Špoģu Mūzikas un mākslas skola

Adrese: Šosejas ielā 3, Špoģi, Daugavpils novads, LV-5481

Kontakti:
65452306
26414622
spogimms@inbox.lv

Direktors
Andrejs Repins

Skolēnu uzņemšana 2016./2017. mācību gadam

Piesakies nodarbībām studijā "Pūpoli" un mūzikas studijā.

SKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMS

Mācību punkti citos pagastos:
Kalkūnes pagastā
Adrese: Kalkūnes sabiedriskais centrs, Jubilejas ielā 3, Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV-5449;
Kalupes pagastā
Adrese: “Pīlādzis” sociālās aprūpes centrs, Lielā 43, Kalupe, Daugavpils novads, LV-5450;
Kalupes pamatskola, Lielā 35, Kalupe, Daugavpils novads, LV-5450;
Nīcgales pagastā
Adrese: Nīcgales pamatskola, Skolas 15, Nīcgale, Daugavpils novads, LV-5451;
Vaboles pagastā
Adrese: Vaboles vidusskola, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477

Programmas un nodarbības

Audzēkņu uzņemšanas notekumi (1)

Audzēkņu uzņemšanas noteikumi (2)

Iesnieguma veidlapa

Vecāku līdzfinansējums


Attēls