Pagastu bibliotēkas

Višķu pagasta bibliotēka

pirmdiena, 08. decembrī, 2014
Višķu pagasta bibliotēka
Adrese::Višķi, Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481 Vadītāja:Jekaterina LonskaTālrunis: 29513987E-pasts: biblioteka@viski.lv

Vecsalienas pagasta bibliotēka

pirmdiena, 08. decembrī, 2014
Vecsalienas pagasta bibliotēka
Adrese: Červonka,Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads, LV-5465 Vadītāja:Valentīna Morskova. Tālrunis: 65475871;E-pasts: biblioteka@vecsaliena.lv

Vaboles pagasta bibliotēka

pirmdiena, 08. decembrī, 2014
Vaboles pagasta bibliotēka
Adrese:: Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads , LV-5477 Vadītāja:Ināra Meijere Tālrunis: 65475846; 29247921Fakss: 65475781 E-pasts: vabolebibl@inbox.lv

Tabores pagasta bibliotēka

pirmdiena, 08. decembrī, 2014
Tabores pagasta bibliotēka
Adrese:: Oktobra iela 2a, Tabore, Tabores pagasts, Daugavpils novads , LV- 5461 Vadītāja:Ilga Kipļuka. Tālrunis: 65471233;Fakss: 65425180; E-pasts: biblioteka@tabore.lv

Sventes pagasta bibliotēka

pirmdiena, 08. decembrī, 2014
Sventes pagasta bibliotēka
Adrese:: Alejas iela11, Svente, Sventes pagasts, Daugavpils novads , LV- 5473 Vadītāja:Inesa AnaņkoTālrunis:26799130Fakss: 65425180E-pasts: biblioteka@svente.lv

Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēka

pirmdiena, 08. decembrī, 2014
Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēka
Adrese:: Skrudaliena, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, LV - 5461 Vadītāja:Tatjana Konošonoka. Tālrunis: 28680426; E-pasts:marenkova@inbox.lv; biblioteka.silene@skrudaliena.lv

Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēka

pirmdiena, 08. decembrī, 2014
Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēka
Adrese:: Skolas iela 6, .Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, LV -5470 Vadītāja:Valentīna Marenkova. Tālrunis: 27176793; E-pasts: bibliotēka.silene@skrudaliena.lv

Salienas pagasta bibliotēka

pirmdiena, 08. decembrī, 2014
Salienas pagasta bibliotēka
Adrese:: Centrāles iela 22, Saliena, Salienas pagasts, Daugavpils novads, LV-5469 Vadītāja:Irēna Avlasina. Tālrunis: 65475309; E-pasts: biblioteka@saliena.lv

Nīcgales pagasta tautas bibliotēka

pirmdiena, 08. decembrī, 2014
Nīcgales pagasta tautas bibliotēka
Adrese:: Daugavas iela 4, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads, LV-5463 Vadītāja:Ruta Bogdanova. Tālrunis: 65471127; E-pasts: biblioteka@nicgale.lv

Naujenes tautas bibliotēka

pirmdiena, 08. decembrī, 2014
Naujenes tautas bibliotēka
Adrese:: Daugavas iela 31A, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, LV-5451 Vadītāja:Diāna Čiževska. Tālrunis: 65450246; E-pasts: biblioteka@naujene.lv

Medumu pagasta bibliotēka

pirmdiena, 08. decembrī, 2014
Medumu pagasta bibliotēka
Adrese:Alejas iela 20, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV - 5460 Vadītāja:Jeļena Stikāne. Tālrunis: 28615883; E-pasts: biblioteka@medumi.lv www.kulturaskarte.lv;www.biblioteka.lv

Maļinovas pagasta bibliotēka

pirmdiena, 08. decembrī, 2014
Maļinovas pagasta bibliotēka
Adrese:Rēzeknes iela 27, Maļinova, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads, LV-5459 Vadītāja:Elvīra Kokina. Tālrunis: 65476127; E-pasts: biblioteka@malinova.lv www.malinova.lv;www.kulturaskarte.lv;www.biblioteka.lv

