Vija Pļaskota: „Lai viss iecerētais izdodas!”

Tabores pagasta teritorija izveidojusies padomju laikā, tā aizņem bijušās Skrudalienas pagasta ziemeļu daļu. 1945.gadā Skrudalienas pagastā izveidoja Adamovas, Skrudalienas un Tabores ciemu, taču 1949.gadā pagastu likvidēja. 1954.gadā Tabores ciemam pievienoja Adamovas ciemu un par padomes priekšsēdētāju ievēl Genādiju Želnerjonnoku. 1980.gadā daļu Tabores ciema teritorijas pievienoja Daugavpilij. 1990.gadā Tabores ciema teritorijā nodibināja Tabores pagastu. Lielākā zemnieku saimniecība ir „Mežvidi”, kurā tiek apsaimniekoti 225 ha lauksaimniecības zemes un pamatnodarbošanās veidi ir daudznozaru lauksaimniecība, sabiedriskā ēdināšana, kā arī pieder veikals un kafejnīca Tabores ciemā. Citi lielākie uzņēmēji, kas darbojas pagasta teritorijā ir SIA “Barritus”, z.s. “Katli 2” , “Jēriņi”, piemājas saimniecības “Gobiņi”, “Līdumnieki”, “Lapas”, “Zirnīši”, “Kļavas”, “Lapseņi”. Ar dekoratīvo koku un stādu audzēšanu nodarbojas Lilianas Žondas saimniecība, kas vasarā tirgo arī ar zemenēm. Vjačeslavs Jančevskis savā saimniecībā ir izveidojis mini zoodārzu. No 2009.gada pagastu vada Vija Pļaskota. Pašlaik Vija atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā.

Pastāsti nedaudz par sevi, savu ģimeni, bērnību.
Mani vecāki, Vitolds un Zoja Kvederi, savu ģimeni dibināja 1981.gadā Biķerniekos, kad abi strādāja sovhozā “Komsomoļec” – tēvs par galveno inženieri, bet mamma par sekretāri. Mammas dzimtā puse ir Naujenes pagasta Vasarģeļišķi, kur mani vecvecāki, Paraumijs un Valentīna Ivanovi, dzīvo joprojām un šogad nosvinēs kopdzīves 60 gadu jubileju. Es piedzimu 1982.gada 22.decembrī Biķerniekos, taču kopā ar vecākiem un dažus mēnešus veco māsu Danu, 1985.gadā pārcēlos uz dzīvi tagadējā Ilūkstes novada Eglaines ciemā, kur arī sākās manas skolas gaitas Eglaines pamatskolā. Taču bērnības spilgtākās atmiņas man saistās vecāku tagadējo dzīvesvietu, kurā mēs atbraucām 1991.gadā – Ilūkstes novada Vitkušku ciemu. Šī ir arī tēva vecāku dzimtā pusē. Tēvam pieder zemnieku saimniecība, kurā saimniekot palīdz arī mamma. Man ir jaunākais brālis Pāvils, kurš studē Jelgavas Lauksaimniecības universitātē.

Savas bērnības gadus es atceros ar siltumu sirdī. Kā jau jebkuram bērnam, kas bērnību pavadīja laukos, arī man bija savi pienākumi mājas darbos, dārzā, palīdzēju vecākiem darbos fermā. Rokas naudu vajadzēja pašai nopelnīt. Skolā biju ļoti aktīva – palīdzēju organizēt un vadīt kultūras pasākumus, dziedāju skolas korī un ansamblī, dejoju tautas dejas, vadīju un dejoju modernās dejas, aktīvi strādāju skolas parlamentā, apmeklēju mūzikas skolu un dziedāju baznīcas korī.

Pēc pamatskolas absolvēšanas es turpināju mācības Daugavpils 1.ģimnāzijā. Pilsētas dzīve un cilvēki ļoti atšķiras no ierastās dzīves laukos, tāpēc tieši šajā periodā es guvu lielāku dzīves pieredzi – mācījos dzīvot pastāvīgi.

Esmu precējusies. Mans vīrs Andris ir dzimis Kalupē. Man ir divas meitas – 9 gadus veca Darina un 4 mēnešus veca Paula.

