Personības

 • Vanda Kezika: „Visvairāk darbā un dzīvē man palīdzējusi atbildības sajūta”

  Pastāstiet par savu darba pieredzi līdz rajona izpildkomitejas laikiem. Pēc Daugavpils Pedagoģiskā institūta absolvēšanas, ieguvusi fiziskas un matemātikas skolotājas specialitāti, tiku nosūtīta strādāt Valmieras rajona Mazsalacas astoņgadīgadīgajā skolā. Tur es guvu patiešām labu pieredzi, jo tā bija divplūsmu skola, kurai gandrīz uz 200 vietām darbojās arī skolas internāts. Izņemot Valmieras krievvalodīgo 2. vidusskolu, Mazsalacas astoņgadīgā skola bija vienīgā rajonā, kurā mācījās bērni no visas apkārtnes pārsvarā krievu plūsmā. Ja šodien mums ir problēma, ka divplūsmu skolās apmācība notiek krievu valodā, tad tajā laikā šajās skolās bija spēcīga latviešu valoda. Tieši tāpēc man bija pieredze arī latviešu valodas apgūšanā. Tā bija arī mana pirmā pieredze izglītības jomā. Pēc četriem gadiem es atbraucu atpakaļ uz Daugavpils rajonu, un mani iecēla par Višķu astoņgadīgās skolas mācību daļas vadītāju, kur es savukārt guvu ļoti labu pieredzi administratīvajā darbā. Nostrādājot 2 gadus, es saņēmu piedāvājumu uzsākt darbu Daugavpils rajona izpildkomitejas Izglītības nodaļā - sākumā par metodiķi, vēlāk par inspektori. Līdz ar aiziešanu no šī amata, sākās mans darbs rajona izpildkomitejā.
 • Jaunais deputāts Vjačeslavs Moskaļenko dvēselē jūtas novadnieks

  Vjačeslavs Moskaļenko ir Daugavpils novada domes deputāts no partijas „Saskaņas centrs”, kopš pirms termiņa beigām mandātu nolika deputāts Jevgeņijs Gridasovs. V.Moskaļenko pēc izglītības ir jurists, strādā par sporta pasākumu organizatoru Vecsalienas pagastā, kā arī ir SIA “LatTopo” mērnieks. Neskatoties uz to, ka Vjačeslava sirdslieta ir saistīta ar iepriekšējo, zemes lietu speciālista amatu, viņš droši atzīst, ka politikā ir tikai iesācējs, taču viss vēl ir priekšā.
 • Iepazīšanās ar novada domes deputāti Dainu Amosovu

  Apritējuši vairāk kā trīs mēneši kopš deputātes darba gaitas uzsākusi Daina Amosova, kura domē ievēlēta no partijas “Saskaņas centrs” un jauno amatu ieņēma pēc tam, kad pirms pilnvaru termiņa beigām mandātu nolika partijas biedrene Aļona Annišiņeca. Piedāvājam interviju ar Daugavpils novada domes deputāti, Kalkūnes pagasta iedzīvotāju un Daugavpils Logopēdiskās internātpamatskolas - attīstības centra sporta skolotāju Dainu Amosovu. Novada domē Daina strādā divās komitejās – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā un Sociālo un veselības jautājumu komitejā.
 • „Mācies no pagātnes, dzīvo tagadnē un tici nākotnei”

  Kalupes sociālo pakalpojumu centru cilvēkiem ar garīgās veselības traucējumiem “Pīlādzis” kopš tā izveides vada direktore Ināra Nešpore. Dzimusi un augusi toreizējā Balvu rajona (tagad – Rugāju novada) Lazdukalna pagastā, sādžā ar skanīgo un skaisto nosaukumu „Mastarīga”. Mācījusies Lieparu pamatskolā, 1983.gadā beigusi Bērzpils vidusskolu kā 33. izlaiduma absolvente. Tieši Bērzpils pusē pavadīti skaistākie bērnības un jaunības gadi. Tālāk Ināra mācības turpināja Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā bioloģijas un ķīmijas fakultātē. Pēc gadiem tika iegūts maģistra grāds sociālajā darbā.
 • „Atrodiet ikdienā vismaz mirkli grāmatai un lasiet!”

