Psihologa pakalpojumi

2010.gada 21.janvārī Daugavpils novada dome pieņēma lēmumu par Daugavpils domes Sociālā dienesta psihologa maksas pakalpojumiem. Maksa par psihologa pakalpojumiem tiek iekasēta gadījumā, ja klients ir no citas pašvaldības.

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Maksa ar PVN (EUR)
1. Konsultācija bērnam (40 min.) 7,11
2. Konsultācija pieaugušajam (50 min.) 14,23
3. Ģimenes konsultācija (60 min.) 14,23
4. Psiholoģiskās izpētes atzinuma sagatavošana 14,23

Daugavpils novada Sociālā sienesta psihologi pakalpojumus sniedz prioritāri Daugavpils novada iedzīvotājiem.

Attēls