Kur studēji? Kādas bija domas par nākotnes profesiju?
Vidusskolas laikā es sapratu, ka vēlos kļūt par vēstures skolotāju. Tolaik padziļināti interesēja Latvijas vēsture un pasaules kultūras vēsture. Tomēr 2002.gadā es iestājos studēt uzņēmējdarbības vadības programmā Rīgas Starptautiskajā Ekonomikas un Biznesa administrācijas augstskolā. 2003.gada vasarā es tiku uzņemta pirmo studentu pulciņā Daugavpils Universitātes jaunajā Sociālo zinātņu fakultātes programmā “Jurists, bakalaurs tiesību zinātnē”. Pēc studiju I semestra mācību sasniegumiem es tiku budžeta grupā, un pēc 4 gadiem, saņemot bakalaura grādu, turpināju mācības maģistrantūrā. Man ir maģistra grāds civiltiesībās.

Kāda bija pirmā darba pieredze?
Jau pirmajā studiju gadā sapratu, ka vēlos gūt darba pieredzi un meklēju darbu, ko varētu apvienot ar mācībām. Neilgu laiku strādāju par grāmatvedi, tad par pārdēvēju pārtikas veikalā, kafejnīcā, arī preču izplatīšanas firmā. 2003. gada vasarā izgāju praksi Tabores SIA “Mežvidi”. 2006.gada 1.septembrī es uzsāku darbu Tabores pagasta padomē – sākumā tiku pieņemta par bāriņtiesas sekretāri, vēlāk arī par pagasta padomes juristi un apmēram pus gadu nostrādāju par sociālo darbinieci. Šie amati ļāva man iepazīt tuvāk pagasta iedzīvotājus, iedziļināties pagasta problēmās un ieklausīties cilvēku vajadzībās. Milzīgu pieredzi guvu, strādājot bāriņtiesā Romualda Baranovska pakļautībā. Lai pilnveidotu savas zināšanas, gandrīz katru mēnesi es piedalījos mācību semināros un apmeklēju Latvijas Pašvaldības mācību centra kursus Rīgā. Ar laiku man uzticēja pagasta iepirkumu kontrolēšanu.

Kādi ir Tavi lielākie dzīves skolotāji?
Katrs cilvēks ir personība, tāpēc jebkurš cilvēks, kas ienāk manā dzīvē, ir devis man kādu mācību un arī pieredzi. Daru pēc sava prāta, bet ieklausos arī citu teiktajā. Tomēr lielākie dzīves skolotāji man ir vecāki. Tēvs ir iemācījis man virzīties uz priekšu un neapstāties pie sasniegtā. Mamma man ir īpašs cilvēks, viņai vīrs un bērni vienmēr ir pirmajā vietā. Mums, bērniem, mamma ir arī draudzene, kas vienmēr uzklausīs un atbalstīs. Viņa nekad nepaies garām arī citu cilvēku problēmām. Mamma man ir iemācījusi kopt ģimenes tradīcijas un ieaudzinājusi žēlsirdību un cieņu pret citiem.

Kopš kura gada vadi Tabores pagastu? Kas bija visgrūtākais, uzsākot darbu?
2009.gada 1.augustā mani iecēla par Tabores pagasta pārvaldes vadītāju. Man bija smagi uzsākt šo darbu, pirmkārt, jau tāpēc, ka ierastajā kolektīvā es ienācu kā vadītāja, otrkārt, notika teritoriālā reforma - mainījās darba modelis un visiem bija jāmācās darbs pēc jauniem noteikumiem. Man ir ļoti labs, savu darbu zinošs kolektīvs. Šobrīd visas grūtības ir aiz muguras un mēs esam kā liela ģimene, kur katrs cenšas atbalstīt viens otru. Arī tagad, kad esmu bērna kopšanas atvaļinājumā, mani aizvieto pagasta pārvaldes lietvede Irīna Jazvica, kas pārvaldē strādā jau vairāk nekā 20 gadus un pazīst katru pagasta iedzīvotāju.

