem

Liepu iela 28, Jāņuciems, Demenes pagasts, Daugavpils novads

1877.

4450 004 0386

Dubnas pagasts
9. 

Dubnas Vissvētās  Jēzus sirds Romas katoļu kapela (Varšaveņa)

Dubna, Rīgas iela 1, Dubnas pagasts, Daugavpils novads

1800.

4452 004 0520

10. 

Aščuku vecticībnieku kopienas lūgšanu nams

„Lūgšanu nams”, Aščuki, Dubnas pagasts, Daugavpils novads

1910.

4452 002 0038

Kalkūnes pagasts
11. 

Berķeneles (Birkineļu) evaņģēliski luteriskā baznīca

Birkineļu luterāņu kapi, Birkineļi, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads

1793. – 1830.

4460 006 0128

Kalupes pagasts
12. 

Kalupes Vissvētākā Altāra Sakramenta katoļu baznīca ar žogu un plebāniju

Dzirnavu iela 1, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads

1861. – 1882.
20.gs.

4462 003 0060
4462 003 0063

13. 

Krivānu vecticībnieku kopienas lūgšanu nams

Krivāni, Kalupes pagasts, Daugavpils novads

20.gs. sākums

4462 007 0120

Laucesas pagasts
14. 

Laucesas Svētā Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīca ar plebāniju

Laucesa, Laucesas pagasts, Daugavpils novads

1921. – 1923.

4464 001 0194

15. 

Volodinas vecticībnieku kopienas lūgšanu nams

Volodina, Laucesas pagasts, Daugavpils novads

17.gs,
20.gs. sākums

4464 005 0323

Līksnas pagasts
16. 

Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas vēsturiskā  plebānija

Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads

20.gs. sākums

4468 505 0016
4468 005 0027 002

Maļinovas pagasts
 17.

Rubenišķu vecticībnieku kopienas lūgšanas nams

Rubeniški, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads

20.gs. sākums

4470 003 0463

18. 

Maļinovas Svētā pravieša Elijas pareizticīgo baznīca

Rēzeknes iela 25, Maļinova, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads

20.gs. vidus

4470 003 0045

19. 

Bondarišķu vecticībnieku kopienas lūgšanu nams

Bondariški, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads

1925.g.

4470 004 0154

Medumu pagasts
20. 

Medumu Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīca ar plebāniju

Vasariški, Medumu pagasts, Daugavpils novads

1933.

4472 004 0112

21. 

Medumu vecticībnieku kopienas lūgšanu nams, zvanu tornis un draudzes nams

Ilgas iela 1, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads

1940.

4472 004 0225

22. 

Ēģiptes (Vilkumiesta) evaņģēliski luteriskā baznīca

Ēģiptes luterāņu kapsēta, Ēģipte Medumu pagasts, Daugavpils novads

1823. – 1825.

4472 005 0218

Naujenes pagasts
23. 

Spruktu Svētā Antona Romas katoļu baznīca

„Spruktu baznīca”, Sprukti, Naujenes pagasts, Daugavpils novads

1933.

4474 009 0272

Nīcgales pagasts
24. 

Nīcgales Dievmātes dzimšanas Romas katoļu baznīca ar plebāniju

Buivīši, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads

1862. – 1863.
20.gs. 30.gadi

4476 005 0009

Salienas pagasts
25. 

Jaunbornes Svētā Krusta atrašanas Romas katoļu baznīca ar žogu un plebāniju

Jaunborne, Salienas pagasts, Daugavpils novads

1869.

4484 002 0076

Skrudalienas pagasts
26. 

Skrudalienas Vissvētās Dievmātes patvēruma pareizticīgo baznīca

Skrudaliena, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads

1862. – 1872.

4486 001 0309

27. 

Silenes Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīca

Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads

1913.

4486 005 0292

28. 

Voitišķu vecticībnieku lūgšanu nams un vecticībnieku kapi

Voitiški, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads

20.gs. vidus

4486 002 0133

29. 

Viļkeļu vecticībnieku kopienas lūgšanas nams

„Silene 27”, Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads

20.gs. sākums

4486 005 0582

Sventes pagasts
 30.

Sventes Svētās Trīsvienības Romas katoļu baznīca ar žogu, apbedījumiem baznīcas dārzā un plebāniju

Svente, Sventes pagasts, Daugavpils novads

1800.

4488 005 0384

Vecsalienas pagasts
31. 

Sīķeles evaņģēliski luteriskā baznīca

Sīķeles luterāņu kapsēta, „Sīķele” Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads

1819., 1879.

4496 002 0122

32. 

Vecsalienas pravieša Jāņa Kristītāja pareizticīgo baznīca

Tartaks, Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads

1894.

4496 006 0022

Višķu pagasts
33. 

Višķu Svētās Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīca ar žogu un plebāniju

Krāslavas iela 2, Višķi, Višķu pagasts, Daugavpils novads

1908. – 1925.

4498 005 0462

34. 

Maskovskas Vissvētās Dievmātes patvēruma pareizticīgo baznīca

Maskovskaja, Višķu pagasts, Daugavpils novads

1879.

4498 005 0429

35. 

Daniševkas Svēto Apustuļu Pētera un Pāvila pareizticīgo baznīca

Daniševka, Višķu pagasts, Daugavpils novads

1908.

4498 003 0184

36. 

Daniševkas vecticībnieku kopienas lūgšanu nams

Daniševka, Višķu pagasts, Daugavpils novads

19.gs. beigas

4498 003 0201

37. 

Koroļevščinas vecticībnieku kopienas lūgšanu nams

Korolevščina, Višķu pagasts, Daugavpils novads

1918.

4498 006 0201

Attēls