Noslēgusies Višķu sociālās aprūpes centra renovācijas 2.kārta

11.oktobrī noslēdzās un tika pieņemta Višķu sociālās aprūpes centra renovācijas 2.kārta. Projekta ietvaros tika veikti vairāki vērienīgi atjaunošanas darbi, ēkai iegūstot jaunu, estētiski pievilcīgāku un klientiem ērtāku vidi, kā arī nodrošinot energoresursu un finanšu ekonomiju. Kā norāda Višķu sociālās aprūpes centra direktore Veneranda Zeile, šis projekts tika izlolots jau pirms desmit gadiem un beidzot tam bija lemts piepildīties.

“Višķu SAC pirms divdesmit gadiem tika izvietots reorganizētās Višķu iecirkņa slimnīcas vietā, kura ekspluatācijā tika nodota 1986.gadā. Līdz šim tika veikti tikai pašu spēkiem un ar minimāliem ieguldījumiem veikti kosmētiskie remonti. 2004.gadā ar ASV atbalstu tika nomainīti logi un veikts jumta remonts, bet arī tas bija par maz, jo prasības no pārbaudošām institūcijām auga un bija nepieciešams uzlabot klientu dzīves apstākļus,” par projekta ieceri pastāstīja Višķu SAC direktore Veneranda Zeile.

Renovācijas 2.kārtā tika veikta fasādes siltināšana un apdare, lietus ūdeņu notekas sistēmas montāža, pagrabstāva apdares darbi, teritorijas un asfalta seguma labiekārtošana, kā arī siltumapgādes pievada atjaunošana. Tāpat tika izveidots daudz lielāks un ērtāks panduss klientiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Kā atzīmēja Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores vietnieks Aleksandrs Aizbalts, pateicoties šim projektam, novada budžetā būs ietaupījums, jo līdzšinējā siltumapgāde ar šķidro kurināmo, izmaksāja ļoti dārgi. “Tagad centram ir nodrošināta iespēja pieslēgties pie centrālās apkures, ko nodrošina pašvaldības aģentūras “Višķi” apkalpotā katlu māja. Siltums tagad izmaksās divreiz lētāk – aptuveni 54  eiro par 1 megavatstundu. Ieekonomētos līdzekļus pašvaldība varēs novirzīt citiem mērķiem,” tā A.Aizbalts.

Renovācijas 2.kārtas veiktie būvdarbi izmaksāja 197 tūkstošus eiro, kas tika segti no pašvaldības budžeta, kā arī ņemot aizņēmumu Valsts kasē. Būvniecības darbus veica SIA “Jēkabpils PMK”.

Jāatzīmē, ka Višķu SAC telpās šobrīd var izmitināt 74 klientus – te tiek uzņemti Daugavpils novadā deklarētie iedzīvotāji un faktiski brīvas vietas parādās ļoti reti. Šobrīd pašvaldības dienas kārtībā ir arī citu sociālo aprūpes iestāžu renovācija – fasādes siltināšanas un energoefektivitātes paaugstināšanas darbi tuvākajā laikā plānoti Sociālo pakalpojumu centram “Pīlādzis” Kalupes pagastā un Naujenes bērnu namam.

FOTOGALERIJA

Elza Timšāne