Par ko un kam šo gadu laikā ir iekrājies vārds „paldies”? Kāds ir Tavs dzīves moto?
Uzsākot pārvaldes vadītājas darbu, man ar padomu ļoti daudz ir palīdzējis mans tēvs. Protams, ka atbalstīja arī iepriekšējais priekšsēdētājs Ņesters Seļickis un viss pārvaldes kolektīvs. Esmu pateicīga arī saviem kolēģiem – pārvalžu vadītājiem par dalīšanos ar pieredzi un atbalstu, kā arī Daugavpils novada domes vadībai, deputātiem, nodaļu vadītājiem un speciālistiem.
Ar smaidu uz lūpām, nebaidoties no dzīves grūtībām iet pa dzīvi man palīdz mana ģimene. Esmu ļoti laimīga sieviete. Ja sieviete ir laimīga ģimenē, arī darbā veiksies. Man ir mīlošs vīrs, kurš vienmēr mani atbalsta un ir blakus jebkurā dzīves situācijā. Mūsu vecāko bērnu, Darinas un Edvīna dzīves uztvere, aktivitāte, domu gājiens un sirsnība palīdz man uzkrāt spēkus nākošajai dienai. Es ļoti mīlu un cienu savu vīramāti un ceru, ka kādreiz spēšu līdzināties viņai – man patīk viņas spējas “degt” savā darbā un būt perfektai saimniecei savās mājās. Man ir paveicies ar labāko draudzeni – ar Svetlanu kopā esam jau 13 gadus, viņa sniedz man milzīgu atbalstu un ir līdzās gan priekos, gan bēdās.

Mūsu ģimenē katrai paaudzei tiek mācīts: pirmkārt, nesolīt to, ko nevari izpildīt. Otrkārt,  nedarīt citam to, ko nevēlies saņemt pretī. Treškārt,  lai izprastu cilvēku, vienmēr jāliek sevi viņa vietā.  Cenšos pieturēties pie šīm mācībām.

Kādas prioritātes ir tagad, kad esi bērna kopšanas atvaļinājumā, un kādas tās būs, kad atgriezīsies darbā?
Manas prioritātes visu šo gadu laikā nav mainījušas – pirmajā vietā man ir ģimene, tad - darbs. Meitas Pauliņas piedzimšana ir mazs atelpas brīdis, lai uzkrātu spēkus turpmākam darbam. Šobrīd es pilnā mērā izbaudu ģimenes dzīvi, bet, atgriežoties darbā, es ar jauniem spēkiem un milzīgu atbildības sajūtu mēģināšu paveikt vēl vairāk nekā līdz šim.

Tavuprāt, aktuālākās problēmas mūsdienu sabiedrībā, Tabores pagastā?
Es uzskatu, ka aktuālākā problēma mūsdienu sabiedrībā, Daugavpils novadā un arī Tabores pagastā ir bezdarbs. Diemžēl darba trūkums aizved cilvēku projām no pagasta, no sava novada un pat no savas valsts. Uz 2015.gada 1.janvāri Tabores pagastā dzīvesvietu deklarēja vien 915 iedzīvotāji. Pagastā paliek aizvien mazāk darbspējīgo iedzīvotāju, sarūk dzimstība, līdz ar to tiek apdraudēts arī lauku skolas liktenis un jādomā par tās saglabāšanu. Tabores pagasts atrodas ļoti tuvu Daugavpils pilsētai, un tieši turp iedzīvotāji dodas darba meklējumos. Ar laiku arī bērni tiek atdoti pilsētas dārziņos un skoloti pilsētas skolās. Mūsu pagastā ir ļoti laba skola. Bērniem tiek nodrošināta individuāla pieeja. Pēc mācību stundām bērni tiek nodarbināti dažādos pulciņos, visas skolas un pirmsskolas audzēkņi dejo sporta dejas, kuras vada Jeļena Pasternaka. Tomēr skolā bērnu paliek arvien mazāk. 2014./2015. mācību gadā skolu apmeklē vien 51 bērns, pirmskolas vecuma bērnu grupu - 15 bērni.