Līksnas pagasta bibliotēka

pirmdiena, 08. decembrī, 2014
Līksnas pagasta bibliotēka
Adrese:Daugavas iela 8, Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, LV-5456 Vadītāja:Liena DzalbeTālrunis: 65475235; E-pasts: biblioteka@liksna.lv www.liksna.lv;www.kulturaskarte.lv;www.biblioteka.lv

Laucesas pagasta bibliotēka

pirmdiena, 08. decembrī, 2014
Laucesas pagasta bibliotēka
Adrese:Laucesa-19, Laucesas pagasts, Daugavpils novads, LV- 5461 Vadītāja:Viktorija Kvetkovska. Tālrunis: 65471034; E-pasts: biblioteka@laucese.lv www.laucese.lv;www.kulturaskarte.lv;www.biblioteka.lv

Kalupes pagasta bibliotēka

pirmdiena, 08. decembrī, 2014
Kalupes pagasta bibliotēka
Adrese:Ezeru iela 6 ,Kalupe, Daugavpils novads, LV- 5450 Vadītāja:Andžella Nartiša. Tālrunis: 65447814 E-pasts: andzella.nartisa@kalupe.lv www.kalupe.lv;www.kulturaskarte.lv;www.biblioteka.lv

Kalkūnes pagasta bibliotēka

pirmdiena, 08. decembrī, 2014
Kalkūnes pagasta bibliotēka
Adrese:Ķieģeļu iela 4, Kalkūne, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads , LV- 5449 Vadītāja:Tatjana Bučele Tālrunis: 65440837E-pasts: kalkuni.bibl@inbox.lv www.kulturaskarte.lv;www.biblioteka.lv

Dubnas pagasta bibliotēka

pirmdiena, 08. decembrī, 2014
Dubnas pagasta bibliotēka
Adrese:Nākotnes 1a, Dubna, Dubnas pagasts, Daugavpils novads, LV- 5481 Vadītāja:Tamāra DeleTālrunis: 65447115Fakss: 65475217 E-pasts: tamara.dele@dubna.lv www.dubna.lv;www.kulturaskarte.lv;www.biblioteka.lv

Demenes pagasta bibliotēka

pirmdiena, 08. decembrī, 2014
Demenes pagasta bibliotēka
Adrese:Briģenes ielā 2, Demenes pagasts, Daugavpils novads, LV-5442 Vadītāja:Jeļena Sterlāne. Tālrunis: 65476707; E-pasts: jelena.sterlane@demene.lv www.demene.lv;www.kulturaskarte.lv;www.biblioteka.lv

Biķernieku pagasta bibliotēka

pirmdiena, 08. decembrī, 2014
Biķernieku pagasta bibliotēka
Adrese:Saules iela 4, Biķernieki, Biķernieku pagasts, Daugavpils novads, LV-5440 Vadītāja:Veronika Andrejeva. Tālrunis:65431808; Fakss: 65471503.E-pasts: biblioteka@bikerniekupag.lv,veronikaandrejeva@inbox.lv www.bikernieki.lv;www.kulturaskarte.lv;www.biblioteka.lv

Ambeļu pagasta bibliotēka

pirmdiena, 08. decembrī, 2014
Ambeļu pagasta bibliotēka
Adrese:Parka iela 3, Ambeļi, Ambeļu pagasts, Daugavpils novads, LV-5438 Vadītāja:Zoja RubeneTālrunis:26351860Fakss: 65475117E-pasts:zoja.rubene@ambeli.lv; biblioteka@ambeli.lv www.ambeli.lv;www.kulturaskarte.lv;www.biblioteka.lv

Laucesas pagasta Mirnija ciema bibliotēka

trešdiena, 12. novembrī, 2014
Laucesas pagasta Mirnija ciema bibliotēka
Adrese: Miera iela 26, c.Mirnijs, Laucesas pagasts, Daugavpils novads. LV-5461. Vadītāja: Larisa Daņilova. Tālrunis: 65476867; Fakss: 65476868.E-pasts: larisa-d@inbox.lv www.laucese.lv;www.kulturaskarte.lv;www.biblioteka.lv