"Uzlabosim savu ikdienu"

Salienas pagasta jaunieši labiekārtoja sporta laukumu

otrdiena, 24. februārī, 2015
Salienas pagasta jaunieši labiekārtoja sporta laukumu
Šogad Salienas pagasta jauniešu projekts “Sports – ceļš uz veselīgu dzīvi” ieguva Daugavpils novada domes finansējumu projektu konkursa “Uzlabosim savu ikdienu!” ietvaros. No 01. jūnija līdz 15. augustam pagastā norisinājās projekta īstenošanas darbi: jaunieši labiekārtoja volejbola laukumu, nomainot smilšu pārklājumu, uzstādīja jaunus solus līdzjutējiem, iegādājās jaunu volejbola tīklu, tīklu futbola vārtiem, kā arī pārnēsājamo basketbola grozu. 2014. gada 22. augustā notika sporta laukuma svinīga atklāšana un projekta noslēguma pasākums. Savā uzrunā Salienas pagasta pārvaldes vadītājs Rišards Jermaļonoks uzsvēra, ka galvenais projekta sasniegums ir lietderīga un veselīga dzīvesveida veicināšana, kā arī aktīva jauniešu un pagasta iedzīvotāju sadarbība. Tika izteikta cerība, ka jauniešu iniciatīva piesaistīt finanses pagastam turpināsies.

Medumu pagasta jaunieši turpina projektu „Kokapstrādes popularizēšana Medumu pagastā”

otrdiena, 24. februārī, 2015
Medumu pagasta jaunieši turpina projektu „Kokapstrādes popularizēšana Medumu pagastā”
Medumu pagasta jaunieši turpina projektu „Kokapstrādes popularizēšana Medumu pagastā”, rīkojot kokapstrādes darbnīcas. Projekta sākumā tika izveidots informatīvais stends, kas tika izvietots pie jauniešu centra. Darbi tuprinājās un jaunieši izveidoja informatīvās norādes, kas tika izvietotas Medumu parka teritorijā. Norādes bija apskatāmas jau Daugavpils novada jaunatnes salidojuma laikā, kas notika Medumos 9.-10.augustā. Norādes palīdz parka viesiem vieglāk orientēties parkā.

Kalupes jaunieši prezentē īsfilmu

otrdiena, 24. februārī, 2015
Kalupes jaunieši prezentē īsfilmu
Kalupes pagasta jauniešu kopiena ir ieguvusi finansiālu atbalstu Daugavpils novada projektu konkursā “Uzlabosim savu ikdienu” un pēc projekta “Noķer mirkli” ir iegādājusies video kameru, kura ir pieejama BJDC “Varavīksne”. Projekta ietvaros tika rīkotas divu dienu apmācības jauniešiem video scenārija veidošanā, filmēšanā un video materiāla montāžā. Jaunieši noklausoties praktiskos padomus video veidošanā, varēja likt lietā savu fantāziju un izveidot scenāriju video materiālam pēc kura tad tika uzņemta īsfilma par Kalupes jaunatni. Aicinām visus uz īsfilmas prezentāciju, kas notiks šī gada 22.augustā plkst. 15:00, BJDC „Varavīksne”.

Vaboles pagasta jaunieši devās pārgājienā

otrdiena, 24. februārī, 2015
Vaboles pagasta jaunieši devās pārgājienā
Vaboles pagasta jauniešu biedrība „Ļepetņīks”, piedaloties Daugavpils novada projektu konkursā „Uzlabosim savu ikdienu”, īstenoja projektu „Ar kājām pāri barjerām”, kura ietvaros tika rīkots pārgājiens Vaboles pagasta jauniešiem, kā arī iegādāts tūrisma inventārs – teltis, guļammaisi, tūrisma matrači, katls un lukturi. Pārgājiens notika 26. un 27. jūlijā, maršrutā Vaboles centrs - Līksnas parks - Vaboles centrs. Pirms došanās ceļā, jaunieši uzklausīja medicīnas māsu, kas vēlreiz atgādināja par pirmās palīdzības sniegšanu un pastāstīja par situācijām, kas varētu notikt pārgājiena laikā, un, kā pareizi rīkoties. Neskatoties uz karsto laiku, jaunieši veiksmīgi nonāca galapunktā.

Šogad ir atbalstīti 8 jauniešu projekti konkursa “Uzlabosim savu ikdienu!” ietvaros

otrdiena, 24. februārī, 2015
Šogad ir atbalstīti 8 jauniešu projekti konkursa “Uzlabosim savu ikdienu!” ietvaros
2014. gadā ceturto reizi novadā tika izsludināts projektu konkurss jauniešiem “Uzlabosim savu ikdienu!” ar mērķi atbalstīt jauniešu iniciatīvas Daugavpils novadā un sniegt finansiālo atbalstu jauniešu centriem, jauniešu biedrībām un jauniešu neformālajām grupām novadā, veicinot jauniešu līdzdalību sev svarīgu jautājumu risināšanā. Šogad tika noteiktas 3 konkursa prioritātes: 1) lietderīgā brīvā laika pavadīšanai nepieciešamā inventāra iegāde jauniešu pulcēšanās vietām (centriem); 2) jauniešu pulcēšanās vietu (centru) labiekārtošana un tehnikas iegāde; 3) pasākumu (apmācību) organizēšana, kas veicinātu jaunu prasmju un iemaņu apguvi un socializēšanos starp jauniešiem. Līdz 30. aprīlim tika saņemti 12 projektu pieteikumi no Kalkūnes, Medumu, Laucesas, Skrudalienas, Demenes, Salienas, Naujenes, Višķu, Dubnas, Vaboles, Kalupes un Nīcgales pagastiem.

Līdz 30. aprīlim var iesniegt savas idejas projektu konkursam “Uzlabosim savu ikdienu!”

otrdiena, 24. februārī, 2015
Līdz 30. aprīlim var iesniegt savas idejas projektu konkursam “Uzlabosim savu ikdienu!”
Nākamgad šeit var būt Tava projekta apraksts kā labās prakses piemērs, ja šogad iesniegsi savu projektu ideju konkursam “Uzlabosim savu ikdienu!” Projekta konkursa fonds ir 3575,00 EUR, dodot iespēju atbalstīt piecas novada jauniešu projektu idejas! Pērn projektu konkursa “Uzlabosim savu ikdienu!” ietvaros tika atbalstītas 4 novada pagastu projektu idejas. Viens no tiem bija arī Nīcgales pagasta jauniešu neformālās grupas projekts “Otrā elpa vingrošanas stieņiem.”

Piedalies projektu konkursā jaunatnei „Uzlabosim savu ikdienu!”

otrdiena, 24. februārī, 2015
Piedalies projektu konkursā jaunatnei „Uzlabosim savu ikdienu!”
No 2014. gada 12. marta līdz 30. aprīlim Daugavpils novada dome izsludina projektu konkursu jaunatnei „Uzlabosim savu ikdienu!” Konkursa mērķis: atbalstīt jauniešu iniciatīvas Daugavpils novadā un sniegt finansiālo atbalstu jauniešu centriem, jauniešu biedrībām un jauniešu neformālajām grupām novadā, veicinot jauniešu līdzdalību sev svarīgu jautājumu risināšanā.