Uzskatu, ka darba trūkums un veselības stāvoklis atspoguļo arī iedzīvotāju sociālo līmeni. Pēc manām domām, sociālās problēmas šobrīd ir ļoti aktuālas ne tikai Tabores pagastā, bet arī visā valstī. Pārvaldei ir ļoti laba sadarbība ar Daugavpils novada Sociālo dienestu, Skrudalienas bāriņtiesu un Tabores pamatskolu sociālo jautājumu risināšanā, kad tiek apzinātas ģimenes, bērni vai vientuļie cilvēki, kuriem nepieciešama palīdzība. Tabores pagasta sociālā darbiniece izvērtē katras ģimenes un katra cilvēka vajadzības un meklē palīdzības iespējas ar Sociālā dienesta vai pagasta palīdzību. Jau vairākus gadus tiek vākta humānā palīdzība arī pagasta iedzīvotāju un uzņēmēju  vidū. Pateicamies katram, kas sniedz palīdzības roku un ceram uz sadarbību arī turpmāk!

Ar kādiem jautājumiem uz pagastu nāk iedzīvotāji?
Iedzīvotāji nāk ar dažādiem jautājumiem. Dažreiz vienkārši izrunāt to, kas uz sirds. Jautājumi var būt ne tikai pagasta vai novada domes kompetencē, bet arī citu institūciju. Vairāk jautājumu ir par dzīvojamā fonda apsaimniekošanu. Ļoti bieži saņemam iesniegumus par daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanu – cilvēki vēlas, lai ierīkojam apgaismojumu pie mājas un kāpņu telpās, izremontējam jumtu, fasādi, balkonus, siltinām pagrabus, ierīkojam centralizēto apkuri un savedam kārtībā mājas apkārtni. Šajā gadījumā vai nu izbraucam uz vietas, vai saucam pie sevis mājas pārvaldnieku, iedzīvotājus un veidojam dialogu – mēģinām paskaidrot, ka šie lūgumi ir pašu dzīvokļu īpašnieku kompetencē un jautājumi jārisina īpašnieku kopsapulcēs, skaidrojam likumdošanu. Pavasarī saņemam zvanus par ceļu stāvokli.  Daudz jautājumu iedzīvotājiem radās līdz ar ūdenssaimniecības projekta realizāciju. Šobrīd projekts ir pabeigts un jautājumi ir par pieslēgšanos ūdensvadam un kanalizācijai.  Ļoti daudz tiek jautāts par valsts ceļa Tabore-Elerne-Sborka remontdarbiem, jo cilvēki kļūdaini domā, ka tas ir Daugavpils novada pašvaldībai piederošs ceļš. Pēdējo piecu gadu laikā atceros tikai dažas rakstiski iesniegtās sūdzības, biežāk cilvēks mēģina atrisināt jautājumu sazvanoties vai klātienē. Man patīk veidot ar cilvēkiem dialogu un mēģināt nonākt pie kopīga risinājuma. Gribētos, lai ir lielāka sadarbība ar iedzīvotājiem, lai iedzīvotāji nāk ar konkrētiem priekšlikumiem. Man patīk, kad manu darbu izvērtē, kad izsaka savu viedokli – tas palīdz man turpmāko lēmumu pieņemšanā. Ir iedzīvotāji, kas pastāvīgi zvana vai atnāk un izsaka savu viedokli par gaidāmo projektu, par realizēto, par nepieciešamajiem projektiem, norāda uz konkrēto neatrisināto lietu. Jo vairāk nāk cilvēki un izsaka savu viedokli, jo lielāka pārliecība, ka mans darbs ir vajadzīgs un tas nav veltīgi padarīts.

Ar ko Tu, kā pagasta vadītāja, Taborē vari lepoties? Kādi ir lielākie projekti, kas paveikti un kas vēl priekšā?
Es lepojos ar sava pagasta iedzīvotājiem, īpaši – jauniešiem. Mums ir ļoti aktīvi jaunieši, kas ar prieku piedalās pagasta kultūras dzīvē un Daugavpils novada pašvaldības rīkotajos pasākumos un projektos. Jauniešu veiksmīgi realizēta projekta rezultātā Tabores ciemā tika ierīkota atpūtas vieta un uzcelta lapene.