  Diāna Čiževska ir dzimusi Krāslavā, pabeigusi Skaistas astoņgadīgo skolu, pēcāk mācījusies Jaunaglonas lauksaimniecības skolā. Taču dvēselē Diāna sevi uzskata par naujenieti, jo šeit dzīvo un strādā jau 25 gadus. Darba gaitas Naujenes pagastā tika uzsāktas 1993.gadā, kad Diāna sāka vadīt Naujenes Tautas bibliotēku.
 • Anna Jegorova strādā, lai cilvēkiem dzīve kļūtu labāka

  26.jūlijā svinamajai Annas dienai par godu, uz sarunu aicinājām Daugavpils novada Sociālā dienesta vadītāju Annu Jegorovu, kas vairāk kā pusi mūža veltījusi darbam ar cilvēkiem medicīnas un sociālā darba jomā. A.Jegorova strādā arī par pasniedzēju Baltijas Psiholoģijas un Menedžmenta augstskolā, pilda priekšsēdētājas amata pienākumus Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils un Ilūkstes novada komitejā un Kalupes kopienu atbalsta centrā “Vitrāža”, kā valdes locekle aktīvi darbojas Latvijas Sociālo dienestu vadītāju apvienībā un sieviešu klubā “Astras” (Kalupe).
 • "Ar ticību Dievam un sev"

  Šobrīd Naujenes bērnu namā notiek civilmilitārās sadarbības projekts. ASV Gaisa spēku Nacionālās gvardes karavīri kopā ar Latvijas Bruņoto spēku militārajiem inženieriem veic renovācijas darbus ēkā, kur dzīvo Naujenes bērnu nama pusaudži. Protams, daudzi jautājumi, kas jārisina nekavējoties, skar arī bērnu nama direktori, kas ir mamma šiem bērniem ikdienā jau kopš 2010. gada. Kāda ir viņas darba ikdiena, galvenie veicamie uzdevumi un arī darba dzīve pirms šī amata, Naujenes bērnu nama direktore Lilita Gasjaņeca atklāti stāstīja intervijā.
 • Andris Ķesters: „Ja rodas kāda problēma, tā ir jārisina uzreiz”

  Laucesas pagasts ir viena no Daugavpils novada administratīvajām teritorijām dienvidos no Daugavpils, novada Augšzemes daļā. Robežojas ar sava novada Tabores, Skrudalienas, Demenes, Medumu un Kalkūnes pagastiem, kā arī Daugavpils pilsētu. Lielākās apdzīvotās vietas ir Mirnijs (pagasta centrs) un Laucesa. Pagastā atrodas divas baznīcas: Laucesas katoļu baznīca un Volodinas vecticībnieku lūgšanas nams.

  Laucesas pagasts agrāk saucās par Kalkūnes pagastu, kurš dibināts 1864. gadā un 1925. gadā pārdēvēts par Laucesas pagastu. Pagasts bija ļoti liels, 1926.gadā pagasta ciemi – Niderkuni, Liginišķi un Judovka pievienoti Grīvas pilsētai. 1937. gadā pagasta platība sastādīja 115 kv.km ar iedzīvotāju skaitu 4500: latviešu (28%), krievu (31%), poļu (19%) un citi. Vēstures gaitā pagastu skāra daudz pārmaiņu. 2009. gadā Laucesas pagastu kā administratīvo teritoriju iekļāva Daugavpils novadā. No 2009.gada par Laucesas pagasta vadītāju strādā Andris Ķesters.

 • „Vienīgais līdzeklis no visām nebūšanām ir mīlestība pret sevi”

  Šomēnes intervija ar Pašvaldības īpašuma nodaļas vadītāju Vasilisu Pudovkinu. Kopš 1986. – 1991. gadam Vecpils ciema padomes priekšsēdētāja, no 1991. – 2008. gadam Naujenes pagasta padomes priekšsēdētāja, no 2009. – 2011. gadam – Daugavpils novada domes Īpašuma apsaimniekošanas un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītāja, kopš 2011. gada – novada domē vada Pašvaldības īpašuma nodaļu. Kopš 1975. – 2013. gadam darbojusies arī kā deputāte (Vecpils ciema padomē, Naujenes ciema padomē, Naujenes pagasta padomē un Daugavpils novada domē), 23 gadu garumā bijusi Naujenes pagasta vadītāja. Atmiņās par savu raženo darba dzīvi dažādos valsts varas periodos un dzīves atziņām viņa labprāt dalījās ar mūsu lasītājiem.
 • Semeons Pavlovs: „Par svarīgākām uzskatu cilvēku attiecības kolektīvā”

  Vecsalienas pagasts ir viena no Daugavpils novada administratīvajām teritorijām tā austrumos, novada Augšzemes daļā. Robežojas ar sava novada Naujenes, Salienas, Skrudalienas un Tabores pagastiem. Savulaik ietilpis Grīvas (1949-1955), Ilūkstes (1955-1956) un Daugavpils (pēc 1956. g.) rajonos. 2009. gadā Vecsalienas pagastu kā administratīvo teritoriju iekļāva Daugavpils novadā. Lielākās apdzīvotās vietas ir Červonka (pagasta centrs), Tartaks, Keirāni, Zeitiški. Jau divdesmit pirmo gadu Vecsalienas pagastu vada Semeons Pavlovs.