Es lepojos ar Tabores pagasta pārvaldes kolektīvu, Tabores pamatskolas direktori Valentīnu Vavžiņaku un viņas kolektīvu, kas piedalās visos pagasta pārvaldes rīkotajos pasākumos – top īstie teatrālie uzvedumi Meteņos, Jāņos un Jaunajā gadā, kad uz pagastu sabrauc arī citu pagastu un Daugavpils pilsētas iedzīvotāji.

Katru gadu atskaites sapulcēs iedzīvotājiem es stāstu par paveikto un vēlamo. Vēlmju saraksts parasti ir daudz garāks. Paveiktais ir atkarīgs no piešķirtā budžeta līdzekļiem un no projekta realizēšanai saņemtā finansējuma. Protams, ka nākotnē es redzu Tabores pagastu kā sakoptāku un attīstītāku Daugavpils novadā. Ļoti vēlos, lai katrā pagasta ciematā būtu sakārtoti ceļi, sakārtots dzīvojamais fonds, sakārtota ūdenssaimniecība, tiek apgaismotas ielas, tiek sakopta infrastruktūra – ierīkotas atpūtas vietas, bērnu rotaļu laukumi un uzstādīti āra trenažieri jauniešiem.

Par pagasta pārvaldes vadītāju strādāju 5 gadus un šo gadu laikā tika daudz kas paveikts – uzcelts jauns multifunkcionālais sporta laukums pie Tabores pamatskolas, tika rekonstruēta un apgaismota Tabores ciema Oktobra iela, 2014.gadā Tabores ciemā tika pabeigts ūdenssaimniecības attīstības projekta 1.posms, tika asfaltēts ceļš Tabore-Sadnieki, veikti skolas un pirmsskolas telpu remontdarbi, iegādātas jaunas mēbeles, tika veikti ceļa Tabore-Lapsas remontdarbi, veikti ģimenes ārsta prakses vietas remontdarbi, sakārtoti pagasta teritorijā esošie kapi un vairāki kultūras pieminekli, ierīkots pirmais sociālais dzīvoklis un tajā veikts remonts. Tika apsekots viss pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums, dzīvošanai pielāgoti brīvie dzīvokļi un tajās iemitinātas personas. Uz sasniegtā mēs neapstāsimies, un arī turpmāk piedalīsimies projektos, lai sakārtotu Tabores pagasta infrastruktūru un uzlabotu pagasta iedzīvotāju dzīvi.

Kādi ir Tavi vaļasprieki, hobiji?
Visu savu brīvo laiku es veltu savai ģimenei. Mūsu vaļasprieki sakrīt - kopā atpūšamies dabā, braucam uz laukiem, lai pastrādātu lauku darbus, sēņojam, zvejojam un dodamies apskates ekskursijās pa Latviju un Lietuvu. Man ļoti patīk ceļot. Esmu apmeklējusi daudzas valstis un sapņoju apmeklēt Ņujorku, Dubaju un Austrāliju. Man ļoti patīk jūra. Mīlu ātrumu, mašīnas un labu, skaļu mūziku. Krāju no ceļojumiem atvestās un citas interesantas krūzes.

Vai līdz ar bērnu ienākšanu sievietes dzīvē mainās prioritātes? Vai darbs nepaliek otrajā vietā?
Mamma esmu jau deviņus gadus un uzskatu, ka visu šo laiku mācēju apvienot ģimenes dzīvi ar darbu. Iemācījos, atnākot uz darbu, domāt vairāk par darba jautājumiem, bet, ienākot mājās, darba problēmas atstāt aiz sliekšņa. Man ir ļoti svarīga vīra un bērnu laime, bet arī savus darba pienākumus pieradu pildīt godīgi un ar atbildības sajūtu. Šajā jautājumā man bija svarīgi panākt līdzsvaru un ceru, ka arī turpmāk spēšu to noturēt.

Tavs novēlējums Tabores pagasta iedzīvotājiem!

Katram novēlu stipru veselību un laimi, skatīties uz dzīvi pozitīvi, lai ģimenēs valda cieņa, mīlestība, saticība un miers, tad arī citi darbi būs viegli padarāmi. Lai viss iecerētais izdodas!